Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?

Ota YEL-vakuutus, jos kaikki seuraavat väittämät sopivat sinuun.

  1. Olen 18–67-vuotias
  2. Olen toiminut yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
  3. Työtuloni on vuonna 2023 vähintään 8 575,45 euroa
  4. Työskentelen omistamassani yrityksessä
  5. Teen työtä, jota ei kuulu vakuuttaa jonkin toisen eläkelain mukaan.

Vakuutuksen ottamiseen vaikuttaa myös kuinka paljon teet töitä ja kuinka suuren osan omistat yrityksestäsi. YEL-vakuutus on oikea vaihtoehto usein myös silloin, jos työskentelet yrittäjänä tilapäisesti ulkomailla. Jos perheenjäsenesi työskentelevät yrityksessäsi, hekin saattavat tarvita YEL-vakuutuksen. Jos olet eläkkeellä ja jatkat työskentelyä yrittäjänä, YEL-vakuutus voi olla joko pakollinen tai vapaaehtoinen.

Laskutatko julkista sektoria ilman YEL-vakuutusta?

Julkiselle sektorille tehdystä työstä tulee Kevan ohjeen mukaisesti tehdä aina eläkevakuutusmaksu, vaikka yrittäjä ei olisi pienen toiminnan vuoksi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta. Tämän vuoksi julkisen sektorin asiakkaasi saattaa pyytää todistusta YEL-vakuutuksesta.

Jos et ole hankkinut YEL-vakuutusta, kunta tekee toimeksiannosta JuEL-vakuutusmaksun. JuEL-vakuutuksen osuus laskusta on noin 6-8 %. Lisätietoa löydät Kevan sivuilta https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/palvelussuhteiden-ja-vuosiansioiden-ilmoittaminen/ostopalvelut-ja-muut-toimeksiannot/

Lue lisää