Jos ryhdyn yrittäjäksi, kuka hoitaa yrittäjän eläke- ja työttömyysturvan?

Kirjoittanut: OP Kevytyrittäjä -tiimi

Yrittäjä vastaa itse eläketurvastaan ottamalla YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus vaikuttaa eläketurvan lisäksi myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan.

YEL työtulosi vaikuttaa oheisiin keskeisiin etuuksiin:

Sairauspäiväraha

YEL-työtulon mukaan määräytyy Kelan sairauspäivärahan määrä.

Työttömyysturva

Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen YEL-työtulonsa on vuonna 2023 vähintään 14 088 €.

Vanhempainpäiväraha

YEL-vakuutuksen mukaan lasketaan Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittaisen vanhempainrahan määrä.

Vanhuuseläke

Yrittäjän eläke karttuu YEL-työtulon perusteella.

Tämän lisäksi YEL-työtulosi vaikuttaa perhe-eläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään. Yrittäjä voi myös hakea halutessaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä.

Yrittäjä huolehtii itse työttömyysturvastaan. Työttömyysturvaneuvonnan asiantuntijat löytyvät TE-toimiston työttömyysturvaneuvonnasta. Kehotamme kaikkia palveluamme käyttäviä ottamaan selvää eläke- ja työttömyysturvasta ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Tämän palvelun tavoitteena on tehdä yrittäjän arjesta mahdollisimman helppoa.

Tarvittaessa lisätietoa saat työttömyysturvasta: TE-toimiston sivuilta ja työttömyysturvalain 2 luvun pykälään 5.

Yrittäjän sairastuessa tai loukkaantuessa hänelle maksetaan päivärahaa YEL-työtulon perusteella. Eli jos yrittäjä on maksanut itselleen vain vähän eläkettä, hän saa pienempää korvausta sairauden tai tapaturman sattuessa, kuin jos hän olisi määritellyt YEL-työtulon korkeammaksi.

Palvelussa yrittäjälle tarjotaan myös vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten tapaturma-, vastuu- ja käyttöomaisuusvakuutuksia. Palvelun käyttäjille on oma tiimi OP Vakuutuksessa, joka kartoittaa yrittäjän tarvitsemat vakuutukset.

Hanki yrittäjän vakuutukset

Lue lisää