Yrittäjän vakuutukset

Toiminimellä toimivan kevytyrittäjän täytyy miettiä myös vakuutusten tarpeellisuutta. Pakollisia vakuutuksia on vähän, mutta toiminnastasi riippuen sinun kannattaa miettiä itsellesi hyödylliset vakuutukset.

Julkaistu: 1.9.2018 Kirjoittanut: OP Kevytyrittäjä -tiimi

Kun suunnittelet yritystoimintaasi, anna heti alussa hetki aikaa myös vakuutusasioiden miettimiselle. Vaikka vakuutukset saattavatkin maistua hieman paperilta, ne osaltaan antavat turvaa yrittämisen arkeen.

Tässä oppaassa käymme läpi toiminimellä yrittävän yksinyrittäjän tärkeimmät vakuutukset.

Mitä vakuutuksia kevytyrittäjä tarvitsee?

Otsikon kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta - yksilöllisiä vakuutustarpeita on yhtä monta kuin yrittäjiäkin. Suurin tekijä vakuutuksia miettiessä on oma toimialasi: millaisia töitä teet, millaisilla välineillä ja millaiset vastuut niihin liittyvät.

Esimerkki: pääasiassa tietokoneen kanssa työskentelevä konsultti tarvitsee erilaista vakuutusturvaa kuin raskaita työkoneita työssään käyttävä rakennusalan yrittäjä.

Kuten kuluttajien vakuutuksissa, myös yrittäjän vakuutuksissa useat vakuutukset ovat vapaaehtoisia. Niiden ottaminen ei ole pakollista, mutta vahingon sattuessa niistä voi olla valtava apu.

Seuraavasta taulukosta näet yleiskatsauksen siitä, millaisia vakuutuksia on tarjolla.

Yrittäjän vakuutuksetPakollinenVapaaehtoinen
YEL, yrittäjän eläkevakuutus Kyllä
Tapaturmavakuutus Kyllä
Henki- ja työkyvyttömyysvakuutus Kyllä
Sairaskuluvakuutus Kyllä
Irtaimiston ja työkalujen vakuutukset Kyllä
Keskeytysvakuutus Kyllä
Vastuu- ja oikeusturvavakuutus Kyllä
Liikennevakuutus Kyllä, jos ajoneuvoja
Työntekijöiden vakuutukset Kyllä, jos työntekijöitä

Voiko vakuutusten kulut vähentää verotuksessa?

Useimmiten kyllä. Yleissääntönä yritystoimintaan selkeästi liittyvät kulut voi lisätä yrityksen menoiksi ja näin vähentää verotuksessa. YEL-vakuutus, joka on useimmille yrittäjille merkittävin vakuutuskulu, on täysin verotuksessa vähennettävä kulu.

OP Kevytyrittäjä -palveluun sisältyvällä kirjanpitopalvelulla saat varmistettua sen, että vaikkapa vakuutuslaskut tulevat täysimääräisesti vähennettyä verotuksessasi.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi

Toiminimen pakolliset vakuutukset

Yleisesti ottaen, yrittäjälle on melko vähän pakollisia vakuutuksia. Tämä riippuu kuitenkin toimialastasi: esimerkiksi fysioterapeuttien tai hierojien saattaa täytyä ottaa lakisääteinen potilasvakuutus. Tutustu siis oman toimialasi vakuutustarpeisiin!

Seuraavassa esittelemme yleisimmät yrittäjiä koskevat vakuutukset.

Pakollinen yrittäjän eläkevakuutus, YEL-vakuutus

Pakollinen YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan peruskivi. YEL-vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjille silloin, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Yrittäjä on 18-67-vuotias
  • Yritystoiminnasta saatava työtulo on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (vuoden 2024 raja)
  • Yritystoiminta jatkuu minimissään neljän kuukauden ajan

YEL-vakuutus koskee myös sivutoimista yrittäjää, mikäli yllä mainittu tuloraja täyttyy. YEL-vakuutus on otettava viimeistään puoli vuotta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen.

YEL-maksun suuruus määräytyy yrittäjän itse määrittelemän ns. työtulon perusteella. Yksinkertaistettuna työtulo tarkoittaa työpanoksesi arvoa - esimerkiksi sellaista summaa, jonka joutuisit jollekin toiselle tekijälle samasta työstä maksamaan. Työtulon perusteella lasketaan myös monien yrittäjien sosiaalietuuksien suuruudet.

