Mikä on arvonlisävero?

Kirjoittanut: OP Kevytyrittäjä -tiimi

Arvonlisävero (alv) on lakisääteinen kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa liiketoimintana.

Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtionverotukseen. OP Kevytyrittäjä -palvelussa sinun ei tarvitse itse tilittää arvonlisäveroa, vaan palvelumme perii arvonlisäveron automaattisesti jokaisesta myynnistä ja tilittää sen Verohallinnolle.

Kaikki OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttäjät ilmoitetaan automaattisesti arvonlisäverovelvollisiksi. Tämän vuoksi kaikkiin laskuihin täytyy sisällyttää arvonlisävero (lukuun ottamatta toimialoja, jotka ovat laissa vapautettu arvonlisäverosta).

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollisena saat vähentää menojen alvit ja olet oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Jos 12 kuukauden pituisen tilikauden liikevaihto jää alle 15 000 euron, saat kaiken maksettavaksi jäävän arvonlisäveron itsellesi alarajahuojennuksena vuoden päätteeksi. Vastaavasti 15 000 - 30 000 euron vuotuisella liikevaihdolla saat huojennuksen osittaisena. OP Kevytyrittäjä -palvelu huolehtii myös alarajahuojennuksen laskemisesta sinun puolestasi.

Yrityksesi tilikauden ollessa pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Tämä tehdään kertomalla huojennukseen oikeuttava liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla näin saatu luku tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet. Näissä tilanteissa huojennukseen oikeutettava liikevaihto lasketaan suhteutetulla tilikauden pituudella.

Lue lisää alv-alarajahuojennuksesta.

Lue lisää