Arvonlisäveron alarajahuojennus 2024 - Miten alarajahuojennus toimii?

Alarajahuojennusta voi saada vielä vuoden 2024 laskutuksesta, mikä maksetaan helmikuussa 2025.

Kirjoittanut: OP Kevytyrittäjä -tiimi

Suomen hallitus on päättänyt alv-alarajahuojennuksen poistumisesta alkaen 1.1.2025. Lue lisää alv-alarajahuojennuksen poistumisen vaikutuksista artikkelistamme.

Yksityiset elinkeinonharjoittajat joiden 12 kk tilikauden liikevaihto jää alle 30 000 euroon. Alarajahuojennus on tehty tukemaan pienellä liikevaihdolla toimivia yrittäjiä, tarjoten heille huojennusta tilitettävästä arvonlisäverosta.

Yrittäjä saa osan maksettavasta arvonlisäverosta takaisin, jos liikevaihto jää alle 30 000 euron. Alle 15 000 euron liikevaihdolla arvonlisäverovelvollinen yrittäjä saa kaiken alvin takaisin. Alv-alarajahuojennukseen ei ole oikeutettu, jos liikevaihto on 30 000 euroa tai enemmän.

OP Kevytyrittäjä laskee alarajahuojennuksen ja hakee sen automaattisesti käyttäjilleen aina, kun liikevaihto siihen oikeuttaa. Tämä ei vaadi käyttäjältä erillisiä toimia.

Miten alarajahuojennus lasketaan täydelle 12 kk tilikaudelle?

Maksettavan alvin saa huojennuksena kokonaisuudessaan takaisin, jos liikevaihto on korkeintaan 15 000 euroa. Kun liikevaihto ylittää 15 000 euroa, alarajahuojennus lasketaan seuraavalla kaavalla täydelle 12 kk tilikaudelle:

Huojennus = alv - 
(lkv - 15 000) * alv
/
15 000

alv = arvonlisäveron määrä, lkv = arvonlisäveroton liikevaihto

Löydät omat alv-vähennyksesi ja alv-alarajahuojennuksen summat kirjautumalla omalle käyttäjätilillesi ja valitsemalla navigaatiosta "alv-vähennykset".

Alarajahuojennuksen laskuesimerkki vuonna 2024

Valokuvaaja Valtteri on myynyt kuvauskeikkoja ja ottamiaan valokuvia 12 kk tilikauden aikana 20 000 € edestä alv 0 %. Valtterin liikevaihdon ollessa 20 000 €, hän on oikeutettu alarajahuojennukseen. Valtteri on laskuttanut palveluistaan yleisen arvonlisäveroprosentin 24 % mukaan ja hänen keräämänsä arvonlisävero on 4 800 € (0,24 * 20 000 €).

Valtteri saa alarajahuojennusta, sillä liikevaihto alittaa 30 000 € rajan. Valtterin alarajahuojennus lasketaan seuraavasti vuoden 2024 tietojen mukaan:

4 800 -
(20 000 - 15 000) * 4 800
/
15 000
= 3 200 euroa

ja Valtterille jää tilitettävää arvonlisäveroa vain 4 800 € - 3 200 € = 1 600 €. Hän saa siis 3 200 € maksettuja alveja takaisin. OP Kevytyrittäjä maksaa käyttäjilleen alarajahuojennuksen automaattisesti.

Kannattaako liikevaihto optimoida 15 000 euron rajaan?

Lyhyesti, ei kannata. On taloudellisesti kannattavinta laskuttaa, vaikka liikevaihtoa olisikin yli 15 000 euroa vuodessa. Havainnollistetaan tätä esimerkin avulla, miksi liikevaihtoa ei kannata keinotekoisesti jättää 15 000 euron rajaan. Huojennus toimii siis liukuvasti aina 30 000 euron liikevaihtoon saakka, joten mitään syytä jättää laskutusta tiettyyn euromäärään ei ole.

Laskuttaessa 16 000 € + alv 24 %, käteen jää 984 € enemmän, kuin laskuttamalla vain 15 000 € + alv 24 %

Esimerkkinä erään sivutoimisen konsultin liikevaihto vuodelle 2024 on 15 000 euroa. Konsultti saa kuitenkin vielä tämän lisäksi 1000 € + alv 24 % suuruisen laskutettavan keikan, jonka laskuttaa vielä lisäksi vuodelle 2024, konsultin liikevaihdoksi muodostuu 16 000 euroa ja hän on oikeutettu lähes täyteen alarajahuojennukseen.

