Oman työn hinnoittelu yrittäjänä

Mietitkö mitä yrittäjänä sinulle jää käteen laskutuksestasi ja mitä kuluja sinun on huomioitava? Tällä oppaalla pääset kuuden askeleen verran pidemmälle ja vältät yleisimmät hinnoitteluvirheet laskutuksessa.

Oman työn hinnoittelu ja sopivan hinnan määrittely on kriittistä aloittelevalle yrittäjälle ja siksi hinnoitteluun kannattaa panostaa tarpeeksi aikaa yritystoimintaa aloittaessa. Seuraavien vaiheiden avulla menestyt paremmin työn hinnoittelussa.

1. Kartoita hinnoittelun vaihtoehdot - tuntihinta vai urakkahinta?

Mieti, mitä vaihtoehtoja sinulla on työsi hinnoittelulle. Onko työsi luonteeltaan selkeä, rutiininomainen ja toistuva, jonka kustannukset ja prosessi ovat sinulle selviä jo tarjouspyyntöön vastattaessa? Jos vastasit mielessäsi kyllä, urakkahinta voi olla paras tapa laskuttaa.

Asiakkaalle työn hinta ja laajuus on yleensä suurimpia mietinnän aiheita tekijän valinnassa. Erotut joukosta selkeällä hinnoittelulla ja kuvaamalla mahdollisimman tarkasti, mitä urakka pitää sisällään. Tämä auttaa asiakastasi vertailemaan useita tarjouksia eri yrityksiltä sekä kyseenalaistamaan liian halvat tarjoukset, varsinkin jos muissa tarjouksissa ei ole kuvattu työn sisältöä tarkoin.

Huomioi virheiden ja lisätöiden mahdollisuudet

Urakkahinnassa on kuitenkin vaarana jäädä yrittäjänä miinukselle, jos hinta onkin liian halpa yllättävien kustannusten tai lisätöiden vuoksi. Näitä varten on syytä laskea urakkaan pelivaraa tai sopia työn laajuus ja mahdolliset lisätyöt reilusti. Työn luonne määrittää sen, kuinka paljon pelivaraa on syytä laskea hintaan.

Helpota valintaa tuntityöllä

Tuntityö voi olla asiakkaalle ja sinulle yrittäjänä helpompi, jos kyse on vähänkin pidemmästä työstä ja työhön liittyy paljon muuttujia, jotka saattavat vaikuttaa tehdyn työn määrään. Tuntihinnan on oltava taloudellisesti kannattava pitkälläkin aikavälillä.

Tuntihinnan tarkastus ja mahdollinen nosto voi olla usein perusteltua. Ota huomioon mahdolliset kallistuvat kustannukset ja pidä asiakkaasi kanssa neuvotteluyhteys työn hinnoittelustasi.

2. Tiedä työsi arvo

Seuraavaksi, selvitä kuinka paljon arvoa voit luoda asiakkaallesi myymälläsi palvelulla tai tuotteella. Aina arvon määritys ei ole helppoa eikä sitä voi laskea euroilla, mutta sitä on syytä pohtia hetken.

Työn vaativuus hinnoittelussa - tiedä arvosi yrittäjänä

Työhön vaadittava kokemus tai ammattitaito nostaa tehdyn työn arvoa ja sitä kautta hintaa. Vaikka omat yritystoiminnan kulut ja tulostavoitteet vaikuttavat palvelun hintaan, kannattaa hintaa määriteltäessä muistaa suhteuttaa hinta myös muiden samankaltaisten toimijoiden hintoihin.

Mahdollista hintahaarukkaa voi siis lähteä selvittämään kartoittamalla kilpailijoiden hinnoittelua.

Ole avoin ja perustele hinnoittelusi

Riippumatta siitä, päätätkö hinnoitella palvelusi edullisemmaksi vai hintavammaksi kuin kilpailijoiden, kannattaa myös varautua perustelemaan mistä hinta muodostuu.

Korkeaa hintaa voi avata kertomalla asiakkaalle palvelun sisällöstä ja työhön liittyvistä kuluista sekä mistä syistä palvelusi on hintavampi kuin muilla vastaavaa palvelua tarjoavilla yrityksillä. Vastaavasti edullinen hinta täytyy osata perustella. Jotta edullisesta hinnasta ei välittyisi työn tilaajalle heikompi laatu, kerro asiakkaillesi miten matala hinta on saavutettu eli miten pystyt toimimaan kilpailijoitasi tehokkaammin.

