Mikä on arvonlisäveron alarajahuojennus?

Yksityiset elinkeinonharjoittajat joiden 12kk tilikauden liikevaihto jää alle 30 000 euroon, ovat oikeutettuja arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Alarajahuojennus on tehty tukemaan pienellä liikevaihdolla toimivia yrittäjiä, tarjoten heille huojennusta tilitettävästä arvonlisäverosta.

Yrittäjä saa osan maksettavasta arvonlisäverosta takaisin, jos liikevaihto jää alle 30 000 euron. Alle 10 000 euron liikevaihdolla arvonlisäverovelvollinen yrittäjä saa kaiken alvin takaisin.

OP Kevytyrittäjä laskee alarajahuojennuksen ja hakee sen automaattisesti käyttäjilleen aina, kun liikevaihto siihen oikeuttaa. Tämä ei vaadi käyttäjältä erillisiä toimia.

Miten alarajahuojennus lasketaan täydelle 12kk tilikaudelle?

Maksettavan alvin saa huojennuksena kokonaisuudessaan takaisin, jos liikevaihto on korkeintaan 10 000 euroa. Kun liikevaihto ylittää 10 000 euroa, alarajahuojennus lasketaan seuraavalla kaavalla täydelle 12kk tilikaudelle:

vero - (liikevaihto – 10 000) x vero / 20 000)

Yllä olevassa kaavassa "vero" tarkoittaa käytännössä menovähennysten jälkeen maksettavaksi jäävää arvonlisäveroa.

Alarajahuojennuksen laskuesimerkki

Valokuvaaja Valtteri on myynyt kuvauskeikkoja ja ottamiaan valokuvia 12kk tilikauden aikana 15 000€ edestä alv 0%. Valtterin liikevaihton ollessa 15 000€, hän on oikeutettu alarajahuojennukseen. Valtteri on laskuttanut palveluistaan yleisen arvonlisäveroprosentin 24% mukaan ja hänen keräämänsä arvonlisävero on 3 600€ (0,24 * 15 000€).

Valtteri saa alarajahuojennusta, sillä liikevaihto alittaa 30 000€ rajan. Valtterin alarajahuojennus lasketaan seuraavasti:

3 600 - (15 000 - 10 000) * 3 600 / 20 000 = 2 700€

ja Valtterille jää tilitettävää arvonlisäveroa vain 3 600€ - 2 700€ = 900€. Hän saa siis 2 700€ maksettuja alveja takaisin, jotka katsotaan ansiotuloksi seuraavan tilikauden verotuksessa. OP Kevytyrittäjä maksaa käyttäjilleen alarajahuojennuksen automaattisesti.

Miten alarajahuojennus lasketaan alle 12kk pituiselle tilikaudelle?

Jos yrityksesi tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Tämä tehdään kertomalla huojennukseen oikeuttava liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla näin saatu luku tilikauden täysien kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet.

Huom. Voit tarkistaa tilikautesi pituuden palvelussa “Kirjanpito” -osiosta.

Esim. jos olet aloittanut yritystoiminnan 15.7.2019, on ensimmäisen tilikautesi pituus 15.7 - 31.12.2019.

Tilikauden liikevaihto suhteutetaan tässä tilanteessa vastaamaan 12kk liikevaihtoa seuraavasti: (15 000€ * 12kk) / 5 kk = 36 000€. Koska suhteutettu liikevaihto ylittää 30 000€ rajan, ei yrityksesi ole oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen.

Missä tilanteessa yrittäjä ei ole oikeutettu alarajahuojennukseen?

On olemassa tilanteita, joissa alv alarajahuojennusta ei saa:

  • Liikevaihto on yli 30 000€ kalenterivuoden aikana tai tilikauden ollessa lyhyempi, suhteutettu liikevaihto ylittää kyseisen rajan
  • Tilitettävä arvonlisäveron osuus on negatiivinen eli ostojen alvit ovat suuremmat kuin myynnistä kertynyt alv.
  • Yrittäjä on ulkomaalainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole Suomessa vakituista osoitetta tai kiinteää toimipistettä.

OP Kevytyrittäjä hoitaa alarajahuojennuksen puolestasi

OP Kevytyrittäjä tekee laskutuksesi ja vähennysten perusteella automaattisen kirjanpidon ja koostaa siitä tiedot vuosittaiselle veroilmoitukselle. Haemme sinulle automaattisesti myös alarajahuojennuksen. Kuluvan vuoden alarajahuojennus lasketaan aina seuraavan vuoden verotettavaksi tuloksi yrityksellesi.

Kun veroilmoitukset on toimitettu Verohallinnolle, löydät yrityksesi veroilmoitukset OmaVero-palvelussa:
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/

Lue lisää