Jos olet aivan uusi yrittäjä, saat alkuvaiheessa maksuihin merkittävän alennuksen.

Lue lisää YEL-vakuutuksesta ja sen hankkimisesta YEL-vakuutusta käsittelevästä artikkelistamme.

Maatalousalan yrittäjille YEL-vakuutusta vastaava vakuutus on maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MyEL). Voit lukea lisää tästä vakuutuksesta esimerkiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen sivuilta.

OP Kevytyrittäjä -palveluun sisältyvän kirjanpitopalvelun avulla voit seurata oman liiketoimintasi kasvua ja tunnistaa tilanteen, jolloin YEL:n hankkiminen tulee sinulle ajankohtaiseksi.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi

Pakollinen liikennevakuutus

Mikäli käytät yritystoiminnassasi ajoneuvoja, täytyy niillä olla vähintään tavallinen liikennevakuutus. Luonnollisesti voit täydentää pakollista liikennevakuutusta myös muilla vakuutuksilla, kuten kattavammalla kaskovakuutuksella.

Suosittelemme myös keskustelemaan ajoneuvon käytöstä yritystoiminnassa oman vakuutusyhtiösi kanssa. Vakuutusyhtiöllä on hyvä olla tiedossa esimerkiksi se, miten autoa toiminnassa käytetään - tällä saattaa olla vaikutusta siihen, mitä vakuutuksesta korvataan.

Työntekijöiden vakuutukset, TyEL- ja työttömyysvakuutus

Toimintaansa aloittava kevytyrittäjä ei yleensä heti palkkaa työntekijöitä, mutta toiminimellä toimiessasi työntekijöiden palkkaaminen on sinulle kuitenkin täysin mahdollista. Saatat esimerkiksi jossain vaiheessa tarvita apulaista tai tuuraajaa oman kesälomasi ajaksi.

Mikäli sinulla on palkattuja työntekijöitä, täytyy sinun myös huolehtia työntekijöiden vakuutuksista. Tälläisiä ovat mm. työeläkevakuutus (TyEL), työttömyysvakuutus, työntekijän tapaturmavakuutus ja työntekijän ryhmähenkivakuutus.

Toiminimen vapaaehtoiset vakuutukset

Valtaosa yrittäjille ja yrityksille suunnatuista vakuutuksista on vapaaehtoisia. Mieti vakuutusten hankkimista oman toimialasi ja sen riskien perusteella.

Suhteuta myös vakuutusten laajuus ja hinta oman yritystoimintasi laajuuteen: mikäli toimintasi on hyvin pienimuotoista, ei laajalle vakuutuspaketille välttämättä ole perusteita.

Seuraavassa esittelemme joitakin yleisimpiä vapaaehtoisia vakuutuksia.

Kevytyrittäjän tapaturmavakuutus

Vaikka työsi ei olisikaan erityisen riskialtista, kenelle tahansa voi sattua onnettomuus tai vahinko, jonka seurauksena työkyky katoaa joksikin ajaksi. Yrittäjän tapauksessa usein on tärkeää palautua mahdollisimman nopeasti työkykyiseksi - saatat haluta parasta mahdollista hoitoa mahdollisimman pian..

Tapaturmavakuutuksen avulla yrittäjä voi hankkia itselleen paremman toimeentulon työkyvyttömyyden varalta ja nopeuttaa työkunnon palauttamista.

Tapaturmavakuutus voi korvata esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Sairaanhoitokulut
  • Kuntoutuskulut
  • Pysyvät haitat
  • Työkyvyttömyydestä johtuvat ansionmenetykset

Tapaturmavakuutuksen hintaan voi vaikuttaa esimerkiksi vakuutuksen kattavuus (työaika/vapaa-aika), tehtävän työn vaarallisuus sekä vuosityöansio.

Sairaskuluvakuutus

Sairaskuluvakuutus voi täydentää yrittäjän tapaturmavakuutusta. Vakuutus korvaa pienimuotoisempia sairaanhoitokuluja esimerkiksi yksityislääkärillä tai -sairaalassa.

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutuksen tarkoitus on korvata liiketoiminnan äkillisestä keskeytymisestä johtuneita taloudellisia menetyksiä. Tälläisiä voi olla esimerkiksi elintärkeiden työvälineiden tai muun omaisuuden rikkoutuminen tai toimipaikan vahingoittuminen.

