Toiminimen verotus

Toiminimen verotus on erittäin tärkeää ymmärtää ja sisäistää. Lue alta veroasioiden perustiedot ja vinkkimme verorutiinien helpotukseen.

Suunnitteletko yrityksen perustamista? Yksi tärkeä liiketoimintaan liittyvä asia on yrityksen ja yrittäjän verotus. Kun yrittäjällä on verotuksen perusasiat hallussa, on ne helpompi huomioida päivittäisessä tekemisessä ja toiminnan suunnittelussa. Mistä veroja maksetaan ja kuinka paljon ovat tärkeitä asioita ymmärtää, jotta toiminimen verotuksen maailmaan pääsee kunnolla sisälle.

Mitä minun tarvitsee tietää veroista?

Toiminimiyrittäjän tarvitsee hallita ainakin seuraavat verotukseen liittyvät asiat:

Yrittäjän on aina hyvä tietää vastuunsa ja velvollisuutensa. Jos olet kuitenkin vasta aloittamassa yrittäjyyttäsi, suosittelemme harkitsemaan ammattilaisen apua esimerkiksi veroasioihin liittyviin velvollisuuksiin liittyen.

OP Kevytyrittäjä -palvelussa me hoidamme verotuksen asiat puolestasi kertomasi veroprosentin perusteella. Samalla kuitenkin pääset nauttimaan kaikista aidon yrittäjän verohyödyistä, kuten ALV-vähennyksistä sekä ALV:n alarajahuojennuksesta.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi

Yleisesti toiminimen verotuksesta

Toiminimen omaisuus eroaa henkilökohtaisesta omaisuudesta käytännössä vain kirjanpidollisesti. Toiminimen varat ovat samalla toiminimellä yrittävän varoja. Toiminimellä yrittäessä ei yrittäjä saa varsinaista palkkaa, vaan yrittäjä voi nostaa yrityksestään suoraan rahaa tekemällä yksityisottoja.

Yksityisotot ovat siis käytännössä toiminimellä yrittävän palkka. Yksityisottoja voi tehdä niin usein kuin haluat. Yksityisotoista ei nostohetkellä makseta veroja, vaan verot maksetaan yrityksen koko tilikauden tuloksen perusteella.

Yleisesti ottaen toiminimen verotus muodostuu kahdesta osasta: mahdollisesti tehdyn tuloksen pohjalta maksettavasta tuloverosta sekä arvonlisäverotuksesta. Lisäksi on syytä huomioida, että mahdolliset muut tulot vaikuttavat henkilökohtaiseen verotukseesi.

Toiminimen tulos ja liikevaihto

Toiminimen verotus perustuu siis tilikauden tulokseen. Tulos tarkoittaa summaa, joka sinulle jää käteen sen jälkeen, kun tilikauden tuloista vähennetään tilikauden kulut sekä mahdollisten aikaisempien vuosien tappiot. Tulos on siis eri asia kuin liikevaihto: liikevaihto tarkoittaa toiminimen laskuttamien laskujen yhteissummaa, josta arvonlisävero on vähennettynä.

Toiminimen maksama vero on ennakkoveroa

Toiminimen ansiotulon verotus tapahtuu ns. ennakkoverojen kautta. Ansiotulosta maksetaan veroa siis etukäteen tehdyn tuloarvion perusteella. Jos kyseessä on uusi yritys, niin toiminimellä yrittävä henkilö arvioi itse tulevan vuoden tuloksen. Tulevan vuoden tuloksen perusteella lasketaan ennakkoverojen suuruus.

Jos vuoden lopussa veroja ei ole maksettu tarpeeksi, sinun täytyy maksaa täydennysveroa tai viimeistään korollista jäännösveroa verotuksen vahvistamisen jälkeen. Liikaa maksetut ennakkoverot saa aikanaan takaisin veronpalautuksena.

Saat verohallinnolta tilisiirto-ohjeet ennakkoverojen maksuun. Ennakkoveroja maksetaan tuloarvion pohjalta joko joka kuukausi, joka toinen tai joka kolmas kuukausi.

Kuten toiminimellä yrittäessäsi, myös OP Kevytyrittäjä maksaa verot ennakkoveroina. Hoidamme kuitenkin kaiken puolestasi. Verot pidätetään asiakkaidesi maksamista laskuista ilmoittamasi veroprosentin pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teet arvion vuotuisista tuloistasi ja toimitat meille tiedon veroprosentistasi.

Toiminimi ja arvonlisävero

Kun toiminimen liikevaihto on yli 10 000 euroa vuodessa, tulee yrittäjästä ALV-velvollinen ja toiminimi täytyy ilmoittaa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kun olet ALV-velvollinen, sinun täytyy lisätä laskuihisi ALV (yleensä 24 %) sekä hoitaa ALV:hen liittyvät säännölliset ilmoitus- ja tilitysrutiinit. Tämän lisäksi sinun täytyy huomioida ALV yrityksen laskutuksessa ja kirjanpidossa.

Toisaalta, ALV-velvollisena pääset hyötymään esimerkiksi yrityksen hankintojen ALV-vähennyksistä sekä ALV-huojennuksesta. Jos ostat esimerkiksi yritystoimintaan liittyvän työkalun, voit vähentää hankinnan yhteydessä maksamasi ALV:n omasta ALV-tilityksestäsi.

