YEL-vakuutus

Mikä on YEL-vakuutus ja tarvitsenko sellaista? Tässä oppaassa kerromme YEL-vakuutuksen kriteerit, maksun suuruudet ja muita käytännön asioita.

Yrittäjän eläkevakuutusta kutsutaan YEL-vakuutukseksi. YEL on pakollinen vakuutus kaikille yrittäjille, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät. YEL-vakuutuksen maksut ja yrittäjän eläkkeen määrä eivät ole mikään tietty kiinteä summa, vaan ne riippuvat yrittäjän YEL-työtulosta.

Nimensä mukaisesti YEL-turvaa yrittäjän eläkettä työuran jälkeen. Sillä on kuitenkin tärkeä merkitys myös ennen eläkeikää: YEL-vakuutukseen liittyvän YEL-työtulon pohjalta lasketaan myös vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksen korvaukset sekä sairausvakuutuksen päivärahat.

Lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa työttömyysturvan suuruuteen sekä yrittäjän toimeentuloon mahdollisella vanhempainvapaalla. YEL-vakuutukseen perustuvat nimittäin yrittäjän äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha.

YEL on siis paitsi pakollinen niin tärkeä vakuutus - lue tästä oppaastamme lisää vakuutuksen ottamisesta!

Milloin tarvitsen YEL-vakuutuksen?

YEL-vakuutuksen ottaminen on pakollista mikäli tietyt kriteerit täyttyvät. Ota YEL-vakuutus, jos kaikki seuraavat väittämät sopivat sinuun:

Myös OP Kevytyrittäjän täytyy siis ottaa yrittäjän eläkevakuutus, kun edellä olevat ehdot täyttyvät. Lisätietoja kevytyrittäjän YEL-vakuutuksesta löydät työttömyys ja eläketurva -artikkeleistamme.

Yrittäjän eläkevakuutus täytyy hankkia kuuden kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät.

Yrittäjän eläkevakuutuksen pakollisuus koskee myös ulkomaista yrittäjää, joka toimii yrittäjänä Suomessa.

YEL-vakuutuksen hankkiminen

Yrittäjä vastaa itse YEL-vakuutuksen ottamisesta. Voit ottaa YEL-vakuutuksen mistä tahansa työeläkeyhtiöstä tai eläkekassasta. Lain mukaan pakollista yrittäjän eläkevakuutusta ei ole mahdollista korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Mistä saan YEL-vakuutuksen?

Voit tehdä YEL-vakuutushakemuksen kirjautumalla palveluun ja menemällä osioon "Lisäpalvelut" → "Vakuutukset".

Tällöin YEL-vakuutuksesi myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Jos et hanki vakuutusta, saat Eläketurvakeskukselta kehoituksen vakuutuksen hankkimisesta. Viime kädessä Eläketurvakeskus ottaa YEL-vakuutuksen yrittäjän puolesta jostain työeläkevakuutusyhtiöstä.

Jos yrittäjän eläkevakuutus on hankittu jostain syystä myöhässä, on yrittäjän mahdollisuus saada vakuutus myös kolmelle edeltävälle vuodelle.

Työskenteletkö maataloudessa? YEL-vakuutuksen vaihtoehtoinen muoto on MYEL-vakuutus eli Maatalousyrittäjän ja apurahasaajan eläkevakuutus. Työeläkkeen sivuilta voit lukea lisää MYEL-vakuutuksesta.

YEL vai TyEL?

Yrittäjätoiminta vakuutetaan aina YEL-vakuutuksen mukaan ja työsuhteessa oleva henkilö TyEL-vakuutuksen mukaan.

Jos yrittäjän perheenjäsen työskentelee yrityksessä, niin yhtiömuoto ja perheenjäsenen työn luonne vaikuttavat siihen, kumman vakuutukseen piiriin perheenjäsen kuuluu (YEL vai TyEL).

Mikä on YEL-työtulo?

Vakuutusmaksusi perustuu YEL-työtuloon. YEL-työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana samaa työtä tekevälle yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin itse olet. Se tarkoittaa siis työpanoksesi rahallista arvoa.

Oikein mitoitettu YEL-työtulo on yrittäjyyden kivijalka

YEL-työtulon perusteella lasketaan eläkkeesi lisäksi työurasi aikainen sosiaaliturva. Siksi on tärkeää, että työtulosi on oikein mitoitettu ja ajan tasalla.

Eläkevakuutusyhtiö vahvistaa YEL-työtulosi, kun hankit YEL-vakuutuksen

Vakuutushakemuksessa huomioidaan yrityksesi liikevaihtoarvio, palkkataso toimialallasi, työskentelytuntien määrän ja mahdollinen toiminnan kausiluonteisuus.

Työtulo on työpanoksesi rahallinen arvo.

Vaikka korkeampi YEL-työtulo tarkoittaa korkeampia vakuutusmaksuja, YEL-työtulon oikein mitoittaminen heti alusta alkaen on tärkeää. Kuten jo mainittu, niin YEL-työtulo vaikuttaa suoraan eläkkeen määrään, eläkemaksuun, sairasvakuutuksen päivärahaan sekä työtapaturmavakuutuksesta saataviin korvauksiin.

Myös työttömyysturvaan ja vanhempainlomien toimeentulo riippuvat YEL-työtulosta.

Huomaa, että yllä mainitut asiat eivät riipu verotuksessa vahvistetusta tulosta vaan nimenomaisesti sinun itse määrittelemästäsi YEL-työtulosta.

Verotuksessa vahvistettu henkilökohtainen tulosi voi olla eri kuin YEL-työtulosi.

Miten YEL-työtulo määritellään?

YEL-työtulo arvioidaan yksilöllisesti ja arviointia voidaan sopeuttaa tarvittaessa yrittäjän tilanteen mukaan.

Työtulon oikein määrittelyssä oleellista on se, että se vastaisi suunnilleen sitä kuinka paljon yrittäjä maksaisi samaa työtä tekevälle ulkopuoliselle. Se kulkee käsi kädessä annetun työpanoksen sekä tehdyn laadun kanssa.

YEL-työtulon varmistus tehdään valitsemassasi vakuutusyhtiössä samalla kun otat YEL-vakuutusta. YEL-työtulon suuruus tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön määrittämällä palkkakertoimella. Tämän tarkoitus on se, YEL-työtulo vastaisi yleistä palkkojen ja hintojen vaihtelun tasoa.

Jos työpanoksessasi tapahtuu muutoksia, niin sinun täytyy sopia uudesta YEL-työtulosta vakuutusyhtiösi kanssa.

Lisätietoa työtulon määrittämisestä ja eri ammattien toimialakohtaisista työtulo-ohjeista löydät Eläketurvakeskuksen työtulo-oppaasta ja Veron Yrittäjän eläketurva -sivulta.

YEL-työtulon rajat vuonna 2022

Työtulo siis perustuu työpanoksesi arvoon. Työtulo ei voi kuitenkaan olla mitä tahansa, vaan sillä on alaraja ja yläraja. Kumpikin muuttuu vuosittain.

YEL-työtulo alaraja vuonna 2022 on 8 261,71 € euroa vuodessa. Työttömyysturvan alaraja on 13 573,00 € vuodessa.

Mikäli työtulosi ylittää minimirajan, ja muut YEL-vakuutuksen ehdot täyttyvät, sinun täytyy ottaa YEL-vakuutus.

YEL-työtulon yläraja vuonna 2022 on 187 625,00 euroa. Eli tätä rajaa suurempaa työtuloa et voi itsellesi määrittää.

Yrittäjäeläke ja YEL-laskuri

Yrittäjäeläke muodostuu vuosittaisen YEL-työtulon pohjalta ja se on noin 1,5 % vuodessa. Yrittäjän eläkkeen määrään vaikuttavat kaikki yrittäjäuran aikana saamasi tulot.

ESIMERKKI

Jos työtulosi on vuodessa 24 000 euroa, niin on kuukausittainen yrittäjän eläkkeesi 30 euroa. Jos toimit yrittäjänä 15 vuotta, niin tällöin on yrittäjäeläkkeesi 450 euroa kuukaudessa.

Verkossa on saatavilla eläkeyhtiöiden YEL-laskureita, joiden avulla on mahdollista tarkastella miten YEL-työtulosi vaikuttaa eläkkeen määrään sekä maksettaviin eläkemaksuihin.

YEL-päiväraha

YEL-vakuutetuilla yrittäjillä on oikeus YEL-päivärahaan, jota voi hakea sairastumisen sattuessa.

