Analytiikan ja evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustoillamme ja mobiilisovelluksissamme analytiikkaratkaisuja, joiden avulla tuotamme palveluita sekä seuraamme ja kehitämme niiden käyttöä. Varmistamme analytiikkaratkaisujen avulla myös palveluidemme toimivuutta sekä kohdennamme käyttäjille mainontaa tässä dokumentissa kuvatulla tavalla.

Millaista tietoa keräämme?

Palveluidemme analytiikka- ja markkinointiratkaisut hyödyntävät evästeitä ja muita vastaavia verkkotunnisteita. Verkkotunnistetietojen avulla analytiikkaratkaisut tarjoavat meille tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu, millaisia sovelluksia hän käyttää ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle. Palveluiden kehittämistä varten saamme tietoa esimerkiksi siitä, miten palvelumme toimivat ja millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa.

Verkkotunnisteiden avulla pystymme yhdistämään palveluista kerättyä tietoa muun muassa yksittäisen käyttäjän selain- tai laitekohtaisesti ja analysoimaan palveluiden käyttöä.

Sujuvan asioinnin mahdollistaminen

Palveluiden käytön analysoimisen tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjille parempi asiakaskokemus ja sujuva asiointi.

Kerättäviä tietoja käytetään verkko- ja mobiilipalveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon, tietoturvallisuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten torjuntaan. Evästeitä tarvitaan mm. verkkopalveluiden istuntojen ylläpidossa. Analytiikkaa hyödynnetään myös häiriötilanteiden selvittämisessä sekä OPn liiketoiminnan tilastoinnissa ja raportoinnissa. Näiden tarkoitusten osalta evästeet ovat palvelun tuottamiseksi välttämättömiä.

Sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen

Palveluiden käyttöä koskevien tietojen avulla voimme luoda kohderyhmiä ja parantaa asiakas- ja kävijäkokemusta tarjoamalla kävijöille kohdennetusti kiinnostavia sisältöjä ja mainontaa.

Kohderyhmien avulla voimme kohdentaa mainontaa myös muiden julkaisijoiden palveluissa. Tämä ilmenee käyttäjille esimerkiksi siten, että käyttäjä voi nähdä OPn mainontaa muilla verkkosivustoilla. Voimme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ulkopuolisilta sivustoilta kerättyihin kävijätietoihin perustuen sekä kohdentaa markkinointia myös sosiaalisen median palveluiden avulla.

Voimmeko tunnistaa kävijän verkkotunnisteiden avulla?

Useimmiten verkkoanalytiikan käyttämisen tarkoituksena ei ole yhdistää verkkokäyttäytymisestä kerättyjä tietoja muihin asiakastietoihimme. Voimme kuitenkin yhdistää kävijän selaimeen tai laitteeseen liittyviä palveluiden käyttöä koskevia tietoja tunnistettuun asiakkaaseen silloin, kun kävijä kirjautuu OPn palveluihin omalla käyttäjätunnuksellaan. Tietojen yhdistäminen ja asiakastietojen käsittely tapahtuvat lähtökohtaisesti vain OPn toimesta. Mikäli asiakas kirjautuu useilla laitteilla OPn palveluihin, eri laitteilla tapahtuneesta palveluiden käytöstä kerätyt tiedot voidaan yhdistää samaan asiakkaaseen.

Miten kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käyttöön?

Kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käytön, muissa kuin palvelun tuottamiseksi välttämättömissä tarkoituksissa. Mikäli kävijä haluaa kieltää evästeiden käytön kokonaan, sen voi tehdä selaimen asetuksista. Tällöin OP ei pysty kuitenkaan takaamaan kaikkien palveluiden toimivuutta.

Käytetyt evästeet

Käytämme evästeitä palveluun kirjautumisen tallentamiseen sekä Amazon AWS pilvipalveluiden kuorman tasaamisen yhteydessä käyttäjäkokemuksen optimoimiseen.
Käytämme Intercomia chat-asiakaspalvelun tarjoamiseen sekä analysoimme viestiliikennettä asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi.
Analysoimme Google Analyticsin avulla sivustomme käyttömääriä, liikennettä ja virhetilanteita OP Kevytyrittäjän sivustossa ja sovelluksessa.
Hallinnoimme Google Tag Managerin kautta kolmannen osapuolen markkinointievästeitä, jonka avulla kohdennamme mainontaa ja analysoimme sivuston sekä sovelluksen käyttäytymistä.
Elfsight-palvelun avulla voimme näyttää OP Kevytyrittäjien Instagram-julkaisuja etusivun karusellissa.

Tietoturvallisuus

OP käsittelee palveluista kerättyjä tietoja tietoturvallisesti OP Ryhmän standardien ja tietoturvaperiaatteiden sekä tietosuojalainsäädännön ja viranomaisten määräysten edellyttämällä tavalla. OP kehittää ja valvoo tietoturvallisuutta järjestelmällisesti sekä varmistuu myös alihankkijoidensa henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuudesta.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteesta.