Ota yhteyttä

Toiminimi ja toiminimen perustaminen

Kevytyrittäjyys on loistava tapa kokeilla yrittäjyyttä pienemmässä mittakaavassa – kevyesti. Jos sinua kuitenkin kiinnostaa perustaa toiminimi, lue tämä!

Saatoitkin jo lukea aiemmin julkaistun artikkelin ”Minustako yrittäjäksi?”. Artikkelissa käsittelimme yleisellä tasolla asioita, joita yrittäjäksi harkitsevan on hyvä tietää ja huomioida ennen päätöstä yrittäjäksi ryhtymisestä ja yrityksen perustamisesta. Kaiken kaikkiaan yrityksen perustaminen on suhteellisen nopeaa ja helppoa, riippuen tietysti minkä tien yrittäjyyteen valitsee. Helpoimmillaan tie yrittäjäksi alkaa kevytyrittäjänä OP Kevytyrittäjä –palveluun rekisteröitymällä: vastaat vain muutamaan kysymykseen, hyväksyt käyttöehdot ja suoritat vahvistuksen.

Voilà – olet yksityinen elinkeinonharjoittaja! Käytännössä kevytyrittäjäksi alkaminen ei vaadi perehtymistä erinäisiin asioihin kuten toiminimen perustaminen vaatii. Muun muassa verotukseen, kirjanpitoon, laskutukseen ja henkilökohtaisen talouden ylläpitoon tulee tutustua kunnolla, jos ryhtyy yrittäjäksi ilman ulkoista apua. OP Kevytyrittäjän palveluun kuuluu myös lakisääteiset maksut, ilmoitukset, kirjanpito ja Y-tunnuksen perustaminen. Tämä mahdollistaa sen, että voit keskittyä siihen mitä parhaiten osaat ja me hoidamme loput.

Jos kuitenkin päätät valita toiminimen kevytyrittäjyyden sijasta tai mahdollisesti harkitset toiminimen perustamista myöhemmin, kartutettuasi ensin osaamistasi kevytyrittäjänä, niin tämä opas voi olla avuksi. Kokosimme sinulle yhteen oppaaseen toiminimen perustamiseen liittyvät asiat.

Toiminimi vai yksityinen elinkeinonharjoittaja?

Toiminimi ja yksityinen elinkeinonharjoittaja ovat puhekielessä usein synonyymeja ja käytännössä ne ovat pitkälti sama asia. Ero piilee siinä, että toiminimi viittaa kaupparekisteriin rekisteröityyn yritykseen. Rekisteröitymisen myötä yksityinen elinkeinonharjoittaja muuttuu toiminimeksi. Kevytyrittäjänä toimiva yrittäjä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, kuten aiemmin mainittiin.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja voi toimia yrittäjänä ilman rekisteröitymistä kaupparekisteriin. Kuitenkin rekisteröityminen on tehtävä, jos yrityksen harjoittama liiketoiminta on luvanvaraista, yrittäjän työskentelytilat ovat muu kuin oma koti tai hänellä on apunaan jokin perheen ulkopuolinen henkilö. Käytännössä luvanvaraista toimintaa on esimerkiksi kauneushoitolan perustaminen, jolloin tulee tehdä esimerkiksi ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle toimitiloista.

Lisätietoa luvista löydät Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta olevasta ohjeesta. Kyseiseltä sivuilta löydät myös lupahaun, josta voit tarkistaa, tarvitseeko sinun hakea lupaa tai tehdä rekisteröintiä tai ilmoitusta.

Vaikka toiminimen perustaminen itsessään vie vain muutaman minuutin, liittyy perustamiseen paljon tärkeitä, selvitettäviä asioita. Tulevan toiminimellä yrittävän henkilön tulee miettiä ja suunnitella etukäteen kirjanpitoon, laskutukseen ja kuten myös verotukseen liittyvät asiat. Näin vältytään epämiellyttäviltä yllätyksiltä. Kevytyrittäjänä tätä selvitystyötä ei tarvitse tehdä, sillä OP Kevytyrittäjä palvelu pitää nämä kaikki asiat sisällään.

Toiminimen nimen valintaan ja miettimiseen kannattaa käyttää myös aikaa. Patentti- ja rekisterihallitus tutkii ennen kaupparekisteriin rekisteröintiä, onko halutulle nimelle esteitä. Yritysmuodon tunnus, erottuvuus, yksilöitävyys, sekoitettavuus, sukunimet ja muutamat muut seikat ovat tarkistettavia asioita. Voit lukea lisää nimen valitsemisesta aiemmasta artikkelistamme ja voit selvittää PRH:n nimipalvelun avulla, onko haluamasi nimi rekisteröitävissä.

Toiminimen nimen valinta on tärkeää myös markkinoinnin ja mainonnan kannalta. Yrityksen toimintaan selkeästi liittyvä, selkeä ja napakka toiminimi todennäköisesti jää asiakkaiden sekä yhteistyökumppanien mieliin paremmin. Lisäksi yrityksen nimi rakentaa mielikuvaa yrityksestä, joten toiminimi kannattaa nähdä brändin ja imagon rakentamisen lähtökohtana.