Korvaukset voivat koskea esimerkiksi ylimääräisiä kuluja tai menetettyä myyntiä.

Oikeusturvavakuutus

Yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa mahdollisesta oikeudenkäynnistä tai riita-asioista aiheutuvia kustannuksia, kuten asianajajan kulut. Arvioi riskejäsi jälleen oman liiketoimintasi kautta: jos sinun tarvitsee tehdä paljon merkittäviä sopimuksia, kuten vuokrata tiloja tai laitteita, oikeusturvavakuutus saattaa olla hyvä investointi.

Huomaa, että joihinkin kotivakuutuksiin kuuluva yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus ei kata yrittäjille ja yrityksille suunnattua oikeusturvavakuutusta. Tarkista asia aina omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Omaisuuden, irtaimiston ja työkalujen vakuutukset

Omaisuusvakuutukset korvaavat esimerkiksi työkoneille, laitteille, myytäville tuotteille tai kiinteistöille aiheutuneita vahinkoja.

Se, mitä vakuutuksesta korvataan, riippuu vakuutuksen laajuudesta ja kattavuudesta.

Tyypillisiä vahinkotilanteita ovat esimerkiksi ilkivalta, tulipalo, rikkoutuminen, murto tai varkaus sekä jotkut luonnonilmiöt kuten myrskyt.

Kevytyrittäjän vastuuvakuutus

Vastuuvakuutukset antavat taloudellista turvaa silloin, kun yrityksen toiminta tai vaikkapa viallinen tuote on aiheuttanut vahinkoja. Vahingot voivat koskea joko henkilöitä tai omaisuutta.

Sinulle sopiva vastuuvakuutus riippuu jälleen kerran omasta toimialastasi. Mieti omiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä mahdollisia riskejä ja keskustele näistä vakuutusyhtiösi kanssa.

Usein kysyttyä vakuutuksista

Keräsimme tähän joitain usein kysyttyjä kysymyksiä vakuutuksiin liittyen. Muista kuitenkin aina, että vakuutusehdot saattavat olla yksilöllisiä ja vaihtelevat eri vakuutusyhtiöissä. Tärkeää onkin aina keskustella omista tarpeistasi ja vakuutusten kattavuudesta oman vakuutusyhtiösi kanssa.

Kattaako kotivakuutus yrityksen omaisuutta?

Kotivakuutus voi kattaa yrityksen käytössä olevaa omaisuutta, tämä kannattaa selvittää vakuutusyhtiöltä, sillä vakuutuksissa voi olla eroja. Useat kevytyrittäjät työskentelevät ainakin osan ajasta kotonaan ja yritykselle kuuluva irtaimisto - kuten tietokone, puhelin, muut työkalut - voi sisältyä normaalissa kotivakuutuksessa korvattaviin asioihin. Varmista asia omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Kannattaako vakuutusten kilpailuttaminen?

Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat yrittäjille erilaisia vakuutuspaketteja. Voit olla yhteydessä useampaan yritykseen ja vertailla, mikä on sinun tarpeisiisi sopiva vakuutuspaketti.

Vaikka hinta on toki yksi tekijä, se ei välttämättä ole tärkein. Vakuutusten sisältö ratkaisee, ja juuri sinun toimintaasi tukeva paketti on sinulle paras.

Pyydä tarjous yritysvakuutuksista

Lue lisää vakuutuksista op.fi:ssä.

Helppo ja nopea tapa ryhtyä yrittäjäksi

OP Kevytyrittäjä on nopea tapa ryhtyä yrittäjäksi suoraan verkossa, muutamassa minuutissa. Autamme sinua myös juuri sinulle sopivien vakuutusten hankkimisen kanssa - vakuutukset on jatkossa mahdollista hankkia kauttamme suoraan.

OP Kevytyrittäjänä kirjanpito hoidetaan automaattisesti puolestasi. Lähetetyt laskut kirjautuvat suoraan kirjanpitoon ja lisäämäsi menot vähennetään puolestasi verotuksessa automaattisesti. Kun asiakkaasi on maksanut laskun, ennakkoverot, arvonlisäverot, mahdolliset eläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset pidätykset hoidetaan sinun puolestasi.

Tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi

Lue lisää