Kilometrikorvausten laskutus

Tämä ohje on tarkoitettu OP Kevytyrittäjä Y-tunnukseton käyttäjälle.

Maksamme laskutuspalveluyrityksenä palkkaa, minkä vuoksi sinulla on mahdollista saada työmatkoista korvauksia verovapaana tai veronalaisena tulona. Vuonna 2024 vähennyksen summa on 0,57 €/km.

Kilometrien laskuttaminen asiakkaalta on päätettävissäsi, kunhan asiasta on sovittu asiakkaan kanssa. Laskutettavien kilometrien alv määräytyy myytävän päätuotteen mukaan, jos myyt normaalin alv 24 %-kannan alaista palvelua, tämän yhteydessä laskutettavat kilometrit ovat myös alv 24 % alaista myyntiä. Työmatka tulee tehdä aina omalla autolla. Kilometrikorvauksen tarkoitus on korvata oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuvia kuluja.

Työmatkan määritelmä

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka henkilö tilapäisesti tekee työhön kuuluvien työtehtävien suorittamiseksi erityisellä työntekemispaikalla varsinaisen työpaikan ulkopuolella.

Asunnon ja vakinaisen työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka eli sitä ei voi saada verottomana kilometrikorvauksena. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voit vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Jos käyttäjällä työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Tilapäisen työmatkan tulkinta

Vähennyskelpoinen työajo on tilapäinen, joka tapahtuu tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

Tavanomainen toiminta-alue on alue, jolla normaalisti harjoitat elinkeinotoimintaa tai jossa sinulla on pysyvä toimipaikka. Pysyvä toimipaikka on paikka, jossa työskentelet pitkäaikaisesti, säännöllisesti ja jatkuvasti.

Tilapäisellä toimipaikalla puolestaan tarkoitetaan paikkaa, jossa työskennellään satunnaisesti. Asiakkaiden luokse tehdyt matkat ovat yleensä tilapäisiä työmatkoja.

Jos työskentely asiakkaan luona kuitenkin on säännöllistä kerrallaan pitempiaikaista (ei pelkkä lyhyt käynti), ja sen on tarkoitus kestää useamman vuoden ajan, voidaan yksittäisen asiakkaankin toimipaikkaa pitää elinkeinonharjoittajan pysyvänä toimipaikkana ja näin ollen tavanmukaisena toiminta-alueena. Tämä tarkoittaa sitä, että työajo ei ole vähennyskelpoista.

Kodin ja vakituisen työpaikan välisiä matkoja ei vähennetä yrityksen kirjanpidon kautta, eli älä lisää näitä ajopäiväkirjaasi. Voit ilmoittaa nämä matkat itse henkilökohtaisella veroilmoituksellasi. Lisätietoa vakituisen työpaikan määrityksestä löydät Verohallinnon ohjeesta: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa - Varsinaisen työpaikan käsite

Voit lukea lisää kilometrikorvauksista Verohallinnon sivuilta: Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa

Verovapaan kilometrikorvauksen edellytykset

Työn suorittaja, eli sinun ja asiakkaan tulee sopia matkakustannusten korvaamisesta etukäteen. Matkakustannusten korvaukset on eriteltävä laskulla omana rivinään ja noudatettava Verohallinnon antamia kustannuspäätöksiä.

Kilometrien osuus on verovapaata tuloa, kun

  • Olet sopinut kilometrien laskuttamisesta etukäteen asiakkaasi kanssa.
  • Kilometrien ovat omana rivinään laskulla.
  • Kilometrien korvattava määrä (autolla) on Verohallinnon päättämä (0,57 €/km vuonna 2024).
  • Pidät ajopäiväkirjaa tekemistäsi ajoista

Jos edellytykset eivät täyty, kilometrejä voi lisätä laskulle, mutta niiden osuus käsitellään normaalina verotettavana tulona.

Ilmainen ajopäiväkirja-pohja

Voit ladata meiltä valmiin excel ajopäiväkirjapohjan, jonka avulla voit ylläpitää Verohallinnon vaatimusta verottomien kilometrikorvauksen saamiseksi. Voit myös ylläpitää ajopäiväkirjaa esimerkiksi ajopäiväkirjavihkolla tai kolmannen osapuolen ohjelmistolla (esim. Volvo On Call)

Ajopäiväkirjaan lisätään työajot joko yksittäisinä matkoina (kotoa asiakkaalle) tai edestakaisilta matkoilta (kotoa asiakkaalle ja takaisin).

Tutustu tarkemmin ajopäiväkirjan vaatimuksiin
Vaatimus Lisätietoja Esimerkki
Työajojen reitti Kuvaus reitistä, joka sisältää vähintään alkamis- ja päättymispaikan Kotoa Antti Asiakkaalle ja takaisin.
Matkan alkamis- ja päättymisajankohta Päivämäärä ja kellonaika, milloin matka on alkanut ja päättynyt. Alkanut 18.9.2023 klo 15.45, loppunut 18.9.2023 klo 16.30.
Ajon tarkoitus Lyhyt selvitys työajon tarkoituksesta Asiakkaan luona käynti, putkityö.
Matkamittarilukemat Matkamittarilukema ajoneuvosta matkan alussa ja lopussa Matkamittarilukema alussa 18 543 km, lopussa 18 589 km
Ajon pituus Työajon pituus kilometreinä 46 km
Ajoneuvon tiedot Rekisterinumero tai muu tunniste
  • Toyota Corolla
  • ABC-123
  • Lue lisää