Lisäksi toiminimelle tulee tehdä toimialan määrittely. Käytännössä tämä tarkoittaa määritelmää siitä, millä alalla yritys suunnittelee toimivansa. Toimialailmoitus tehdään verohallintoon sekä kaupparekisteriin rekisteröidyttäessä. Halutessaan yritys voi ilmoittaa kaupparekisteriin toimialakseen ns. yleistoimialan. Tämä kattaa kaiken liiketoiminnan joka on laillista. PRH suosittelee rajaamaan toimialan, sillä tämä tieto selkeyttää nimen rekisteröintiselvitystä tehdessä. Yritys voi toimia useallakin toimialalla, mutta verohallintoon tulee tilastointia varten ilmoittaa yksi toimiala. Verohallintoon ilmoitetaan toimiala, jossa yritys tuottaa eniten arvonlisäveroa.

Lisätietoa aiheesta löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. Toimialaluokitukset löytävät Tilastokeskuksen sivuilta.

Toiminimen perustamisen hinta ja perustamisilmoituksen tekeminen

Yrityksen perustaminen netissä tai paperisesti onnistuu melko helposti. Toiminimen perustaminen on mahdollista PRH:n ja verohallinnon YTJ-palvelussa, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Tulevan yrittäjän tulee olla täysi-ikäinen, hänellä tulee olla suomalainen henkilötunnus sekä henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti. Toiminimen perustamisen hinta riippuu siitä, tekeekö toiminimen perustamisen netissä vai kirjallisella lomakkeella. Toiminimen perustaminen verkossa maksaa 75 euroa. Perustamisilmoitukseen tulee laittaa ehdotus yrityksen nimestä, osoite- ja yhteystiedot sekä yrityksen toimiala. Perustamisilmoituksen tekemisestä sähköisesti on saatavilla myös PRH:n opastusvideo.

Jos haluat tehdä perustamisilmoituksen perinteisemmin paperikaavakkeella, toiminimen perustamisen hinta on 110 euroa. Tällöin tarvitset Y3-lomakkeen sekä henkilötietolomakkeen. Toiminimen perustamisen maksu tulee suorittaa ennen ilmoituksen tekemistä ja kuitti maksusta tulee liittää ilmoituksen yhteyteen. Lisätietoja toiminimen perustamisesta paperilomakkeella löydät Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Kun perustamisilmoitus on tehty kaupparekisteriin, yrittäjä saa yrityksen nimelle suojan. Suomessa ei voi olla kahta saman nimistä yritystä. Vaikka yrityksellä ei olisi velvoitetta rekisteröityä kaupparekiseriin, niin tästä huolimatta voi siitä tehdä kaupparekisteriin ilmoituksen jolloin nimi suojataan. Kun rekisteröinti on tehty, on syytä hakea myös toiminimelle verkkodomainin suoja. Tämä kannattaa tehdä sen vuoksi, ettei jokin toinen taho ota yrityksesi nimeä domaininsa nimeksi. Voit tarkistaa Viestintäviraston sivulla, onko haluamasi domain vielä vapaana.

Starttiraha toiminimen perustamiseen

Yrityksen perustamisen yhteydessä tulee miettiä huolellisesti tulevan yrityksen taloudellista tilannetta tekemällä erilaisia taloudellisia laskelmia. Laskelmien pohjalta on mahdollista alkaa suunnittelemaan yrityksen perustamisen rahoitusta. Kirjoitimme tässä tekstissä rahoituslaskelman tekemisestä osana liiketoimintasuunnitelmaa.

Starttirahan hakeminen yrityksen perustamisen yhteydessä on mahdollinen tapa kattaa yrityksen kuluja sen alkutaipaleella. Starttiraha on TE-toimiston myöntämä tuki aloittavalle yrittäjälle. Starttirahan suuruus riippuu siitä, kuinka kauan arvioidaan aikaa kuluvan siihen, että on mahdollista kattaa yrityksen kulut saaduilla tuloilla. Starttirahan suuruus on bruttona noin 700 euroa kuukaudessa ja tyypillisesti tukea saa yhteensä kuudeksi kuukaudeksi.

Jotta starttirahaa voi saada tulee yrityksen täyttää tietyt ehdot. Yritystoiminta ei saa olla käynnissä, vaan se pitää aloittaa vasta starttirahan saamisen jälkeen. Yrittäjän tulee olla todennettavasti osaava suunnitellun yritysidean toteuttamiseen. Yritysidean tulee olla sellainen, että siitä on mahdollista saada yrittäjälle päätoiminen tulonlähde. Tämän vuoksi kevytyrittäjä ei tyypillisesti saa starttirahaa. Yritysidean hyvyyttä ja omia kykyjä voi tuoda esille hakemuksen eri vaiheissa, minkä lisäksi mukaan voi toimittaa laskelmia. Yrityksen perustamisen yhteydessä saatavan starttirahan saaminen edellyttää, että se on tarpeellinen yrittäjän toimeentulon kannalta ja että tuleva yritystoiminta nähdään pitkällä tähtäimellä kannattavaksi. Lisäksi perustettavan yrityksen kilpailutilanne arvioidaan minkä lisäksi tarkastellaan paikkakunnan tarvetta uudelle yritystoiminnalle. TE-toimisto myöntää starttirahan vasta todettuaan, että yrittäjyys on hakijalle sopiva tapa työllistyä.