Kaikki OP Kevytyrittäjät ovat automaattisesti ALV-velvollisia. Hoidamme puolestasi kaikki ilmoituksiin ja vähennyksiin liittyvät velvollisuudet, joten tällä tavalla pääset nauttimaan aidon yrittäjyyden hyödyistä.

Toiminimen alv-huojennus

Jos arvonlisäveroton liikevaihtosi jää alle 30 000 euron, olet oikeutettu niinsanottuun arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Käytännössä saat takaisin kaiken tai osan tilikauden aikana tilittämästäsi arvonlisäverosta.

Alarajahuojennuksen laskukaava on:

Huojennus =
alv - (lkv - 10 000) * alv
/
20 000

alv = arvonlisäveron määrä, lkv = arvonlisäveroton liikevaihto

Esimerkki: jos liikevaihto on 20 000 euroa, toiminimelle syntyy ALV-maksua 24 % ALV-prosentilla 4 800 euroa. ALV-huojennusta syntyy tässä tapauksessa:

4 800 - (20 000 - 10 000) * 4 800
/
20 000
= 2 400 euroa

Laskutapa on tärkeä sisäistää, sillä toiminimiyrittäjä on velvollinen laskemaan tämän itse. Alarajahuojennuksen määrän ilmoitus tehdään oma-aloitteisella verojen veroilmotuksella.

OP Kevytyrittäjä tekee hakee sinulle automaattisesti myös ALV:n alarajahuojennuksen ylläkerrotun laskukaavan perusteella.

Toiminimen veroilmoitus

Toiminimellä toimivan yrittäjän tulee tehdä henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus, jonka lisäksi lomake 5. ”Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- ja ammatinharjoittaja” täytyy täyttää joko verkossa tai paperikaavakkeen muodossa. Kaavake pitää sisällään toiminimen elinkeinotoimintaa koskevat tiedot: tuotot, menot ja matkakulut.

Veroilmoituksen täyttämisen suhteen suosittelemme tutustumaan tarkasti Verohallinnon ohjeisiin ja/tai konsultoimaan toiminimen verotukseen erikoistunutta kirjanpitäjää tai tilitoimistoa.

Jos käytät OP Kevytyrittäjä-palvelua, teemme veroilmoituksen puolestasi ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Verovähennysten tekeminen - mitä yrittäjä voi vähentää verotuksessa?

Tärkeä yrittäjyyden etu on yritystoiminnan kulujen verovähennyskelpoisuus. Lähtökohtaisesti verovähennyskelpoisia kuluja ovat ne kulut, jotka liittyvät tulon hankintaan ja säilyttämiseen.

Täysimääräisesti vuosikuluna voidaan vähentää sellainen käyttöomaisuus, jonka todennäköinen käyttöikä on enintään 3 vuotta (riippumatta hankintahinnasta) tai jonka hankintameno on enintään 850 euroa (pienhankinta). Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 2 500 euroa.

Mitkä kulut sitten ovat tarkalleen ottaen vähennyskelpoisia? Tämä riippuu jonkin verran yrityksesi toimialasta. Jos esimerkiksi olet valokuvaaja, kuvaukseen liittyvä kalusto ja apuvälineet ovat selkeä vähennyskelpoinen kulu.

Tässä suuntaa-antava lista vähennyskelpoisista kuluista:

Lisätietoja saat vero.fi-sivustolta tai OP Kevytyrittäjän asiakaspalvelusta.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat

Useisiin ammatteihin voi liittyä välttämättömiä matkoja, joista on mahdollista saada lisävähennystä matkan pituuden ja kulkuvälineen perusteella. Elinkeinonharjoittaja ja toiminimiyrittäjä tekee aina lisävähennysvaatimuksen veroilmoituksessaan.

Huomaa kuitenkin, että vakituisen työpaikan ja kodin väliset matkat eivät tähän kuulu, vaan ne ovat osa henkilökohtaista veroilmoitusta.

Jos matkan pituus on yli 10 tuntia, on yrittäjä oikeutettu kokopäivärahaan ja jos yli 6 tuntia, puolipäivärahaan.

Lisätietoja saat vero.fi-sivustolta tai OP Kevytyrittäjän asiakaspalvelusta.

Keskitytkö mieluummin ydinosaamiseesi?

Kuten alussa totesimme, verotuksen ymmärtäminen riittävällä tasolla on tärkeää jokaiselle yrittäjälle. Jos sinusta kuitenkin tuntuu siltä, että kaikkien asioiden huomiointi on liian työlästä, voi OP Kevytyrittäjyys olla sopivin vaihtoehto sinulle.

OP Kevytyrittäjänä voit keskittyä ydinosaamiseesi ja me hoidamme veroilmoituksen, paperityöt ja maksut puolestasi. Pääset nopeasti laskuttamaan asiakkaitasi ja kehittämään omaa liiketoimintaasi.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä verotukseen, kevytyrittäjyyteen tai palveluumme liittyen, autamme mielellämme sivustoltamme löytyvän chatin kautta. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi