Palvelukuvaus

Yleinen kuvaus palvelusta

Palvelu on OP Ryhmään kuuluvan Pivo Wallet Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tarjoama laskutuspalvelu. Palvelu tarjoaa vaihtoehdon toisen yrityksen kautta laskuttavalle kevytyrittäjyydelle ja on uuden ajan laskutuspalvelu, jossa käyttäjät eivät ole enää Y-tunnuksettomia kevytyrittäjiä vaan Y-tunnuksellisia kevytyrittäjiä.

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja lähettää laskuja yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka ovat Käyttäjän asiakkaita. Käyttäjä lähettää laskun kolmannen osapuolen ylläpitämän pilvipalvelun kautta. Lasku voidaan lähettää sähköpostilla, paperilaskuna tai verkkolaskuna.

Palvelu luo Käyttäjän kirjanpidon asiakasvaratilin tapahtumien perusteella. Käyttäjän on ohjattava kaikki lähettämänsä laskut maksettaviksi Palvelun asiakasvaratilille. Palvelun asiakasvaratilille maksetut laskut muodostavat Käyttäjän liiketoiminnan tulot. Käyttäjän vastuulla on toimittaa liiketoiminnan menot Palveluun viipymättä, viimeistään verokauden loppuun mennessä. Käyttäjä kirjaa menot Palvelun käyttöliittymän kautta ja liittää kopion tositteesta tiedostona. Käyttäjän vastuulla on erotella menot oikean arvonlisäveron mukaisesti.

Kirjanpito tehdään maksuperusteisesti. Palvelu tekee Palveluun ilmoitettujen tositteiden kirjanpidon perusteella alla mainitut ilmoitukset Verohallinnolle. Käyttäjän on kirjattava liiketoiminnan tapahtumat tositteineen Palveluun oikean kalenterivuoden aikana, jotta vuoden kirjanpito syntyisi oikeanlaisena.

Verohallinnolle tehtävät ilmoitukset kirjanpidon perusteella

Käyttäjän liiketoiminnan tulon ylittäessä YEL-rajan, Palvelu avustaa käyttäjää YEL-vakuutuksen hankinnassa. Käyttäjä kirjaa maksamansa eläkevakuutusmaksut Palveluun liiketoimintansa kuluiksi tositteiden perusteella. Palvelu ottaa maksetut ja Palveluun menoina tositteineen lisätyt eläkemaksut huomioon Verohallinnolle tehtävissä ilmoituksissa, jolloin eläkemaksut vähentävät verotettavaa tuloa.

Kalenterivuoden eli tilikauden jälkeen Palvelu toimittaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksen Verohallinnolle Palveluun kirjattujen tositteiden perusteella. Tositteiden muodostama kirjanpito ilmoittaa Käyttäjän verotettavan tulon määrän. Palvelu pidättää asiakasvaratilille jokaisesta laskusta ennakkoveroa Käyttäjän ilmoittaman veroprosentin perusteella. Käyttäjä vastaa veroprosentin muuttamisesta tarvittaessa. Jos Verohallinto määrää Käyttäjälle maksettavia ennakkoverolaskuja kasvaneen yritystoiminnan vuoksi tai muusta syystä, Käyttäjä vastaa niiden maksusta.

Palvelu tilittää Käyttäjän laskutuksesta pidätetyt ennakkoverot Verohallinnolle vuoden päätteeksi tai takaisin Käyttäjälle verojen maksua varten. Riippuen Käyttäjän kokonaisverotuksesta, kokonaisansioista ja Palvelulle ilmoittamasta veroprosentista, Palvelun asiakasvaratilille pidätetyt Käyttäjän ennakkoverot voivat olla enemmän tai vähemmän kuin Verohallinnon ilmoittama Käyttäjän liiketoiminnan ennakkovero.

Palvelu soveltuu kaikille yksityisille elinkeinoharjoittajille, joiden toiminnassa riittää yhdenkertainen kirjanpito.

Kirjanpitolaki 1 luvun 1 a § Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus

"Sen estämättä, mitä tämän luvun 2 §:ssä säädetään, ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä."

Jos käyttäjällä ei vielä ole Y-tunnusta, Palvelu avustaa sen perustamisessa. Palvelu tekee seuraavat ilmoitukset Verohallinnolle tarvittaessa Käyttäjän Y-tunnukseen liittyen:

Prosessikuvaus

Rekisteröityminen

 1. Asiakas tunnistautuu vahvan sähköisen tunnistautumisen välineellä ja rekisteröityy Palveluun hyväksymällä Palvelun Käyttöehdot ja antaa Palvelulle valtuutuksen hakea Y-tunnus, jos Asiakkaalla ei vielä ole Y-tunnusta.

 2. Palvelu hakee tarvittaessa Käyttäjän antamalla valtuutuksella Y-tunnuksen käyttäjälle.

 3. Y-tunnuksen myöntämisen jälkeen Käyttäjä antaa Palvelulle Suomi.fi-valtuutuksen.

 4. Käyttäjä voi alkaa laskuttaa Palvelun kautta

Laskuttaminen

 1. Käyttäjä lähettää Palvelun kautta laskun (esimerkki: 100 € + alv 24 % = 124 € alv 24 %)

 2. Palvelu vastaanottaa asiakasvaratilille maksun (uniikki viitenumero).

 3. Palvelu pidättää laskun arvonlisäverottomasta summasta palvelumaksun 5 %, laskutetusta summasta sekä Palvelumaksun alv 24 % (esimerkki: 5 € + alv 24 % = 6,20 € alv 24 %).

 4. Palvelu pidättää asiakasvaratilillä laskun mahdolliset arvonlisäverot (esimerkki: 24 €).

 5. Palvelu pidättää laskun arvonlisäverottomasta summasta käyttäjän ennakkoverot Käyttäjän ilmoittaman veroprosentin perusteella (esimerkki: veroprosentti 10 %, ennakkovero 100 € * 0,10 = 10 €)

 6. Palvelu tilittää laskun ja laskusta pidätettyjen tekijöiden erotuksen Käyttäjän ilmoittamalla pankkitilille (124 € - 6,20 € - 24 € - 10 € = 83,80 €).

 7. Näiden siirtojen jälkeen 124 € alv 24 % laskun rahaliikenne näyttää tältä:

a) 83,80 € Käyttäjän palveluun ilmoittamalle tilille
b) 6,20 € alv 24 % palvelumaksu Palvelun tilille
c) 24 € Käyttäjän arvonlisäveroja jää asiakasvaratilille
d) 10 € Käyttäjän ennakkoveroja jää asiakasvaratilille

 1. Arvonlisäveroilmoituksen toimituksen yhteydessä Käyttäjälle palautuva arvonlisävero siirretään Käyttäjän tilille.

Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelu ei tarjoa seuraavia asioita

Hinnoittelu, laskutus ja asiakasvaratili

Palveluun voi kirjautua ja käyttäjäksi voi TUPAS-tunnuksin rekisteröityä maksutta. Y-tunnuksen perustaminen ja muutosilmoittaminen tapahtuvat palvelussa maksutta. Laskuttamaan käyttäjä pääsee myös maksutta.

Käyttäjän asiakkaan maksaessa laskun, kirjautuu laskun suorite Palvelun asiakasvaratilille. Palvelu pidättää laskun arvonlisäverottomasta summasta 5 % + alv 24 % palvelumaksua. Esimerkiksi 1000 euron (alv 0 %) summasta palvelumaksua pidätetään 50 euroa + alv 24 % eli 62 euroa (alv 24 %). Palvelussa ei näin ole kiinteää maksua, vain ainoastaan suorituksiin perustuva.