Konsultin saama alv-alarajahuojennus 16 000 euron liikevaihdolla 3 840 - (16 000 - 15 000) * 3 840 / 15 000 = 3 584 €
Konsultti saa siis maksamastaan 3 840 € euron suuruisesta alvista 3 584 € takaisin, Verohallintoon tilitettävä osa koko 3 840 € potista on 256 €. Yrittäjän tuloksi tulee siis loppujen lopuksi 16 000 € + 3584 € = 19 584 €. Tässä ei ole huomioitu menoja eikä yrittäjän omaa veroprosenttia.

Mikäli konsultti jättäisi ylimääräisen keikan tekemättä, 15 000 euron liikevaihdolla oheisella laskukaavalla hän saa kaikki maksamansa 3 600 € alv-potin takaisin. Yrittäjän tuloksi tulee tässä tapauksessa 15 000 € + 3 600 € = 18600 €.

Konsultin tekemän lisäkeikan ansiosta yrittäjälle jää tuloja 19584 € - 18600 € = 984 € enemmän, kuin jättämällä liikevaihto 15 000 euroon. Konsultin siis ilman muuta kannattaa tehdä lisäkeikka, sillä jokainen myyty euro tarkoittaa, että käteen jää enemmän, vaikka huojennuksen määrä suhteessa pienenee.

Alv-alarajahuojennus on verotettavaa ansiotuloa

Huojennus katsotaan yrittäjälle tuloksi, joka verotetaan ansiotuloja samalla tavalla, kuin muut OP Kevytyrittäjä -tulot. Kuluvan vuoden alarajahuojennus lasketaan aina seuraavan vuoden verotettavaksi tuloksi yrityksellesi.

Esimerkkinä jos alv-alarajahuojennusta saat vuoden 2024 myyntien mukaan, se maksetaan ja katsotaan verotettavaksi ansiotuloksi vuodelle 2025. OP Kevytyrittäjä hoitaa asiakkalleen tämän tulon ilmoittamisen veroilmoituksella automaattisesti.

Miten alarajahuojennus lasketaan alle 12 kk pituiselle tilikaudelle?

Jos yrityksesi tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto suhteutetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Tämä tehdään kertomalla huojennukseen oikeuttava liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla näin saatu luku tilikauden täysien kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet.

Huom. Voit tarkistaa tilikautesi pituuden palvelussa "Kirjanpito" -osiosta.

Esim. jos olet aloittanut yritystoiminnan 15.7.2023, on ensimmäisen tilikautesi pituus 15.7.2023-31.12.2023. Sinulle tulee täysiä kuukausia tältä ajalta yhteensä viisi kappaletta.

Jos olet myynyt tilikauden aikana 15 000 € + alv 24 %, tilikauden liikevaihto suhteutetaan tässä tilanteessa vastaamaan 12 kk liikevaihtoa seuraavasti: (15 000€ * 12 kk) / 5 kk = 36 000 €. Koska suhteutettu liikevaihto ylittää 30 000€ rajan, ei yrityksesi ole oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen.

Missä tilanteessa yrittäjä ei ole oikeutettu alarajahuojennukseen?

On olemassa tilanteita, joissa alv alarajahuojennusta ei saa:

  • Liikevaihto on yli 30 000 € kalenterivuoden aikana tai tilikauden ollessa lyhyempi, suhteutettu liikevaihto ylittää kyseisen rajan
  • Tilitettävä arvonlisäveron osuus on negatiivinen eli ostojen alvit ovat suuremmat kuin myynnistä kertynyt alv.
  • Yrittäjä on ulkomaalainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole Suomessa vakituista osoitetta tai kiinteää toimipistettä.

OP Kevytyrittäjä hoitaa alarajahuojennuksen puolestasi

OP Kevytyrittäjä tekee myyntisi ja palveluun lisättyjen vähennysten perusteella automaattisen kirjanpidon ja koostaa siitä tiedot vuosittaiselle veroilmoitukselle. Haemme sinulle automaattisesti myös alarajahuojennuksen.

Kun veroilmoitukset on toimitettu Verohallinnolle, löydät yrityksesi veroilmoitukset OmaVero-palvelussa.

Lue lisää