Minustako kevytyrittäjä?

Kiinnostaako kevytyrittäjyys? Monet asiat aina liikeideasta rahoitukseen saattavat askarruttaa kevytyrittäjäksi aikovaa. Tutustu oppaaseen ja ota kevytyrittäjyys haltuun!

Monet asiat voivat mietityttää yrittäjäksi aikovaa. Onko liikeideani hyvä? Miten teen hyvän liiketoimintasuunnitelman? Miten voin saada erilaisia tukia tai mahdollista starttirahaa? Miten yritykseni rahoitus-, vakuutus- ja verotusasiat hoituvat? Nämä kysymykset ovat varmasti aiheita, jotka pyörivät yrittäjäksi haaveilevan mielessä. Mitkä asiat ovat välttämättömiä hoitaa, mitkä vähemmän tärkeitä tai mahdollisesti vapaaehtoisia? Kuinka paljon paperisotaa yrittäjäksi alkamiseen liittyy ja mitä asioita voin ulkoistaa?

Halusimme helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä ja kokosimme tärkeimmät pohdittavat asiat yksiin kansiin. Sama ja yksi artikkeli sisältää kaiken tarvittavan yrityksen liikeideasta aina rahoituksen suunnitteluun asti. Tarkoituksena on luoda käsitys siitä, mitä kaikkea yrittäjäksi ryhtyminen pitää sisällään.

Yritysidea on yrittämisen lähtökohta

Yrityksen yritysidea voi olla käytännössä mitä vaan: yritysidea voi pohjautua yrittäjän omaan ammattitaitoon tai harrastukseen, tai se voi olla täysin uusi tuote tai palvelu tai uudenlainen versio olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta tai jopa yhdistelmä monesta edellä mainitusta.

Kaiken kaikkiaan yritysidea määrittää yrityksen olemassaolon tarkoituksen: se vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa. Monesti ajatellaan, että yritysidean täytyy olla jollain tavalla uusi ja markkinoita mullistava. Useiden yritysten taustalla on kuitenkin oman ammattitaidon kuten vaikka valokuvauksen tai jonkin soittimen soittamisen vahva osaaminen. Omalle osaamiselle ja ammattitaidolle pohjautuva yrityksen perustaminen on useimmiten turvallisin tapa ryhtyä yrittäjäksi. Mikä on sinun vahvuutesi? Voisitko perustaa yrityksesi osaamisesi ympärille?

Idean lisäksi tarvitaan halu eli motivaatio alkaa yrittäjäksi ja yrittää. Kun sinulla on yritysidea ja motivaatio kohdallaan voit alkaa luonnostelemaan liiketoimintasuunnitelmaa sekä pohtia sinulle parhaiten sopivaa yritysmuotoa.

Liiketoiminta­suunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma rakennetaan liikeidean pohjalle, ja se auttaa hahmottamaan yrityksen toimintatapoja ja kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelman tekemisellä on tarkoitus muodostaa käsitys siitä, mitä kaikkea yritystoiminnan aloittamiseen ja pyörittämiseen liittyy ja miten mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Lisäksi mahdollinen rahoittaja pystyy tarkastelemaan yrittäjän ideoita helposti, kun ne ovat auki kirjoitettuna liiketoimintasuunnitelmassa.

Ensimmäinen liiketoimintasuunnitelman vaihe on miettiä tulevaa kohderyhmää: kenelle yrittäjä haluaa kohdentaa tarjoamaansa ja miten myynti olisi paras toteuttaa. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä kannattaa paneutua siihen, kuinka potentiaaliset asiakkaat tekevät ostopäätöksiä, missä he fyysisesti sijaitsevat ja paljonko heitä on olemassa. Tavoitellun asiakaskunnan tunteminen ja heidän tarpeiden ymmärtäminen luo pohjan myös yrittäjän markkinointisuunnitelmalle. Jos kohderyhmä on vaikkapa tulevat avioparit, jotka etsivät muusikkoa häihinsä, on heidän ostokriteerinsä todennäköisesti vaativammat kuin lastenjuhliin kitaransoittajaa etsivän vanhemman kriteerit. Ostopäätös vaatii todennäköisesti enemmän harkintaa ja yrittäjän aikaisempia näyttöjä.

Yrittäjän vahvuudet ovat tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa. Yrittäjän osaaminen, verkostot sekä toimialatuntemus tulee kirjata liiketoimintasuunnitelmaan. Kun asiat kirjaa ylös, on mahdollista tarkastella tuttuja asioita uudesta perspektiivistä ja nähdä eri asioiden välillä uusia yhteyksiä. Yrittäjän tarjoamien palveluiden tai tuotteiden imago, hintataso, kilpailuetu sekä kilpailuympäristö on tärkeää miettiä hyvin. Suunniteltua tuotetta tai palvelua tulee tarkastella ja kuvata mahdollisimman kriittisesti tulevan asiakkaan näkökulmasta: mitkä ovat ominaisuudet ja edut suhteessa kilpailijoihin esimerkiksi hinnan, hyötyjen tai heikkouksien suhteen? Kun nämä asiat ovat tiedossa, on hyvä tarkastella markkinoita laajemmassa mittakaavassa: mikä on kysynnän ja tarjonnan suhde ja kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet. Onko sinun liikeideallasi mahdollisuuksia pärjätä markkinoilla?

Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu on myös tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa. Miten herätät kohderyhmiesi huomion ja kiinnostuksen myymääsi palvelua kohtaan? Millainen on yrityksesi viestintätapa ja missä kanavissa sen kannattaa olla aktiivinen? Esimerkiksi oikeiden sosiaalisen median kanavien valinnat, niissä näkyminen, viestiminen ja mahdollisuuksien mukaan mainostaminen tulee miettiä hyvin. Jos potentiaaliset asiakkaat ovat Facebookissa, mutta eivät niinkään Instagramissa tai Twitterissä, yrityksen ei ainakaan alussa kannata käyttää resursseja viimeiseksi mainittuihin. Facebookissa on helppo kohdistaa mainoksia esimerkiksi eri kohderyhmille, ja Googlen hakusanamainonnassa voit näkyä liiketoimintaasi liittyvien hakujen yhteydessä. Markkinoilla on paljon isoja ja pieniä digimarkkinointiin keskittyneitä yrityksiä, joiden konsultointiapua voi olla hyödyllistä pyytää alkuun pääsemisessä. Aikaisemmissa liiketoimintasuunnitelman vaiheissa mietityt asiat auttavat näiden ideoiden saamisessa.

Oman yrityksen nimen valintaan kannattaa käyttää aikaa ja harkintaa. Nimen tulisi olla iskevä ja jäädä helposti mieleen sekä kuvata yritystä tai liittyä jollakin tapaa sen liiketoimintaan. Toiminimen tulee yksilöidä yritys ja sen tulee selkeästi erottua kilpailevista nimistä. Toiminimi ei saa olla sekoitettavissa toiseen suojattuun tavaramerkkiin, toiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen. Nimeä suunnitellessa kannattaa myös varmistaa, että valittu nimi on käytettävissä myös yrityksen www-osoitteena.

Yrityksen nimeä kannattaa ajatella vahvana osana markkinointia eli yrityksen käyntikorttina. Jos myisit koiran trimmauspalveluita, ei esimerkiksi Mekaanikko Kolehmainen ole välttämättä se paras vaihtoehto yrityksen nimeksi. Tässäkin vaiheessa on hyvä miettiä seuraavia asioita: mitä kilpailijat tekevät ja voisinko soveltaa jotain ideaa toisella toimialalla tai toisessa maassa toimivan yrityksen nimestä erottuakseni muista?

OP Kevytyrittäjällä yrityksen nimenä on lähtökohtaisesti yrittäjän oma nimi. Yrityksen markkinoinnissa voi kuitenkin vapaasti käyttää mitä tahansa vapaana olevaa nimeä. Halutessasi voit myös rekisteröidä yrityksellesi kaupparekisteriin virallisen toiminimen. Toiminimen rekisteröiminen kaupparekisteriin ei ole pakollista, ellei kyseessä ole luvanvarainen elinkeinotoiminta.

Liiketilat, alkurahoitus ja yritystuet on myös hyvä miettiä ainakin alustavasti tässä vaiheessa. Liiketilaa ei ole pakko olla, mutta on hyvä pohtia, missä työ tullaan fyysisesti tekemään ja onko varsinaiselle liiketilalle tarvetta.

Vaikka mahdolliset rahoittajat käyttävät liiketoimintasuunnitelmaa päätöksenteon tukena, kannattaa se lähtökohtaisesti kuitenkin tehdä itseään varten. Sen avulla sinun on mahdollista hahmottaa, onko yritysideassasi tarpeeksi potentiaalia riittävän toimeentulon takaamiseksi.

Rahoitus, starttiraha ja vakuutukset

Yrittäjäksi aikovan on tärkeää varmistaa, että yrityksen perustamis- ja käynnistämisvaiheeseen on saatavilla tarvittava rahoitus. Yrityksen rahoitus voi olla joko omaa rahoitusta tai ulkopuolista. Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä tehdyt rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat antavat osviittaa siitä, miten paljolle pääomalle on tarvetta.

Liiketoimintasuunnitelmaan tulee kirjata kaikki yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät kulut. Rahoituslaskelmaa varten tarvitaan tiedot mahdollisten toimitilojen ja työvälineiden investointien suuruudesta. Kevytyrittäjänä toimintasi perustuu todennäköisesti oman osaamisesi myymiseen palvelun muodossa, joten tarvetta laajalle rahoitukselle ei välttämättä ole. Mikäli liikeidea vaatii paljon investointeja, voi ulkoista rahoitusta hakea Finnverasta, pankista tai selvittää yksityisen rahoituksen saamista sijoittajilta.

Kannattavuuslaskelmalla on tarkoitus saada käsitys siitä, kuinka paljon myyntikatetta tarvitaan. Myyntikatteella tullaan kattamaan lainojen lyhennykset ja kiinteät kulut. Kevytyrittäjän kohdalla tämä tarkoittaa usein oman työn hinnoittelun miettimistä.

Starttirahaa on mahdollista hakea yrityksen alkutaipaleella siinä vaiheessa, kun yritystoimintaa ei ole vielä aloitettu ja yrittäjyys on päätoimista. Muita kriteereitä starttirahan saamiselle on muun muassa yrityksen mahdollisuudet kannattavaan toimintaan. Starttirahan tarpeellisuus määritetään yrittäjän toimeentulon, yrittäjän yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokemuksen kannalta. Starttirahan tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo yrityksen alkuaikoina, jolloin kuluja on paljon ja tuloja puolestaan ei vielä juurikaan ole. Suuruudeltaan starttiraha on vuonna 2019 32,40 euroa päivässä ja sitä voi saada enintään viideltä päivältä viikossa. Starttirahan tarve päätoimisen yritystoiminnan aloittamisen ja vakiinnuttamisen vaatimalle ajalle arvioidaan tapauskohtaisesti. Maksimiaika starttirahalle on kuitenkin 12 kuukautta. Käytännössä työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahan myöntämisestä, lisätietoja löydät aiheesta TE-palveluiden starttiraha -sivulta.

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä pohtia myös yrityksen riskejä. Riskianalyysissä kartoitetaan aloittavan yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja toimia niiden välttämiseksi. Erilaisilla vakuutuksilla on mahdollista suojautua mahdollisia riskejä vastaan. Lakisääteinen YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisena vähintään 4 kuukautta, työtulot ovat vuonna 2019 vähintään 7799,37 euroa, yrittäjä työskentelee itse yrityksessään ja yrittäjä on 18-70 vuotta vanha. YEL on hyödyllinen erityisesti silloin, jos yrittäjä loukkaantuu tai sairastuu: silloin yrittäjä saa päivärahaa YEL-työtulon pohjalta. OP Kevytyrittäjä -palvelussa tarjoamme käyttäjillemme mahdollisuuden ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tapaturma- ja vastuuvakuutukset sekä käyttöomaisuuteen keskittyvät vakuutukset.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintasuunnitelma on yrittäjälle tärkeä työkalu. Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa olennaista on kirjoittaa ylös omat ajatuksesi ja suunnitelmasi koskien liikeideaa, kilpailukykyä, kannattavuutta, asiakaskuntaa, resursseja sekä myynninedistämisen toimenpiteitä. Muista kuitenkin, että liiketoimintasuunnitelmaa voi ja tulee muokata matkan varrella.

Seuraavassa oppaassa kerromme sopivan yritysmuodon valitsemisesta. Lue lisää: Yritysmuodot.