Maksuhäiriömerkintä voi estää starttirahan saamisen toiminimen perustamisen yhteydessä. Muita esteitä starttirahan saamiselle ovat maksamatta jätetyt verot tai muut maksut. Maksuhäiriömerkintä tai muut esteet eivät välttämättä estä starttirahan saamista, jos mahdollisille merkinnöille on hyvä selitys. Lisätietoa starttirahan myöntämisen ehdoista ja esteistä löydät TE-palvelun sivuilta.

Starttirahan hakeminen

Starttirahan hakeminen toiminimen perustamista varten tapahtuu TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Hakemuksen yhteydessä yrittäjän tulee toimittaa yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma. Starttirahan hakeminen onnistuu myös erillisellä lomakkeella.

Muu rahoitus toiminimen perustamiseen

Starttirahan lisäksi on mahdollista saada muutakin rahoitusta yrityksen perustamiseen. Esimerkiksi Finnveran kautta on mahdollista saada rahoitusta. Rahoitustarpeen suuruus määrää sen, voiko Finnvera olla hankkeen ainut rahoittaja. Jos rahoitustarve on suuri, voi rahoituksen saamisen edellytyksenä olla riittävä omarahoituksen osuus ja mahdollisesti myös muiden rahoittajien mukana oleminen.

Jos haettava summa on korkeintaan 50 000 euroa, on rahoitus mahdollista saada suoraan Finnveralta. Vähimmäismäärä saatavaan rahoitukseen on 10 000 euroa. Jos yrityksen rahoitustarpeen suuruus on yli 50 000 euroa, niin tällöin tarvitaan mukaan muitakin rahoittajia Finnveran lisäksi. Yrityksen perustamista rahoitetaan usein pankissa saatavalla lainalla. Finnvera voi tällöin tarjota osittaista takausta, niin kutsuttua alkutakausta. Toinen tyypillinen vaihtoehto on, että sekä pankki ja Finnvera myöntävät molemmat omat lainansa.

Finnveralta tulevan lainan tai takauksen osuus vaihtelee tapauksen mukaan. Yleensä se on 50% kokonaisrahoituksesta, mutta poikkeuksia on. Kansainvälistyvien, voimakkaasti kasvavien ja innovatiivisten yritysten on mahdollista saada tilapäisesti suurempaakin rahoitusta. Yrityksestä riippuen vaadittava omarahoituksen osuus vaihtelee jonkin verran. Tyypillisesti vaadittu omarahoituksen osuus on investoinneissa 10-15%, kun taas sukupolven vaihdoksissa ja yrityskaupoissa se on hieman suurempi eli noin 20%. Voit lukea lisää aiheesta Finnveran sivuilta.

Y-tunnus

Kun toiminimen perustamisilmoitus on kirjattu PRH:n ja verohallinnon yritys- ja yhteisöjärjestelmään saa yritys oman Y-tunnuksensa.

Y-tunnus on yrityksen yksilöinnin väline, jossa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Kaikki rekisteröidyt Y-tunnuksen omaavat yritykset löytyvät täältä.

Y-tunnuksen avulla on mahdollista tehdä liiketoimintaan liittyvien menojen vähentämistä kirjanpidossa. Vähennyskelpoisia menoja ovat esimerkiksi tavarat, pienhankinnat, eläkemenot, työhuone sekä ammatti- ja sanomalehdet. Tarkemmat tietoja löytyy Q&A -osiossamme. Verohallinto tekee lopulliset päätökset vähennyskelpoisuudesta.

Y-tunnuksen saa myös OP Kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjillämme jää 20% rahaa enemmän käteen kuin palkansaajana laskuttaessasi. Jos tulosi ovat alle 10 000 euroa, et ole alv-velvollinen. Jos tulo ovat tätä suuremmat saa yrittäjä edellä esitetyn vähennyshyödyn. Ilman Y-tunnusta laskuttaessa arvonlisävero puolestaan pitää pidättää verottajalle.

Lopuksi

Toivottavasti yllä oleva artikkeli auttoi hahmottomaan mitä toiminimen perustamiseen liittyy. Jos työtaakka toiminimen perustamiseen arveluttaa voit kokeilla alkuun kevytyrittäjyyttä ja jättää paperityöt ja muut asiat tiimillemme.

Jos haluat lukea lisää kevytyrittäjyydestä, niin tutustu Q&A -osioomme! Löydät samalta sivulta myös chatin, missä asiantuntijamme vastaavat kysymyksiisi.

Tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta (sivun oikeassa alalaidassa oleva puhekupla). Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla: asiakaspalvelu@op-kevytyrittaja.fi. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.