Toiminimen kirjanpito ja laskutus

Toiminimen kirjanpito auttaa sinua seuraamaan liiketoimintasi kehitystä. Kevytyrittäjyys on helppo tie yrittäjyyteen ilman huolta laskutuksesta ja kirjanpidosta, mutta toiminimellä yrittäessä yrittäjän täytyy hallita asiat huolellisesti.

Kirjanpito saattaa kuulostaa tylsältä puuhalta, mutta se on yrittäjälle tärkeä keino sekä täyttää lain vaatimukset että seurata yritystoiminnan kehitystä. Ideaalitapauksessa riittää, että tiedät perusasiat ja kirjanpito hoidetaan ammattimaisesti, edullisesti ja automaattisesti sinun puolestasi. Alla kerromme, miten tämä onnistuu.

Toiminimen kirjanpito

Toiminimen kirjanpito ja laskutus ovat tärkeitä asioita, jotka yrittäjän täytyy suunnitella ja ymmärtää. Kirjanpitolain mukaan yritysten täytyy pitää kirjaa taloudellisesta toiminnastaan. Velvollisuuden lisäksi kirjanpito kuitenkin myös auttaa sinua ymmärtämään ja seuraamaan paremmin omaa liiketoimintaasi.

Kirjanpidon avulla tiedät, missä yrityksesi taloudellisesti menee. Kun kaikki menot ja tulot ovat ylhäällä, niin yrittäjä kuin muutkin osapuolet pystyvät näkemään, mistä rahat ovat tulleet ja minne ne ovat menneet. Kirjanpidosta on sinulle hyötyä esimerkiksi pankista lainaa hakiessasi tai verottajan kanssa toimiessasi.

Muista, että yrittäjä on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä tavalla tai toisella.

Kuka hoitaa toiminimen kirjanpidon?

Kirjanpidon hoitamiseen on useita eri vaihtoehtoja. Yksinkertaisimmillaan kirjanpito on mahdollista hoitaa vaikka itse. Kirjanpidolta edellytetään kuitenkin hyvän kirjanpitotavan noudattamista, tarkkuutta ja todennettavuutta, joten pääsääntöisesti suosittelemme kirjanpidon ulkoistamista ammattilaiselle.

Kun kirjanpitosi hoidetaan ammattimaisesti puolestasi, voit nukkua yösi rauhassa ja keskittyä yritystoiminnassasi ydinosaamiseesi - siihen, mitä oikeasti haluat tehdä ja jossa olet hyvä.

Erilaiset kirjanpitoyritykset auttavat kaikenkokoisia yrityksiä ja yrittäjiä hoitamaan kirjanpidon. Kun olet palveluntarjoajaan yhteydessä, kuvaile toimintaasi ja pyydä tarjous kuukausi- tai vuositasolla kirjanpitosi hoitamisesta. Muista, että myyntisi täytyy kattaa myös kirjanpidon kulut.

OP Kevytyrittäjä tarjoaa käyttöösi automaattisen kirjanpidon, joka ei maksa sinulle erikseen mitään. Palveluun sisältyy myös helppokäyttöinen laskutuspalvelu, jolla voit nopeasti laskuttaa asiakkaitasi suoraan verkkopalvelusta.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi

Yhdenkertainen tai kahdenkertainen kirjanpito

Toiminimellä toimiva yrittäjä voi tehdä halutessaan yhdenkertaista tai kahdenkertaista kirjanpitoa. Yhdenkertainen kirjanpito on usein paras pienemmän mittakaavan liiketoiminnalle, kun taas kaksinkertainen soveltuu paremmin suuremman yrityksen tarpeisiin.

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa menot, tulot, korot, verot, oma käyttö sekä kaikkien edellä mainittujen oikaisu- ja siirtoerät, listataan ja summataan. Yhdenkertainen kirjanpito tehdään maksuperusteisesti. Maksuperusteinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että tulot kirjataan sille päivälle, kun rahat on saatu tilille.

OP Kevytyrittäjä -palvelu tekee puolestasi täysin automaattisesti yhdenkertaista kirjanpitoa, jossa jokaisesta laskusta ja menosta tehdään kirjanpitomerkintä maksuperusteisesti.

Jos et ole ammatinharjoittaja, kuten konsultti tai hieroja, vaan esimerkiksi liikkeenharjoittaja, tulee kirjanpito tehdä kahdenkertaisena. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tilitapahtuma merkitään kahdelle eri tilille: debit ja credit -tileille. Credit kertoo mistä raha on peräisin ja debit rahan käytön kohteen. Merkinnät tehdään suoriteperusteisesti eli sen perusteella jona hyödyke tai palvelu on vaihtanut omistajaa.

Voit lukea lisää eri kirjanpitotapojen käytännöistä verkosta tai kysyä niistä kirjanpitäjältäsi.

Kuittien ja tositteiden säästäminen

Jokaiselle yrityksen tulolle ja menolle täytyy löytyä peruste kirjanpidostasi. Yrittäjän täytyykin säilyttää kaikkiin tapahtumiin liittyvät kuitit ja muut tositteet - jopa ainakin kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Itse kirjanpito on säilytettävä tallessa ainakin 10 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Päivää, numeroi ja arkistoi kaikki kuitit huolellisesti. Mikäli käytät kirjanpitopalvelua, voit sopia kirjanpitäjäsi kanssa tositteiden säilyttämisestä.

Tilikausi ja tilinpäätös

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tilikausi on lähtökohtaisesti aina kalenterivuosi. Aloitus- tai lopetusvuonna voi tilikausi olla jokin muun ajanjakso.

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän toiminimellä toimivan yrittäjän ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä tilinpäätöstä. Tilinpäätös täytyy tehdä, jos seuraavista ehdoista kaksi toteutuvat edellisellä tilikaudella: taseen loppusumma on 350 000 euroa, liikevaihto on 700 000 euroa ja/tai tilikauden aikana yrityksen palvelussa on ollut keskimäärin 10 henkilöä. Tilinpäätös on tehtävä myös siinä tapauksessa, kun tilikaudeksi halutaan jokin muu kuin kalenterivuosi.

OP Kevytyrittäjä -palveluun sisältyvän kirjanpidon yhteydessä teemme puolestasi vuoden lopuksi vuosittaisen veroilmoituksen, joka ajaa yhdenkertaista kirjanpitoa käyttävän toiminimen osalta saman asian kuin tilinpäätös.

Toiminimen laskutus

Laskutus on toiminimen ja minkä tahansa yrityksen elinehto. Yrittäjänä voit laskuttaa asiakkaitasi palveluiden käytöstä, ovatpa he sitten yksityishenkilöitä tai toisia yrityksiä.

Laskujen määrä ja rytmi riippuu täysin toimintasi luonteesta ja pää-/sivutoimisuudesta: jotkut yrittäjät lähettävät useita laskuja kuukaudessa, kun taas toiset lähettävät muutaman laskun vuodessa. Selkeyden vuoksi lasku kannattaa aina lähettää mahdollisimman pian työn päätyttyä, mutta muista kuitenkin aina sopia laskutuksen yksityiskohdista asiakkaasi kanssa.

Voit hoitaa laskutuksen täysin omatoimisesti tai jättää sen esimerkiksi kirjanpitoyrityksesi tehtäväksi. OP Kevytyrittäjä -palveluun sisältyy myös helppokäyttöinen laskutuspalvelu, jolla voit itse luoda ja lähettää laskuja suoraan verkkopalvelusta.

Mikäli olet arvonlisäverovelvollinen yrittäjä (kuten kaikki OP Kevytyrittäjät ovat), laskutettavaan summaan sisältyy aina toimialastasi riippuva arvolisävero (yleensä 24 %).

Jokaisessa toiminimen, kuten minkä tahansa muun yrityksen, lähettämässä laskussa täytyy olla näkyvissä laskun päiväys ja numero, viitenumero, maksuehdot, arvonlisäveron osuus, huomautusaika, korko, eräpäivä sekä erittely myydyistä palveluista ja/tai tavaroista. Näiden lisäksi laskulta tulee löytyä verokantojen erittely, veron määrä, laskutusosoite ja laskutettavan yrityksen tiedot kuten Y-tunnus.

Mitä jos asiakas ei maksa laskuaan?

Useimmiten maksamaton lasku johtuu tahattomasta erehdyksestä tai unohduksesta. Kun laskun eräpäivästä on kulunut muutamia arkipäiviä, sinun kannattaa ottaa ystävällisesti yhteyttä asiakkaaseen ja muistuttamaan häntä erääntyneestä laskusta.

OP Kevytyrittäjän verkkopalvelusta voit lähettää helposti muistutuslaskun asiakkaallesi. Tässä vaiheessa kannattaa myös tarkistaa, että laskussa on varmasti oikeat asiakkaan kertomat laskutustiedot.

Jos asiakas ei maksa laskua maksumuistutuksista huolimatta, voit kääntyä perintätoimiston puoleen. Neuvomme kuitenkin aina ensin olemaan itse ystävällisesti yhteydessä asiakkaaseen.

Miten pääsen helposti alkuun?

Toiminimen kirjanpidossa ja laskutuksessa on liuta huomioitavia asioita, joista yrittäjän tulee olla perillä ennen toiminnan aloittaessa. Usein paras vaihtoehto on ulkoistaa kirjanpidon ja laskutuksen toiminnot, jolloin voit keskittyä omaan osaamiseesi ja tuottavan työn tekemiseen sekä unohtaa paperisodan.

OP Kevytyrittäjänä kirjanpito hoidetaan automaattisesti puolestasi. Lähetetyt laskut kirjautuvat suoraan kirjanpitoon ja lisäämäsi menot vähennetään puolestasi verotuksessa automaattisesti. Kun asiakkaasi on maksanut laskun, ennakkoverot, arvonlisäverot, mahdolliset eläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset pidätykset hoidetaan sinun puolestasi.

Tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi