Onko YEL-vakuutus pakollinen OP Kevytyrittäjille?

Lyhyesti, YEL-vakuutus on yrittäjille pakollinen. Yrittäjän eläkevakuutus YEL on yrittäjyytesi kivijalka. Se turvaa toimeentulosi silloin, jos sairastut, menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle. Jokainen YEL-maksu kasvattaa eläkettäsi ja parantaa muuta sosiaaliturvaasi.

Missä tilanteissa YEL-vakuutus on pakollinen?

Sinun tulee ottaa YEL-vakuutus, kun seuraavat väittämät toteutuvat kohdallasi:

 1. Olen 18–67-vuotias
 2. Olen toiminut yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
 3. Työtuloni on vuonna 2024 vähintään 9 010,28 euroa
 4. Työskentelen omistamassani yrityksessä
 5. Teen työtä, jota ei kuulu vakuuttaa jonkin toisen eläkelain mukaan.

Vakuutuksen ottamiseen vaikuttaa myös kuinka paljon teet töitä ja kuinka suuren osan omistat yrityksestäsi. YEL-vakuutus on oikea vaihtoehto usein myös silloin, jos työskentelet yrittäjänä tilapäisesti ulkomailla. Jos perheenjäsenesi työskentelevät yrityksessäsi, hekin saattavat tarvita YEL-vakuutuksen. Jos olet eläkkeellä ja jatkat työskentelyä yrittäjänä, YEL-vakuutus voi olla joko pakollinen tai vapaaehtoinen.

YEL-vakuutuksen pääset tekemään YEL-tilaus -sivultamme. (Vaatii kirjautumisen palveluun).

Laskutukseni jää alle työtulon minimirajan, tuleeko minun hankkia YEL?

Työpanoksesi jäädessä alle YEL-alarajan, sinun ei tarvitse hankkia YEL-vakuutusta. YEL-vakuutus on kuitenkin yrittäjän tärkein ja ainoa eläkettä kartuttava vakuutus. Eläkkeen lisäksi YEL-vakuutuksen työtulon perusteella lasketaan yrittäjäurasi aikainen sosiaaliturva.

Suosittelemme YEL-vakuutuksen hankkimista heti yritystoiminnan alkaessa, ja sen voi ottaa vapaaehtoisesti, vaikka raja ei ylity.

YEL-työtulo, mitä se tarkoittaa?

YEL-työtulo on rahallinen arvio työpanoksestasi yrittäjänä ja se määritellään vastaamaan vähintään sellaista palkkaa, joka olisi maksettava vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle, jos hänet palkattaisiin työhösi.

Miten työtulo määritellään?

Työtulo perustuu työpanoksesi arvoon. YEL-työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana samaa työtä tekevälle ammattitaitoiselle henkilölle kuin itse olet. Se tarkoittaa siis työpanoksesi rahallista arvoa.

YEL-vakuutuksen rajat vuonna 2024

 • Alaraja on 9 010,28 €
 • Työttömyysturvan alaraja on 14 803 €
 • Yläraja on 204 625 €

YEL-vakuutuksen työtulon muuttaminen

Työtuloa korotetaan vuosittain automaattisesti palkkakertoimen nousua vastaavasti. Jos yritystoiminnassasi on tapahtunut muutoksia ja työtulosi kaipaa päivitystä, ole yhteydessä eläkevakuutusyhtiöösi työtulon muuttamiseksi.

Työtulon muuttaminen takautuvasti ei ole mahdollista, vaan muutos tehdään aina aikaisintaan ilmoituspäivästä alkaen. Ole siis välittömästi yhteydessä työtulon muuttamisessa vakuuttajaasi.

Mikä on YEL-vakuutuksen hinta?

YEL-vakuutusmaksusi perustuu YEL-työtuloosi. YEL-maksu on tietty prosentti YEL-työtulosta (vuonna 2023 ja 2024 joko 24,1 tai 25,6 % yrittäjän iästä riippuen). YEL-maksuprosentti on sama kaikissa eläkeyhtiöissä. Sen vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain.

YEL-vakuutuksen hintaan vaikuttaa neljä asiaa:

1. Ikä

Alle 53- ja yli 62-vuotiaana maksat vähemmän kuin 53-62-vuotiaana siirtymäaikana vuosina 2017-2025. Yli 53-vuotiaana puolestaan maksat korotettua maksuprosenttia 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta aina sen kalenterivuoden loppuun, jona täytät 63 vuotta.

2. Ensikertalaisuus

Kun ryhdyt yrittäjäksi ensimmäistä kertaa, saat alkavan yrittäjän alennuksen -22 % ensimmäisen neljän vuoden ajan.

3. Maksuerien määrä

YEL-vakuutusmaksu on edullisin, jos sen maksaa yhdessä erässä tammikuussa. YEL-vakuutuksen voi maksaa myös tiheämmin, esimerkiksi kuukausittain.

4. Verotus

Voit vähentää verotuksessa kaikki YEL-maksusi, jolloin vakuutusmaksusi pienentää verotustasi. OP Kevytyrittäjänä voit lisätä YEL-vakuutusmaksut menoihin, jolloin huolehdimme ne kirjanpitoosi ja huomioimme ne verotuksessasi. Lue lisää, miten YEL-vakuutusmaksut voi vähentää verotuksessa tukiartikkelistamme.

Rekisteröidyttyäsi palveluumme, voit pyytää vakuutuspuolen henkilöstömme konsultointia ja apua sinulle sopivan YEL-työtulon määrittämiseen.

Tarkista YEL-vakuutuksen hinta ja tee YEL-vakuutussopimus YEL-tilaussivultamme. (Vaatii kirjautumisen palveluun).

Milloin YEL-vakuutus pitää maksaa?

YEL-vakuutuksen maksuerät on sovittavissa eläkevakuutusyhtiösi kanssa. YEL-maksuja ei pidätetä suoraan laskutuksestasi, vaan saat YEL-maksuista aina erillisen laskun.

Laskujen maksuerät voi valita seuraavasti:

 • 1 erä vuodessa
 • 2 erää vuodessa
 • 4 erää vuodessa
 • 6 erää vuodessa
 • 12 erää vuodessa.

YEL-vakuutusmaksut tulevat edullisemmaksi, jos maksat ne kerran vuodessa tammikuussa. YEL-vakuutuslaskut tulee maksaa saatujen laskujen mukaisesti. Laskuasioissa, ota yhteys YEL-vakuuttajaasi.

YEL-vakuutus on vähennyskelpoinen verotuksessa

Voit vähentää YEL-vakuutusmaksut verotuksessasi ilmoittamalla ne palvelussamme tai henkilökohtaisella veroilmoituksella. Lue lisää YEL-vakuutuksen vähennyskelpoisuudesta tukiartikkelistamme.

YEL työtulosi vaikuttaa seuraaviin etuuksiin

 • Sairauspäiväraha. YEL-työtulon mukaan määräytyy Kelan sairauspäivärahan määrä.
 • Työttömyysturva. Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen YEL-työtulonsa on vuonna 2024 vähintään 14 803 €.
 • Vanhempainpäiväraha. YEL-vakuutuksen mukaan lasketaan Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittaisen vanhempainrahan määrä
 • Vanhuuseläke. Yrittäjän eläke karttuu YEL-työtulon perusteella
 • Asumistuki. Asumistuen myöntämiseen ja sen määrään vaikuttaa todellisten yritystulojen sijasta YEL-työtulo. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, tukeen vaikuttavat yritystulot arvioidaan itse.
 • Tämän lisäksi YEL-työtulosi vaikuttaa perhe-eläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään. Yrittäjä voi myös hakea halutessaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä.

Lue lisää YEL-vakuutuksesta Ilmarisen sivuilta.

Tutustu YEL-vakuutukseen lukemalla lisää oppaastamme

Lue lisää YEL-vakuutuksesta
Tee YEL-vakuutus verkossa

Lue lisää