Voinko vähentää auton tai muun kulkuneuvon hankintahinnan ja ylläpitokulut palvelun kautta?

Palvelussamme ei toistaiseksi ole mahdollista vähentää auton tai pakettiauton hankintahintaa, mutta niiden kulut yritystoiminnan osalta ovat vähennyskelpoisia kilometriperusteisesti. Vähennyskelpoisuus edellyttää, että yritysajoja on alle 50 % kokonaisajoista. Lue lisää auton kilometrivähennyksistä tukiartikkelistamme.

Palvelun kirjanpito ei sisällä tasetta, minkä vuoksi kulkuneuvojen hankintahintaa ei voi vähentää. Myöskään leasing-sopimuksen kulut eivät ole vähennyskelpoisia tästä syystä.

Kirjanpitorajoituksien vuoksi oman ajoneuvon käyttöä ei voi vähentää lainkaan, mikäli yritysajot ovat 50 % tai enemmän laskettuna koko vuoden kokonaisajoista.

Lyhytaikaisesti vuokratun ajoneuvon kulut voi vähentää

Vuokra-auton kulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia, mikäli ne liittyvät yritystoimintaan. Tässä tapauksessa voit lisätä vuokra-auton laskun sekä siihen liittyvät polttoaineet kirjanpitoon Uusi meno -toiminnolla. Mainitse menon selite-kentässä tieto vuokra-autosta, sillä polttoaineet ja auton kulut eivät omaan tai lainattuun autoon ole vähennyskelpoisia.

Miten oman auton kulut vähennetään?

Oman tai puolison hallinnassa olevan auton käyttöä yritystoiminnassa voi vähentää palvelussa toistaiseksi kilometriperusteisesti vain, jos yritysajojen osuus kaikista ajoista on alle puolet.

Katso ohjeet auton kilometrivähennyksiin tukiartikkelistamme.

Auton ostohintaa, huoltoja ja polttoainekuluja ei siis voi vähentää omassa kirjanpidossa. Nämä kulut katetaan kilometrien mukaan tehtävällä vähennyksellä. Vähennys kattaa muitakin kuluja kuin pelkät polttoaineet.

Mönkijän, veneen tai moottorikelkan kulut vähennetään todellisten kulujen mukaan

Muiden ajoneuvojen käyttöä yritystoiminnassa vähennetään todellisten kulujen mukaan yrityskäytön osuuden mukaan. Myös muiden ajoneuvojen kohdalla vähennyskelpoisuuden vaatimuksena on, että yrityskäytön osuus on alle 50 % kokonaiskäytöstä.

Tutustu muiden ajoneuvojen vähennysvaatimuksiin tukiartikkelistamme.

Lue lisää