YEL-päiväraha on tarkoitettu kattamaan sairauspäivärahan omavastuuaika. YEL-sairauspäivärahan omavastuuaika on 1+3 arkipäivää ja puolestaan itse sairauspäivärahan omavastuuaika on 1+9 arkipäivää.

YEL-päivärahan lasku suoritetaan YEL-työtulon mukaan. Sairauspäivärahaan huomioidaan myös yrittäjän muut työtulot, kuten esimerkiksi palkkatyöstä saatu palkka.

YEL-maksu ja YEL-maksun suuruus

YEL-maksu perustuu YEL-työtuloosi ja on tietty prosentti tuosta työtulosta. Eri ikäisillä yrittäjillä maksu on eri suuruinen.

Ensimmäistä kertaa yrittäjinä oleville myönnetään alennus YEL-maksusta. Alennuksen suuruus on 22 % ja se on mahdollista saada 48 ensimmäiseltä kuukaudelta.

Ikäsi YEL-maksu, % työtulosta vuonna 2022 Aloittava yrittäjä, YEL-maksu % työtulosta
Alle 53 24,1 % 18,798 %
53-62 25,6 % 19,968 %
63 ja yli 24,1 % 18,798 %

ESIMERKKI

Olet 30-vuotias aloittava yrittäjä ja olet määritellyt itsellesi työtulon 20 000 euroa/vuodessa. Tällöin maksu lasketaan alennetulla prosentilla.

Tällöin YEL-maksusi suuruus on noin 3 760 euroa vuodessa. Maksun suuruuteen vaikuttaa myös esimerkiksi maksuerien määrä – tarkista tarkka summa vakuutusyhtiösi laskurilla!

YEL-maksujen verovähennys

Kaikki maksamasi YEL-maksut ovat täysin verovähennyskelpoisia. Jos olet naimisissa, YEL-maksut voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Maksut kannattaa vähentää sen puolison verotuksesta, jolla on suuremmat palkkaverotuksen ja muut progressiivisen verotuksen kohteena olevat ansiotulot.

YEL-maksun muuttaminen

Yrittäjän eläkevakuutuksen maksu on joustava. Yrittäjä voi halutessaan maksaa joko suurempaa tai pienempää eläkevakuutusmaksua. Yrittäjä voi parantaa eläketurvaansa korottamalla eläkevakuutusmaksuaan 10-100 %.

Korotus ei vaadi YEL-työtulon nostamista pysyvästi. Huomaa kuitenkin, että pienennetty maksu vaikuttaa silloin, kun haet eläkevakuutukseen sidottuja etuuksia kuten työttömyyskorvauksia tai vanhempainrahoja.

Muista myös, että mitä enemmän maksat YEL-vakuutusmaksuja, niin sitä suuremmaksi eläkkeesi karttuu.

Mistä saan YEL-todistuksen?

YEL-todistusta voit tarvita Kelaa, verottajaa tai tiettyjä asiakkaita varten.

Tarjouksia varten voi olla tarpeen todistaa, että yrittäjällä on YEL-vakuutus hankittuna ja eläkemaksut on suoritettu ajallaan. Kelaa varten YEL-todistus tulee toimittaa, jos hakee äitiys-, tai sairauspäivärahaa tai muuta sosiaalietuutta.

YEL-todistuksen saa helpoiten oman työeläkeyhtiön verkkopalvelusta tai ottamalla asiakaspalveluun yhteyttä.

Mitä muita vakuutuksia tarvitsen?

YEL-vakuutuksen lisäksi saatat tarvita myös muita vakuutuksia. Muiden vakuutusten osalta suosittelemme tutustumaan Mitä vakuutuksia yrittäjä tarvitsee -oppaaseen.

Kuinka voimme auttaa?

Lakisääteinen YEL-vakuutus kerryttää eläkettäsi ja vaikuttaa sosiaaliturvaasi, joten sen kannattaa olla alusta asti kestävällä pohjalla. Ota siis YEL-maksut huomioon suunnitellessasi yrityksesi ja omaa talouttasi.

OP Kevytyrittäjänä saat meiltä myös neuvoa YEL:n perusasioissa. Tarkemmissa kysymyksissä paras neuvoja on useimmiten oma vakuutusyhtiösi.

Tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi