Liiketoimintaan liittyvien hankintojen vähentäminen

Tämä artikkeli on tarkoitettu OP Kevytyrittäjä (Y-tunnuksellinen) käyttäjille.

Kirjoittanut: OP Kevytyrittäjä -tiimi

Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus vähentää liiketoimintaasi liittyviä menoja sekä hankintoja kirjanpidossa.

Elinkeinotoiminnan kuluina saa vähentää kaikki ne elinkeinotoiminnan menot ja menetykset, jotka ovat johtuneet tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Vähennykset pienentävät verotettavaa tulostasi. Tämä otetaan huomioon koko vuoden verotuspäätöksessäsi mahdollisina veronpalautuksina.

Lisää yritystoiminnan menot kirjanpitoon sitä mukaan, kun niitä tulee. Suosittelemme lisäämään menot esimerkiksi kerran kuussa. Tiedotamme vuoden lopussa kuluvan vuoden viimeisestä mahdollisesta eräpäivästä erikseen.

Tiettyjen menojen vähennyskelpoisuutta verotuksessa on joko kokonaan tai osittain rajoitettu. Lopullisen päätöksen vähennyskelpoisuudesta tekee Verohallinto.

OP Kevytyrittäjä -palvelussa on myös mahdollista vähentää pitkäaikaista käyttöomaisuutta rajoitetusti. Lue lisää pitkäaikaisten hankintojen vähennysmahdollisuudesta palvelussa. Poistot ovat mahdollisia OP Kevytyrittäjä -palvelussa vähennyksiin hyväksyttävien koneiden ja kaluston osalta.

Mitä saan vähentää verotuksessa?

Ohessa yleisimpiä vähennyskelpoisia hankintoja ammatinharjoittajalle:

Tavarat

Yritykselle ostetut kynät, vihot, mapit, kirjekuoret ja postimerkit ovat myös vähennyskelpoisia.

Pienhankinnat

Käyttöomaisuus, esimerkiksi kannettava tietokone ja matkapuhelin.

 • jonka arvioitu taloudellinen käyttöaika on korkeintaan 3 vuotta tai
 • pidempiaikainen käyttöomaisuus, jos sen arvonlisäveroton hankintahinta on korkeintaan 1 200 euroa (kalenterivuoden aikana yhteensä 3 600 euroa).

Koneet ja kalustot

Voit vähentää käyttöomaisuutta, jonka arvo ylittää 1 200 € alv 0 % ja omaa yli kolmen vuoden taloudellisen käyttöiän. Pitkäaikaiset hankinnat vähennetään kirjanpidossa poistoina.

Esim. yritystoimintaan liittyvät hierontapöydät, 3D-tulostimet tai muu ammattikalusto.

Esimerkki

Voit timpurina hankkia sähkötyökaluja yritystoimintaan, maksimissaan 30 000 € arvoista.

Tietokoneet ja puhelimet

Tietokoneiden ja puhelimien taloudellisen käyttöiän katsotaan olevan alle kolme vuotta. Voit siis vähentää edellä mainittuja hankintoja kirjanpidossasi yritystoiminnan osalta kerralla, vaikka niiden hankintahinta hieman ylittäisikin taserajan (1 200 €/kpl tai 3 600 €/v). Kirjanpitäjä tarkistaa menon ja käsittelee sen tarvittaessa käyttöomaisuutena, jos sen taloudelliseksi käyttöiäksi katsotaan yli kolme vuotta ja se on kalliimpi kuin 1 200 € alv 0 %.

Huom! Jos hankit tuotteen tai palvelun osamaksulla, niin tee menokirjaus aina jokaisesta maksamastasi erästä. Esim. jos osamaksusopimus on 12 kk ja se laskutetaan kuukausittain, niin lisää joka kuukausi lähetettävä lasku menoksi.

Usein osamaksukaupassa laskun lähettää eri yritys kuin tuotteen alkuperäinen myyjä. Kun olet tehnyt ostoksen osamaksulla ja lasku tulee sinulle laskunvälittäjän kautta, toimi näin:

 • Lisää samaan liitteeseen sekä myyjältä saamasi alkuperäinen kuitti, jossa näkyy tuotteet ja alv-erittelyt että maksuvälittäjän lasku, jossa näkyy kulut ja korot
 • Kulut ja korot tallennetaan menoon omalle rivilleen alv 0 %:na koska ne ovat alvittomia.

Näin menon summa tulee täsmäämään maksettuun summaan ja kaikki tarvittavat laskut ja kuitti ovat mukana kirjanpidossa.

Kamerat, objektiivit ja dronet

Voit vähentää kamerakaluston hankintaa esimerkiksi valokuvaajana. Kamerahankinnat vähennetään joko koko hankintahinnan mukaan kerralla tai osissa pitkäaikaisena käyttöomaisuutena.

Kamerat ja niiden tarvikkeet katsotaan pitkäaikaiseksi käyttöomaisuudeksi, jos niiden taloudellinen käyttöikä on yli kolme vuotta ja ovat kokonaisuutena kalliimpia kuin 1 200 €.

Eläkemenot

YEL-maksun voi vähentää joko omassa henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksen verotuksessa, riippuen siitä, kumpi maksut on maksanut. Jos maksut vähennetään henkilökohtaisessa verotuksessa, puolisot voivat keskenään sopia, kumman henkilökohtaisessa verotuksessa YEL-maksut vähennetään.

Edustuskulut

50 prosentin vähennyskelpoisuus koskee esimerkiksi asiakastapaamisia, joilla pyritään kohentamaan asiakassuhteita. Edustustilaisuuteen tarvittavat edustustilat, lahjat, virvokkeet (kohtuullisessa määrissä) ovat vähennyskelpoisia.

