Miten verotus toimii vuokratuoliyrittäjänä OP Kevytyrittäjässä?

OP Kevytyrittäjä -palvelu soveltuu vuokratuoliyrittäjille ja sopimusyrittäjille, joka on tavallista esimerkiksi kampaamo- ja/tai kauneudenhoitoalalla. Huomioi, että toimintaan liittyvät vuokrat ja myyntiprovisiot tulee sisältyä myyntiin, eli niitä ei voi keinotekoisesti vähentää liikettä laskuttaessa.

Tässä ohjeessa kerromme, miten kampaamo- ja kauneudenhoitoalan vuokratuoli- tai sopimusyrittäjä laskuttaa ja hoitaa kirjanpidon oikein kirjanpitolain vaatimuksen mukaan OP Kevytyrittäjä -palvelussa.

Ryhtyessäsi yrittäjäksi vuokratuolille, sovi laskutuksesta etukäteen liikkeenharjoittajan kanssa

Toimiessasi toisen kampaamo- tai kauneudenhoitoyrittäjän tiloissa vuokratuolilla, sinun tulee laskuttaa yritystä koko bruttomyynnistä, eli koko myynnilläsi, mistä ei ole vähennetty kuluja (esim. vuokraa tai myyntiprovisiota).

Tulojen kirjaaminen OP Kevytyrittäjässä perustuu rahaliikenteen kulkemiseen asiakasvaratilimme kautta, joilloin myynnit tulee tilittää 100 %:sti myynnin summalla.

Esimerkki kuukausimyynnin laskuttamisesta ja kulujen merkitsemisestä oikein

Jos vuokratuolilla laskuttavan kampaajan kuukausimyynti on 1000 € (sis. alv) ja liikkeelle tulee maksaa vuokraa 100 € ja provisiota 50 €, toimitaan seuraavasti:

  1. Laskutetaan yritystä koko myynnin summalla 1000 € (sis. alv)
  2. Sovitaan yrityksen kanssa, että vuokrasta ja provisiosta yritys lähettää laskun vuokratuoliyrittäjälle (100 € + 50 €)
  3. Vuokrasta ja provisiosta tehdään meno vuokratuoliyrittäjän kirjanpitoon. Ohje menon lisäämiseen

Näin liikevaihto, eli myynti kirjataan oikein osana kirjanpitoa. Samoin sopimusyrittäjältä veloitettavat kulut kirjautuvat menoksi, jotka pienentävät yrityksen verotettavaa tulosta.

Mikäli vuokratuolipaikkaa tarjoava yritys vähentää vuokran ja provision suoraan myynnistä, kirjanpito ei mene oikein. Tässä tapauksessa on syytä sopia yrityksen kanssa, että laskutus tapahtuu koko myynnin summalla, josta yritys laskuttaa erikseen sovitut kulut.

OP Kevytyrittäjässä kirjanpito perustuu rahaliikenteeseen

Tulojen kirjaaminen kirjanpitoon perustuu rahaliikenteen kulkemiseen asiakasvaratilimme kautta, jonka vuoksi myynnit tulee tilittää täydellä summalla, joka asiakkaalta on laskutettu. Jos vastaanotat käteistä tai sinulla on oma korttipääte, sinun tulee vastaanottaa käteinen tai korttimaksu omalle tilillesi, josta teet käteistilityksen palveluumme eli kierrätät myynnin summan asiakasvaratilimme kautta.

Myynnistä ei voi vähentää suoraan provisiota tai vuokraa netottamiskiellon vuoksi

Kirjanpitolakiin sisältyy ns. netottamiskielto, jonka mukaan saamista ja velkaa saman tahon kanssa ei saa yhdistää. Tämä tarkoittaa, että kirjanpitoon ei saa ilmoittaa pelkästään myyntiä, josta on vähennetty siihen liittyvät kulut.

Alvillinen myynti tulee kokonaisuudessaan lisätä kirjanpitoon, eli myynti + provisio. Tästä maksetaan myös alvit ja ennakkoverot alv- ja tuloverolain mukaisesti. Tämän jälkeen provision osuus lisätään menoihin, joka lopulta vähentää maksettavaa alvia.

Tämä velvoite on kirjanpitolaista, jota on noudatettava.

Lue lisää