Liiketoimintaan liittyvien hankintojen vähentäminen

Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus vähentää liiketoimintaasi liittyviä menoja sekä hankintoja kirjanpidossa.

Elinkeinotoiminnan kuluina saa vähentää kaikki ne elinkeinotoiminnan menot ja menetykset, jotka ovat johtuneet tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Vähennykset pienentävät verotettavaa tulostasi. Tämä otetaan huomioon koko vuoden verotuspäätöksessäsi mahdollisina veronpalautuksina.

Tiettyjen menojen vähennyskelpoisuutta verotuksessa on joko kokonaan tai osittain rajoitettu. Lopullisen päätöksen vähennyskelpoisuudesta tekee Verohallinto.

Huomioithan, että OP Kevytyrittäjä -palvelussa ei ole mahdollista vähentää pitkäaikaista käyttöomaisuutta (auto ja ajoneuvot, isot työkoneet, rakennukset, arvopaperit yms.) eikä niistä koituvia ylläpito- tai huoltokuluja. Poistot eivät ole mahdollisia OP Kevytyrittäjä -palvelussa.

Mitä saan vähentää verotuksessa?

Ohessa yleisimpiä vähennyskelpoisia hankintoja ammatinharjoittajalle:

Tavarat

Yritykselle ostetut kynät, vihot, mapit, kirjekuoret ja postimerkit ovat myös vähennyskelpoisia.

Pienhankinnat

Käyttöomaisuus, esimerkiksi kannettava tietokone ja matkapuhelin.

  • jonka arvioitu taloudellinen käyttöaika on korkeintaan 3 vuotta tai
  • pidempiaikainen käyttöomaisuus, jos sen arvonlisäveroton hankintahinta on korkeintaan 850 euroa (kalenterivuoden aikana yhteensä 2500 euroa)

Huom! Jos hankit tuotteen tai palvelun osamaksulla, niin tee menokirjaus aina jokaisesta maksamastasi erästä. Esim. jos osamaksusopimus on 12kk ja se laskutetaan kuukausittain, niin lisää joka kuukausi lähetettävä lasku menoksi.

Eläkemenot

YEL-maksun voi vähentää joko omassa henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksen verotuksessa, riippuen siitä, kumpi maksut on maksanut. Jos maksut vähennetään henkilökohtaisessa verotuksessa, puolisot voivat keskenään sopia, kumman henkilökohtaisessa verotuksessa YEL-maksut vähennetään.

Edustuskulut

50 prosentin vähennyskelpoisuus koskee esimerkiksi asiakastapaamisia, joilla pyritään kohentamaan asiakassuhteita. Edustustilaisuuteen tarvittavat edustustilat, lahjat, virvokkeet (kohtuullisessa määrissä) ovat vähennyskelpoisia.

Edustusmenot pienentävät verotettavaa tulosta 50% osuudesta, mutta edustuskulujen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. Lisätessäsi edustusmenoa palvelussa, sinun tulee merkitä menon tyypiksi "edustuskulu" ja lisätä selite-kenttään edustustilaisuuteen osallistuvien koko nimet.

Netti- ja puhelinliittymät

Voit vähentää yritystoiminnan kuluna netti- ja puhelinliittymän, kun arvioit kuinka paljon käytät liittymää yritystoimintaan.

Esimerkki: Jos liittymäsi kuukausihinta on 30 euroa (sis. alv) ja arvioit että käyttö jakautuu 50% yrityskäyttöön, niin saat vähentää 15 euroa (sis. alv). Vähentäessäsi menoa osittain, merkitse selitekenttään kuinka paljon menosta on yrityskäyttöä ja summaksi yrityskäyttöä vastaava summa. Esimerkiksi "Yrityksen puhelinlasku. Yrityskäyttöä 50%" ja summaksi 30€ - 50% = 15 €.

ATK-ohjelmistot ja ohjelmat

Ohjelmat, joita käytetään tai ovat tarkoitettu yrityksen toimintaan kuten Windows Office-paketin lisenssi tai Photoshop-lisenssi.

Ammatti- ja sanomalehdet

Ammattilehdet voidaan tilata myös kotiin mutta muut sanomalehdet on tilattava yrityksen osoitteeseen. Ammatillinen kirjallisuus kuten oppikirjat kuuluvat myös samaan kategoriaan.

Työhuone

Voit tehdä työhuonevähennyksen vuoden 2020 osalta palvelumme kautta loppuvuodesta. Tästä saat lisätietoa lähempänä vuodenvaihdetta.

Omaisuuden siirtäminen yksityisomistuksesta ammattitoimintaan

Voit siirtää aikaisemmin yksityisomistuksessa olleita hyödykkeitä ammattitoiminnan käyttöön tiettyjen sääntöjen puitteissa. Hyödykkeen hankintamenoksi katsotaan joko alkuperäinen hankintahinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta sillä hetkellä, kun siirto ammattitoimintaan tapahtuu.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyödyke kirjataan kirjanpitoon siihen hintaa, mihin se on yksityistalouteen aikanaan hankittu. Tai jos sen arvo on ostohetkestä alentunut, täytyy kirjaus tehdä tähän alempaan arvoon. Mikäli arvo on ostohetkestä jostain syystä noussut, ei kirjausta ammattitoimintaan saa kuitenkaan tehdä kuin alkuperäisen hankintahinnan suuruisena.

Myös arvonlisäverot saa vähentää, jos ammatinharjoittaja on arvonlisäverovelvollinen ja hyödyke tulee tähän arvonlisäverolliseen toimintaan. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siinä suhteessa, missä kirjaus kirjanpitoon tehdään. Eli, jos hyödykkeen arvo on laskenut kirjaushetkellä esimerkiksi puoleen alkuperäisestä hankintahinnasta, saa arvonlisäveroistakin vähentää vain puolet. Jos taas hyödykkeen arvo on noussut hankintahetkestä, saa arvonlisäveroja vähentää kuitenkin vain alkuperäisen hankintahinnan sisältämän määrän verran.

Tällaista menoa kirjatessa, liitä alkuperäinen lasku tai kuitti tositteeksi menolle. Mikäli haluat vähentää arvonlisäveroja hankinnasta, täytyy tositteella näkyä alv-erittelyt alv-kannoittain.

Kuinka lisään vähennyskelpoisen menon palveluun?

Saat lisättyä menon palvelussa kirjautumalla käyttäjätilillesi ja klikkaa tililtäsi "Uusi" ja "Meno" -välilehteä. Lisää ja merkitse seuraavat kohdat:

  • Lisää kuva tai PDF-tiedostoliite menosta, sekä syötä menon maksupäivä
  • Klikkaa "Lisää menorivi"
  • Lisää kuvaus menosta "Selite" -kenttään ja lisää menon hinta (sis. alv)
  • Valitse oikea menoa koskeva tieto, esimerkiksi "Tuote" tai "Edustuskulu"
  • Lisää ostomaa ja alv -kanta
  • Lisää uusi menorivi tai paina "Tallenna meno", kun olet valmis

Olemme koostaneet lisäohjeita ja neuvoja artikkeliimme Miten lisään menon omaan kirjanpitoon. Lue lisää menojen lisäämisestä artikkelista.

Nämä säännöt eivät valitettavasti kuitekaan ole poikkeuksettomia, joten on hyvä varmistaa vähennysten kelpoisuus vielä verottajan sivuilta.

Verohallinto > Elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut

Lue lisää