Edustusmenot pienentävät verotettavaa tulosta 50 % osuudesta, mutta edustuskulujen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. Lisätessäsi edustusmenoa palvelussa, sinun tulee merkitä menon tyypiksi "edustuskulu" ja lisätä selite-kenttään edustustilaisuuteen osallistuvien koko nimet.

Netti- ja puhelinliittymät

Voit vähentää yritystoiminnan kuluna netti- ja puhelinliittymän, kun arvioit kuinka paljon käytät liittymää yritystoimintaan.

Esimerkki: Jos liittymäsi kuukausihinta on 30 euroa (sis. alv) ja arvioit että käyttö jakautuu 50 % yrityskäyttöön, niin saat vähentää 15 euroa (sis. alv). Vähentäessäsi menoa osittain, merkitse selitekenttään kuinka paljon menosta on yrityskäyttöä ja summaksi yrityskäyttöä vastaava summa. Esimerkiksi "Yrityksen puhelinlasku. Yrityskäyttöä 50 %" ja summaksi 30 € - 50 % = 15 €.

ATK-ohjelmistot ja ohjelmat

Ohjelmat, joita käytetään tai ovat tarkoitettu yrityksen toimintaan kuten Windows Office-paketin lisenssi tai Photoshop-lisenssi.

Ammatti- ja sanomalehdet

Ammattilehdet voidaan tilata myös kotiin mutta muut sanomalehdet on tilattava yrityksen osoitteeseen. Ammatillinen kirjallisuus kuten oppikirjat kuuluvat myös samaan kategoriaan.

Työhuone

Voit tehdä työhuonevähennyksen kuluvan vuoden osalta palvelumme kautta loppuvuodesta. Ilmoitamme erikseen, kun työhuonevähennyksen voi lisätä palvelussamme. Tutustu tarkemmin työhuonevähennykseen tästä.

Onko sinulla ennen yritystoimintaa tehtyjä hankintoja, jotka haluat lisätä menoiksi?

Useimmat tässä ohjeessa esitellyt hankinnat voi lisätä yritystoiminnan menoiksi myös silloin, jos ne on hankittu ennen yritystoiminnan alkamista. Esimerkiksi olet voinut hankkia tietokoneen tai puhelimen vuosi sitten. Ne on mahdollista siirtää nyt yritystoimintaan.

Hankinta tehty kuluvan vuoden aikana

 • Hankinta lisätään tällaisessa tilanteessa menoksi koko ostosummalla ja liitä menoon alkuperäinen kuitti
 • Jos meno on hankittu ennen yritystoiminnan alkua ja kuluvan vuoden aikana, niin lisää meno kuluvalle päivälle
 • Kirjoita menon lisätietoihin että siirrät hankinnan yritystoiminnan käyttöön ja lisää loppuun oikea ostopäivä niin kirjanpitomme voi tehdä tarkistuksen.

Hankinta tehty edellisten vuosien aikana

Voit lisätä myös edellisten vuosien aikana ostetun hankinnan menoksi. Sen nykyhetkinen arvo on kuitenkin laskenut alkuperäisestä. Jos hankintasi on tehty edellisvuosien aikana, niin menon summassa pitää olla arvioituna arvonalenema. Arvo siis laskee vuosittain, eli edellisvuosien aikana tehdyn hankinnan voi vähentää pienemmällä summalla kuin mikä ostokuitissa näkyy.

Arvion voi tehdä tämänhetkisen markkinahinnan perusteella, eli millä hinnalla vastaavaa tuotetta tai palvelua myydään tällä hetkellä uutena tai käytettynä.

 • Esimerkiksi vuonna 2020 uutena ostettu puhelin maksoi 500 euroa (sis. alv)
 • Yrittäjä lisää puhelimen menoksi vuoden 2021 aikana. Saman puhelinmallin saa sillä hetkellä ostettua kaupasta uutena noin 300 eurolla (sis. alv)
 • Yrittäjä lisää menon ja kirjaa arvonlisäverolliseksi summaksi 300 euroa.
 • Meno lisätään kuluvalle päivälle. Yrittäjä kirjoittaa menon lisätietoihin että puhelin siirretään yritystoiminnan käyttöön, kirjoittaa oikean ostopäivän ja lopuksi lisää liitteeksi alkuperäisen kuitin

Kuinka lisään vähennyskelpoisen menon palveluun?

Saat lisättyä menon palvelussa kirjautumalla käyttäjätilillesi ja valitsemalla navigaatiosta UusiMeno. Lisää ja merkitse seuraavat kohdat:

 • Lisää kuva tai PDF-tiedostoliite menosta, sekä syötä menon maksupäivä
 • Klikkaa "Lisää menorivi"
 • Lisää kuvaus menosta "Selite" -kenttään ja lisää menon hinta (sis. alv)
 • Valitse oikea menoa koskeva tieto, esimerkiksi Tuote tai Edustuskulu
 • Lisää Ostomaa ja Alv-kanta
 • Lisää uusi menorivi tai paina Tallenna-painiketta, kun olet valmis

Olemme koostaneet lisäohjeita ja neuvoja artikkeliimme Miten lisään menon omaan kirjanpitoon. Lue lisää menojen lisäämisestä artikkelista.

Vähennyskelpoisuuden sääntöihin on olemassa poikkeuksia, jonka vuoksi tietyissä tapauksissa yritystoiminnan tarkoitukseen hankittu tuote, palvelu tai koulutus voi olla vähennyskelvoton. Jos olet epävarma hankinnan vähennyskelpoisuudesta, varmista asia meidän chat-asiakaspalvelusta tai Verohallinnolta.

Verohallinto → Elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut

Lue lisää