Päivärahojen laskutus

Tämä artikkeli on tarkoitettu OP Kevytyrittäjä Y-tunnukseton käyttäjille.

Kirjoittanut: OP Kevytyrittäjä -tiimi

OP Kevytyrittäjä Y-tunnukseton -palvelun kautta laskutetut tulot maksetaan palkkana, minkä vuoksi voit saada työmatkoista korvauksia verovapaana päivärahana. Päiväraha on tarkoitettu korvaamaan työmatkasta aiheutuneita lisääntyneitä elantokustannuksia. Voit päättää päivärahojen laskuttamisesta asiakkaaltasi, kunhan asiasta on sovittu etukäteen asiakkaan kanssa.

Verohallinto määrittelee verovapaiden matkakorvausten arvot vuosittain. Vuonna 2024 kokopäivärahan suuruus on 51 euroa (työmatkan kesto yli 10 h) ja osapäiväraha 24 euroa (työmatkan kesto yli 6 h). Päivärahojen alv määräytyy myytävän päätuotteen mukaan. Jos myyt yleisen alv 24 %:n alaista palvelua, ovat tämän yhteydessä laskutettavat päivärahat myös alv 24 %:n alaista myyntiä.

Voit lukea lisää päivärahoista Verohallinnon ohjeesta: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa

Verovapaan päivärahan vaatimukset

  • Olet sopinut verovapaan päivärahan laskuttamisesta etukäteen asiakkaasi kanssa
  • Päivärahan korvaukset eivät ylitä Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisia euromääriä
  • Matkan tulee olla vähintään 15 km päähän kotoasi tai työpisteeltäsi
  • Matka on tilapäinen ja sijaitsee tavanomaisen toiminta-alueesi ulkopuolella
  • Matkan kesto on yli 6 tuntia, joka lasketaan kotoasi tai työpisteeltäsi lähdettyäsi siihen hetkeen, kun palaat takaisin.

Tavanomaisen ja tilapäisen toimipaikan tulkinta

Tavanomainen toiminta-alue on alue, jolla normaalisti harjoitat elinkeinotoimintaa tai jossa sinulla on pysyvä toimipaikka. Pysyvä toimipaikka on paikka, jossa työskentelet pitkäaikaisesti, säännöllisesti ja jatkuvasti.

Tilapäisellä toimipaikalla puolestaan tarkoitetaan paikkaa, jossa työskennellään satunnaisesti. Asiakkaiden luokse tehdyt matkat ovat yleensä tilapäisiä työmatkoja. Jos työskentely asiakkaan luona kuitenkin on säännöllistä kerrallaan pitempiaikaista (ei pelkkä lyhyt käynti) ja sen on tarkoitus kestää useamman vuoden ajan, voidaan yksittäisen asiakkaankin toimipaikkaa pitää kevytyrittäjän pysyvänä toimipaikkana ja näin ollen tavanmukaisena toiminta-alueena.

Päivärahan puolittuminen

Ruokailusta aiheutuneita kustannuksia ei synny, jos palkansaaja saa työmatkalla ilmaisia aterioita. Ilmaisten aterioiden lukumäärä vaikuttaa päivärahan määrään. Kokopäiväraha puolitetaan, jos saat kokopäivärahaan oikeuttavalla työmatkalla kaksi tai useamman ilmaisen aterian. Yhdellä ilmaisella aterialla ei ole vaikutusta kokopäivärahan määrään eikä päivärahaa puoliteta. Sen sijaan osapäiväraha puolitetaan jo yhdestä ilmaisesta ateriasta. Hotelliaamiainen ei ole edellä tarkoitettu ilmainen ateria. Jos maksat itse osan ateriasta, kysymyksessä ei ole ilmainen ateria.

Viimeisen matkustuspäivän päiväraha

Matkan päättyessä voidaan viimeiseltä vajaalta matkavuorokaudelta maksaa osapäiväraha, kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla. Kokopäiväraha voidaan maksaa, jos vajaa matkavuorokausi on yli 6 tuntia. Matkavuorokaudella tarkoitetaan 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle.

Esimerkki 1

Työmatka alkaa 12.2.2024 klo 10:00 ja päättyy 14.2.2024 klo 13:00

Viimeinen matkapäivä kestää 3 tuntia ja siitä voidaan maksaa osapäiväraha. Matkalta kertyy yhteensä 2 kokopäivärahaa ja 1 osapäiväraha.

Esimerkki 2

Työmatka alkaa 12.2.2024 klo 10:00 ja päättyy 14.2.2024 klo 18:00.

Viimeinen matkapäivä kestää 8 tuntia ja siitä voidaan maksaa kokopäiväraha. Matkalta kertyy 3 kokopäivärahaa.

Erityisala

Mikäli kuulut erityisalaan (rakennus-, maanrakennus- tai metsäala), voit lisätä laskulle verovapaita päivärahoja, jos yövyt työmatkalla. Päivittäisiltä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisiltä matkoilta maksettu päiväraha ei siten ole verovapaata. Päivärahan maksaminen verovapaasti edellyttää aina, että työmatka täyttää Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaiset aika- ja etäisyysvaatimukset.

Voit lukea lisää erityisalan matkakustannuksista Verohallinnon ohjeesta: Erityisalalla työskentelevän matkakustannukset.

Lue lisää