Kilometrivähennys toiminimiyrittäjänä

Tämä ohje on tarkoitettu OP Kevytyrittäjä (Y-tunnuksellinen) käyttäjälle.

Kirjoittanut: OP Kevytyrittäjä -tiimi

Toiminimiyrittäjänä voit käyttää hallinnassasi tai puolisosi hallinnassa olevaa autoa tilapäisiin työajoihin ja vähentää matkat yrityksen verotuksessa ajettujen kilometrien mukaan. Vuonna 2024 vähennyksen summa on 0,57 €/km.

Käytätkö työajoihin muuta ajoneuvoa kuin autoa? Muiden ajoneuvojen, kuten traktorin tai mönkijän käyttöä vähennetään todellisten kustannusten perusteella. Lue lisää muiden ajoneuvojen kulujen vähennyksestä tukiartikkelistamme.

Olet oikeutettu vähennykseen autolla ajetuista työajoista, kun:

 1. ylläpidät ajopäiväkirjaa palvelussamme tai itselläsi
 2. vahvistat vuoden päätteeksi koko vuodelta: kaikki ajokilometrit yhteensä ja työajokilometrit yhteensä

Työajojen vähennys – näin saat autolla ajetut työmatkat vähennyksiin

Tilapäiset työmatkat ovat vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa kilometriperusteisesti, joka korvaa oman auton käytöstä koituneita kustannuksia. Kilometrivähennys on tarkoitettu kattamaan auton kaikkia kustannuksia, kuten polttoaineita, huoltoja ja vakuutusmaksuja.

Työajot pienentävät verotettavaa tulostasi, eli käytännössä maksat vähemmän ansiotuloveroja yritystoiminnastasi. Tämä eroaa palkansaajana saatuun kilometrikorvaukseen, jonka työnantaja maksaa työntekijälleen verottomana korvauksena palkassa.

Käytännössä hyöty on kuitenkin sama, sillä jos laskutat asiakkaaltasi työajoja voimassa olevan kilometrivähennyksen edestä, tämä ei lisää verotettavaa tuloasi, eli käytännössä asiakkaaltasi saama kilometrikorvaus on sinulle verotonta.

Vinkki: Laskua luodessasi voit Määrittää rivin tyypin työajoiksi ja valita ettei palvelu pidätä ennakkoveroa turhaan kyseiseltä laskuriviltä.

Työajojen vähennyskelpoisuuden vaatimukset

Voit saada työajot vähennyksiin verotuksessasi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Ajopäiväkirjan ylläpito

Työajoista on pidettävä ajopäiväkirjaa ja säilytettävä sitä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Voit pitää ajopäiväkirjaa haluamallasi tavalla, kuten:

 • Lisätä ajot palvelussa Uusi työajo -toiminnolla. (Suosittelemme)
 • Ladata meiltä valmiin excel ajopäiväkirjapohjan.
 • Käyttämällä kolmannen osapuolen sovellusta kuten Volvo On Call.
 • Lisätä työajot perinteiseen kirjakaupasta saatavaan ajopäiväkirjavihkoon.

Ajopäiväkirjaan lisätään työajot joko yksittäisinä matkoina (kotoa asiakkaalle) tai edestakaisilta matkoilta (kotoa asiakkaalle ja takaisin).

Tutustu tarkemmin ajopäiväkirjan vaatimuksiin
Vaatimus Lisätietoja Esimerkki
Työajojen reitti Kuvaus reitistä, joka sisältää vähintään alkamis- ja päättymispaikan Kotoa Antti Asiakkaalle ja takaisin.
Matkan alkamis- ja päättymisajankohta Päivämäärä ja kellonaika, milloin matka on alkanut ja päättynyt. Alkanut 18.9.2023 klo 15.45, loppunut 18.9.2023 klo 16.30.
Ajon tarkoitus Lyhyt selvitys työajon tarkoituksesta Asiakkaan luona käynti, putkityö.
Matkamittarilukemat Matkamittarilukema ajoneuvosta matkan alussa ja lopussa Matkamittarilukema alussa 18 543 km, lopussa 18 589 km
Ajon pituus Työajon pituus kilometreinä 46 km
Ajoneuvon tiedot Rekisterinumero tai muu tunniste, auton käyttäjä ja ajoneuvon kokonaiskilometrit vuodessa.
Vinkki: saat laskettua ajoneuvon kokonaiskilometrit vuoden lopun ja alun matkamittarilukeman erotuksella.
 • Toyota Corolla
 • ABC-123
 • ajokilometrit yhteensä: 5 745 km
 • 2. Työajot on tilapäisiä

  Vähennyskelpoinen työajo on tilapäinen, joka tapahtuu tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

  Tavanomainen toiminta-alue on alue, jolla normaalisti harjoitat elinkeinotoimintaa tai jossa sinulla on pysyvä toimipaikka. Pysyvä toimipaikka on paikka, jossa työskentelet pitkäaikaisesti, säännöllisesti ja jatkuvasti.

  Tilapäisellä toimipaikalla puolestaan tarkoitetaan paikkaa, jossa työskennellään satunnaisesti. Asiakkaiden luokse tehdyt matkat ovat yleensä tilapäisiä työmatkoja.

  Jos työskentely asiakkaan luona kuitenkin on säännöllistä kerrallaan pitempiaikaista (ei pelkkä lyhyt käynti), ja sen on tarkoitus kestää useamman vuoden ajan, voidaan yksittäisen asiakkaankin toimipaikkaa pitää elinkeinonharjoittajan pysyvänä toimipaikkana ja näin ollen tavanmukaisena toiminta-alueena. Tämä tarkoittaa sitä, että työajo ei ole vähennyskelpoista.

  Kodin ja vakituisen työpaikan välisiä matkoja ei vähennetä yrityksen kirjanpidon kautta, eli älä lisää näitä ajopäiväkirjaasi. Voit ilmoittaa nämä matkat itse henkilökohtaisella veroilmoituksellasi. Lisätietoa vakituisen työpaikan määrityksestä löydät Verohallinnon ohjeesta: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa - Varsinaisen työpaikan käsite.

  3. Työajot vahvistetaan vuoden päätteeksi palvelussa veroilmoitusta varten

  Kilometrit ilmoitetaan palvelussamme vuoden vaihteessa, kun vuoden viimeiset ajot ovat ajettu. Veroilmoitusta varten tarvitset kaikki ajetut kilometrit yhteensä sekä yritysajojen osuuden. Veroilmoitukselle lasketaan automaattisesti Verohallinnon vahvistaman vähennyksen mukainen summa.

  Kaikki yritysajot pienentävät verotettavaa tulostasi kuluvalta vuodelta, joten ne toimivat samalla tavalla kuin muut verovähennykset esimerkiksi tehdyistä hankinnoista. Kyseessä on siis rahanarvoinen hyöty, joka kannattaa hyödyntää eteenkin, jos ajaa paljon.

  Voit ilmoittaa oman tai hallinnassasi olevan auton työajokilometrit vuoden vaihteessa viimeistään seuraavan vuoden tammikuun aikana palveluumme Vähennykset -sivulla. Viestimme ilmoitusmahdollisuudesta vielä erikseen vuoden lopussa.

  Entä jos vaihdan autoa kesken vuoden tai ajan usealla autolla?

  Jos sinulla on vuoden aikana käytössä useampia autoja, niin jokaisesta autosta täytyy pitää ajopäiväkirjaa. Jos auto hankitaan keskellä kalenterivuotta, kokonaismittarilukemat otetaan ylös auton hankintahetkeltä.

  Jos auto vaihtuu kesken vuoden, otetaan ylös vaihtumishetken mittarilukemat. Vuoden alun mittarilukemat lasketaan yhteen molemmista autoista, ja samoin vuoden lopun, ja nämä kilometrimäärät merkitään palveluumme vuoden päättyessä. Pidä kuitenkin itselläsi lisäksi tallessa erikseen ylläpidetty ajopäiväkirja kummankin auton osalta erikseen.

  Työajoja voi olla enintään 50 % kaikista ajoista

  Palvelussamme ei voi vähentää mitään työajoja, jos työajojen osuus kaikista ajetuista kilometreistä on 50 % tai yli. Kirjanpitolain mukaan, jos auton kokonaisajoista yli 50 % on yrityksen ajoa, auto pitäisi lisätä yrityksen omaisuudeksi kirjanpitoon ja oikaista todellisista kuluista yksityisajot pois. Tämä ei valitettavasti ole mahdollista OP Kevytyrittäjässä.

  Jos työajot ylittävät 50 % kokonaisajoista, vaihtoehdot ovat seuraavat:

  1. Yritystoiminnan ajot voi jättää kokonaan vähentämättä yrityksen verotuksessa. Verohyöty jää luonnollisesti saamatta eli kilometrivähennyksiä ei saa silloin ollenkaan. Säännölliset työmatkat voi toki vähentää edelleen henkilökohtaisella veroilmoituksella.

  2. Auton lisääminen yrityksen omaisuudeksi ja taseeseen. OP Kevytyrittäjä -palvelu ei valitettavasti tue tähän liittyvää kirjanpitoa, joten Y-tunnuksen kirjanpito ja veroilmoitukset tulisi tällöin hoitaa muuta kautta. Tämä tarkoittaa myös irtisanoutumista palvelusta.

  Huomaa, että matka kotoa vakituiselle työpisteelle tai työkohteeseen on yksityisajoa, ja ne kuuluu vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksella. Pidä näistä kilometreistä kirjaa palvelumme ulkopuolella ja ilmoita ne henkilökohtaisella veroilmoituksella keväällä ennen sen eräpäivää.

  Jos käytössä on useampia työajoihin käytettyjä autoja, kaikkien autojen työajojen osuus tulee olla alle 50 %, jotta yritysajot olisivat vähennyskelpoisia.

  Mikäli autolla on ajettu yli 50 % työajoja, työajojen osuutta ei saa keinotekoisesti vähentää vähennyksen saamiseksi.

  Kilometrivähennys kattaa kaikissa tapauksissa auton ylläpidosta koituvat kulut kokonaisuudessaan, joten polttoaineita, huoltoja tai vakuutusmaksuja ei voi erikseen vähentää palvelussamme. Kilometrivähennys kattaa siis muutakin kuin pelkät polttoaineet.

  Kodin ja vakituisen työpaikan välisiä matkoja ei vähennetä yrityksen kirjanpidon kautta, eli älä lisää näitä ajopäiväkirjaasi. Voit ilmoittaa nämä matkat itse henkilökohtaisella veroilmoituksellasi. Lisätietoa vakituisen työpaikan määrityksestä löydät Verohallinnon ohjeesta: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa - Varsinaisen työpaikan käsite.

  Lue lisää