Ota yhteyttä

Toiminimen kirjanpito ja laskutus

Kevytyrittäjyys on helppo tie yrittäjyyteen ilman huolta laskutuksesta ja kirjanpidosta, mutta toiminimellä yrittäessä nämä tulee osata. Lue oppaamme.

Toiminimen kirjanpito

Kirjanpito ja laskutus ovat tärkeitä asioita sisäistää toiminimellä yrittävälle henkilölle. Toiminimellä toimiva yrittäjä voi tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa halutessaan kahdenkertaisen kirjanpidon sijasta. Lähtökohtainen ajatus kuitenkin on, että yhdenkertainen kirjanpito on paras pienemmän mittakaavan liiketoiminnalle, kun taas kaksinkertainen soveltuu paremmin suuremman yrityksen tarpeisiin. Oli kirjanpito sitten yhdenkertaista tai kahdenkertaista on silti kirjanpitolain mukaan pakollista pitää kirjanpitoa yrityksen taloudellisesta toiminnasta. Kirjanpidon suoritusvelvollisuus riippuu valitusta yhtiömuodosta. Tässä tekstissä keskitymme kuitenkin vain toiminimen kirjanpitoon ja laskutukseen.

Toiminimen kirjanpito, kuten kirjanpito yleisesti, koostuu yrityksen saamista tuotoista, sen kuluista, omista varoista sekä veloista. Kuten mainitsimmekin, voi toiminimellä toimiva yrittäjä tehdä selkeämpää yhdenkertaista kirjanpitoa tai vaihtoehtoisesti monimuotoisempaa (ja monimutkaisempaa) kahdenkertaista kirjanpitoa. Kuten jo todettiinkin yhdenkertaista kirjanpitoa pidetään pienemmän liiketoiminnan yrityksissä, kun taas kahdenkertaista isommissa yrityksissä.

Vaikka kirjanpidon avulla yrittäjän omat varat ja yrityksen varat on helpompi erottaa toisistaan, niin on tämän lisäksi hyvä perustaa toiminimelle täysin oma tilinsä. Syytä on muistuttaa tässä vaiheessa, että vaikka rahat olisivat eri tilileillä, toiminimellä yrittävä yrittäjä vastaa aina yrityksen veloista omaisuudellaan. Kun kaikki menot ja tulot ovat ylhäällä pystyvät niin yrittäjä kuin muutkin osapuolet näkemään, mistä rahat ovat tulleet ja minne ne ovat menneet. Muilla osapuolilla viitataan tässä esimerkiksi pankkiin lainan hakuprosessin yhteydessä, veroviranomaisiin tai erilaisiin avustuksiin ja tukia myöntäviin osapuoliin. Lisätietoa yleisesti kirjanpitolaista löytyy Finnlexin sivuilta.

Yhdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa menot, tulot, korot, verot, oma käyttö sekä kaikkien edellä mainittujen oikaisu- ja siirtoerät, listataan ja summataan. Yhdenkertainen kirjanpito tehdään maksuperusteisesti. Maksuperusteinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että tulot kirjataan sille päivälle, kun rahat on saatu tilille.

Yhdenkertainen kirjanpito on sinällään itsessään siis suhteellisen selkeää ja yksinkertaista. Yhdenkertainen kirjanpito on mahdollista tehdä itse riittävällä tietotaidolla, jos toimii sivutoimisena yrittäjänä tai toimenkuvan vuoksi laskuttaa vain muutamia kertoja vuodessa. Tästä huolimatta monet yrittäjät mielellään ulkoistavat kirjanpidon, jotta voivat itse keskittyä paperitöiden sijaan ydinosaamiseensa. Vaikka kerroimme, että kirjanpidossa tarkoitus on pitää yrittäjän henkilökohtaiset varat sekä yrityksen varat erillään, tulee tavaroiden ja palveluiden oma käyttö merkitä kirjanpitoon liiketapahtumien muodossa.

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tilikausi on lähtökohtaisesti aina kalenterivuosi. Aloitus tai lopetusvuonna voi tilikausi olla jokin muun ajanjakso, mutta kuitenkin maksimissaan 18 kuukautta. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän toiminimellä toimivan yrittäjän ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä tilinpäätöstä. Tilinpäätös tulee tehdä, jos seuraavista ehdoista kaksi tulevat paikkaansa pitäväksi edellisellä tilikaudella: taseen loppusumma on 350 000 euroa, liikevaihto on 700 000 euroa ja / tai tilikauden palvelussa on ollut keskimäärin 10 henkilöä. Tilinpäätös on tehtävä myös siinä tapauksessa, kun tilikaudeksi halutaan jokin muu kuin kalenterivuosi.

Tulojen ja menojen kirjaaminen yhdenkertaisessa kirjanpidossa

Maksuperusteista kirjanpitoa tehdessä on hyvä pyytää pankista tiliote edellistä kirjanpidon merkintää seuranneelta ajanjaksolta. Jokaiselle tiliotteella olevalle tulolle ja menolle pitää löytyä peruste kirjanpidossasi. Yrittäjän tuleekin säilyttää kaikki näihin tilitapahtumiin liittyvät kuitit ja muut tositteet. Tämä sen vuoksi, että selitys on mahdollista löytää myöhemminkin tapahtuneille tilitapahtumille. Kaikki tositteet täytyy päivätä ja numeroida. Kaikki nämä materiaalit tulee säilyttää ainakin kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Määrämuotoa ei varsinaisesti yhdenkertaiselle kirjanpidolle ole olemassa, mutta jokin perinteinen laskentataulukko-ohjelma, kuten Excel, sopii mainiosti. Kaiken kaikkiaan toiminimen harjoittaman yhdenkertaisen kirjanpidon pitää noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Lisäksi ostovelkojen, myyntisaamisten, verojen kuten myös menojen, tulojen, rahoitustapahtumien (sis. niiden oikaisu ja siirtoerät) tulee olla esitettynä selkeästi. Itse kirjanpito on säilytettävä tallessa ainakin 10 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Laskujen ja muiden tulojen tiedot kannattaa kirjata kirjanpitoon verokantojen mukaan. Alle 0% merkataan arvonlisäverottomat tulot ja alv 24% alle merkataan alv:n sisältämät tulot ja mahdollisille muille eri veroprosenteille tulee samalla tavalla laittaa omat sarakkeensa. Kaikki lasketaan yhteen. Tämä kasvattaa toiminimen verovelkaa.

Menojen kirjaus tehdään sille päivälle, jolloin lasku on maksettu tai kuitti saatu. Myös menojen kanssa kannattaa menot eritellä omiin sarakkeisiinsa veroprosenttien mukaan.

Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä. Käteistapahtumat täytyy merkata päivittäin, mutta muut tapahtumat voidaan merkata tietyn aikajakson välein esimerkiksi kuukausittain. Kirjaukset tulee tehdä neljän kuukauden kuluessa tai kalenterikuukauden päättyessä.

Kahdenkertainen kirjanpito

Jos et ole ammatinharjoittaja, kuten konsultti tai hieroja, vaan liikkeenharjoittaja tulee kirjanpito tehdä kahdenkertaisena. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tilitapahtuma merkitään kahdelle eri tilille: debit ja credit -tileille. Credit kertoo mistä raha on peräisin ja debit rahan käytön kohteen. Merkinnät tehdään suoriteperusteisesti eli sen perusteella jona hyödyke tai palvelu on vaihtanut omistajaa.

OP Kevytyrittäjänä kirjanpito hoidetaan automaattisesti yrittäjän puolesta. Lähetetyt laskut kirjautuvat suoraan kirjanpitoon. Tarvittaessa on mahdollista lisätä muita liiketoimintaan kuuluvia menoja, jotka vähennetään puolestasi verotuksessa automaattisesti. Kun asiakas on maksanut laskun, niin vähennetään ennakkoverot, arvonlisäverot, mahdolliset eläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset pidätykset yrittäjän puolesta. Palvelumaksuna peritään 5% laskun arvonlisäverottomasta summasta.

OP Kevytyrittäjä -palvelussa lähettämäsi laskut ja saamasi maksut kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon. Voit myös lisätä liiketoimintaasi liittyviä menoja, niin vähennämme ne automaattisesti liiketoimintasi verotuksessa. Kun asiakkaasi on maksanut laskun, niin loppupeleissä vähennämme laskun arvonlisäverottomasta summasta 5% palvelumaksun ja lakisääteiset pidätykset, kuten ennakkoverot, arvonlisäverot ja tarvittaessa yrittäjän eläkevakuutusmaksut. Tilitämme loppusumman jo yleensä samana päivänä. Palvelumaksu veloitetaan ainoastaan onnistuneen laskutuksen jälkeen.

Toiminimen laskutus ja arvonlisävero

Olipa kirjanpito sitten yhden- tai kahdenkertaista, niin arvonlisäveron eli tuttavallisemmin alv:n maksu suoritetaan myyntitulojen pohjalta toiminimen laskutuksessa. Käsittelimme arvonlisäveroa verotusta käsittelevässä artikkelissamme. Jotta sinulle jäisi mahdollisimman selkeä kuva, käymme oleellisimmat asiat vielä alla lävitse – onhan kertaus opintojen äiti.

Toiminimellä yrittävä henkilö voi laskuttaa niin yksityishenkilöä kuin toista yritystä. Toiminimen laskutus on mahdollista hoitaa manuaalisesti käsin. Tällöin on syytä huomioida, että arvonlisävero lasketaan arvonlisättömästä hinnasta. Jos laskuja pitää tehdä usein on varteen otettavia ratkaisuja laskutuksen ulkoistaminen jollekin laskutuspalvelulle tai erillisen laskutusohjelman hankkiminen. Markkinoilla on erilaisia laskutuspalveluita joiden palvelumaksut ja muut kulut vaihtelevat hieman. OP Kevytyrittäjä on omanlaisensa palvelu, jossa kevytyrittäjälle luodaan Y-tunnus eli kevytyrittäjästä tulee ”oikea” yrittäjä ja laskutus hoidetaan yrittäjän puolesta. Toiminimellä yrittävän tarvitsee vain kertoa, ketä laskutetaan ja kuinka paljon. Kulu yrittäjälle on vain 5% lähetetyn laskun verottomasta summasta.

Toiminimen laskutuspohja

Lähetettävien laskujen tulisi olla ulkoasultaan ja sisällöltään standardinomainen. Kannattaa rakentaa siis laskutuspohja ennen laskujen tekemisen aloittamista. Jokaisessa toiminimen, kuten minkä tahansa muun yrityksen, lähettämässä laskussa tulisi olla: laskun päiväys, laskun numero, viitenumero, maksuehdot, arvonlisävero, huomautusaika, korko, eräpäivä sekä tiedot myydyistä palveluista ja/tai tavaroista. Näiden lisäksi verokantojen erittely, veron määrä, laskutusosoite ja laskutettavan yrityksen tiedot kuten Y-tunnus. Laskumalleja löytyy googlaamalla, minkä lisäksi ilmaisia laskutuspohjia on saatavilla. Laskumalleista saa helposti käsityksen, miltä laskun tulisi näyttää käytännössä.

Ilmaisia laskutuspohjia on saatavilla paljon verkossa, jos laskutuksen haluaa hoitaa tekemällä laskut itse suoraan valmiille laskutuspohjalle. Vaikka ilmaiset laskutuspohjat ovatkin usealle ehkä houkutteleva vaihtoehto, niin tulee huomioida, että laskujen tekeminen maksaa aikasi verran. Ensin laskujen tekoon tulee perehtyä hyvin. Tämän jälkeen itse laskutuspohjien täyttäminen ja laskujen lähettäminen, maksujen seuranta ja muut toimet eivät vie liikaa arvokasta työaikaasi.

Myydyt palvelut ja tavarat tulee esittää selkeästi eriteltyinä. Palveluiden kohdalla tulee kirjata myytyjen palveluiden laajuus ja puolestaan tavaroiden kohdalla myydyt yksikkömäärät. Palvelut voidaan merkitä laskulle tuotteistettuna palveluna tai tunteina. Tavarat tulee merkitä niin, että ostaja ymmärtää mitä on ostettu. Jokaiselle myydylle tuotteelle tai palvelulle pitää merkitä myytyjen tuotteiden tai palveluiden jaottelu verokannoittain. Laskussa tulee näkyä tuotteen tai palvelun yksikköhinta ilman arvonlisäveroa, arvonlisäverokanta sekä laskurivin kokonaissumma sisältäen arvonlisäveron.

Maksun seurantaa sekä maksamista helpottaa, jos tilisiirtolomake otetaan käyttöön. Suomessa käytetään määrämuotoista tilisiirtolomaketta, joka helpottaa laskun ymmärtämistä ja maksamista. Lisätietoa standardisoidun tilisiirtolomakkeen sisällöstä löydät Finanssivalvonnan ohjeesta.

Kuten minkä tahansa yrittäjän, myös toiminimen on hyvin suositeltavaa laskuttaa säännöllisesti. Laskutuksen rytmi riippuu tehdyn työn luonteesta. Toiminimen kannattaa laskuttaa keikkatyöstä heti, kun taas päivittäin tehdystä tuntityöstä voi riittää esimerkiksi kuukausittain tapahtuva laskutus.

Viivästyneen laskun maksun seuraus on pahimmillaan ulosotto

Jos asiakas (velallinen) ei maksa laskuaan, niin tulee laskuttavan toiminimen lähettää maksumuistutus asiakkaalleen. Velkojalla, eli tässä tapauksessa toiminimellä on oikeus viivästyskorkoon, jos maksamatonta laskua ei ole maksettu laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Jos velallinen ei maksa laskua maksumuistutuksesta huolimatta, niin toiminimi voi kääntyä perintätoimiston puoleen.

Perintätoimisto on oikeutettu perimään perintälain mukaisesti saatavia korkolain mukaisella viivästyskorolla lisättynä. Jos velallinen ei maksumuistutuksesta huolimatta maksa laskuaan, niin menevät hänen tulonsa tai omaisuutensa ulosoton piiriin. Ulosotosta lähetetään pääsääntöisesti velalliselle ennakkoilmoitus, jossa kerrotaan tiedot perittävästä velasta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Lisäksi ilmoitetaan suojaosuudesta, joka jätetään velallisen ja tämän perheen toimeentuloa varten.

Toiminimi kannattaa liittää ennakkoperintärekisteriin

Toiminimi on hyvä liittää ennakkoperintärekisteriin. Poikkeuksia tässä kohtaa ovat tavarakauppaa ja vuokraustoimintaa harjoittavat yritykset, joita ei koske ennakkopidätysvelvollisuus. Ennakkoperintärekisteriin on joka tapauksessa hyvä liittyä jo asiakkaan näkökulman takia.

Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin ja myy palvelua, niin täytyy asiakkaan tehdä 60 % ennakkopidätys arvonlisäverottomasta myynnistä. Tieto mahdollisesta ennakkoperintärekisteriin kuulumattomuudesta tulee merkitä lähettäviin laskuihin. Verohallinnolla on oikeus poistaa toiminimi tai muu yritys ennakkoperintörekisteristä, jos se on laiminlyönyt veroasioitaan. Lisätietoja ennakkoperintärekisteristä löydät vero.fi sivun artikkelista.

Lopuksi

Toiminimen kirjanpidossa ja laskutuksessa on liuta huomioitavia asioita, joista yrittäjän tulee olla perillä ennen toiminnan aloittaessa. Usein paras vaihtoehto on ulkoistaa kirjanpidon ja laskutuksen toiminnot, jolloin yrittäjä voi keskittyä omaan osaamiseensa ja tuottavan työn tekemiseen ja unohtaa paperisodan.

OP Kevytyrittäjä -palvelussa kirjanpito, laskutus (sisältäen ennakkoverojen, arvonlisäverojen ja tarvittaessa myös YEL-maksut) on hoidettu puolestasi. Lisäksi tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta (sivun oikeassa alalaidassa oleva puhekupla). Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla: asiakaspalvelu@op-kevytyrittaja.fi. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun. Lisäksi saat lisätietoa Kevytyrittäjän laskutuksen sekä kirjanpidon asioista Q&A –osiostamme.