Mitä on lyhytkestoinen yrittäjyys?

Jos työllistyt, enintään kaksi viikkoa kestävään toimeksiantosuhteessa tehtävään työhön, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Tehtävä työ voi olla myös päätoimista.

Mikäli yrittäjyys kestää yli kaksi viikkoa, TE-toimisto selvittää, onko kyseessä ollut pää- vai sivutoiminen työ. Yrittäjänä työskentelyllä voi olla vaikutusta työttömyysetuuteen.

Lue lisää