Selvitä kilpailutilanne - Millä erotut joukosta?

Kevytyrittäjänä sinulla voi olla selvä etu suurempiin yrityksiin alhaisemmilla hallinnollisilla kustannuksilla ja näiden avulla voit tarjota paremman hinnan sekä katteen työllesi.

Alihinnoittelu ei ole yrittäjälle kannattavaa. Sen lisäksi, että työstä jää vaivoin mitään käteen, joka hankaloittaa kannattavan toiminnan ylläpitämistä, saattaa liian matala hinta vaikuttaa myös mielikuviin ja saada potentiaaliset asiakkaat epäilemään palvelun laatua.

Asiakas, jolla on käytettävissään tiukka budjetti saattaa sittenkin valita kalliimman palveluntarjoajan, koska uskoo saavansa rahoilleen enemmän vastinetta. Lisäksi asiakas, joka valitsee palvelusi edullisemman hinnan takia on yleensä myös jatkossa valmis vaihtamaan palveluntarjoajaa löytäessään vielä paremman tarjouksen.

3. Ota huomioon liiketoiminnan muut kulut

Yrittäjänä sinun tulee huomioida, että asiakkaan kanssa sovittu tuntihinta ei ole sama asia kuin palkkatyöstä ansaittava tuntipalkka. Laskutettavassa summassa tulee huomioida myös kaikki liiketoimintaan liittyvät kulut, joita ovat muun muassa:

Yrittäjänä olet itse vastuussa myös mahdollisista lakisääteisistä eläkemaksuista. Voit joko laskea sivukulut mukaan hintaan tai eritellä ne laskulla.

4. Muista alv-osuus laskutuksessa

Arvonlisävero on tuotteen tai palvelun lisänä verotettava vero. Arvonlisäveroprosentti on yleisesti 24 % ja yrittäjät ovat lähtökohtaisesti liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollisia. Se tarkoittaa, että yrittäjän on laskutettava asiakkaalta arvonlisävero ja maksettava se verona verohallintoon.

On myös poikkeuksia, missä tietty liiketoiminta on vapautettu arvonlisäverovelvollisuudesta tai missä käytetään alennettua arvonlisäverokantaa. Katso lisää toiminimen verotuksesta.

Lisää arvonlisävero oman työn hintaan

Oman työn hinnoittelua miettiessä, on syytä laskea suoritetun työn tai palvelun hinta arvonlisäverottomana ja lisätä laskutukseen oikea verokanta. Esimerkiksi jos valokuvaaja laskee valokuvauskeikan kustannuksen olevan 200 euroa sisältäen matkoihin liittyvät kulut, kaluston ylläpitokustannukset ja yrittäjälle jäävän tulon, tulisi yksityisasiakkaalle lähtevän laskun olla 248 euroa sisältäen arvonlisäveron (24 %).

Väärinymmärrysten välttämiseksi asiakkaalle kannattaa aina ilmoittaa sisältääkö ilmoittamasi hinta arvolisäveron vai ei. Yleinen käytäntö on, että kuluttaja-asiakkaille ilmoitetaan aina arvonlisäveron sisältävä hinta, ja yritysasiakkaille hinta, jonka päälle lisätään vielä arvonlisävero.

Hyödy yrittäjänä alv-alarajahuojennuksesta

Liikevaihdon jäädessä alle 30 000 € suhteessa kalenterivuoteen, saat maksettuja alveja takaisin. Älä jätä tätä rahan arvoista etua hyödyntämättä pienyrittäjänä. OP Kevytyrittäjänä hoidamme alv-ilmoituksen puolestasi ja haemme automaattisesti alarajahuojennuksen, jos toimintasi liikevaihto jää alle 30 000 €.

5. Tee sopimus työstä

Työstä kannattaa aina laatia kirjallinen sopimus, jossa määritellään tarkasti työn sisältö, missä ajassa työn tulisi valmistua, maksuehdot sekä osapuolten vastuut. Kirjaa sopimukseen myös toimintatavat tilanteessa, jossa asiat eivät menekään suunnitellun mukaisesti. Tästä on hyötyä etenkin jos osapuolten välille syntyy ristiriita tai asiakas kieltäytyy laskun maksamisesta.

Laskutusaikataulusta kannattaa sopia asiakkaan kanssa jo tarjouksen hyväksymisen yhteydessä. Projektiluontoisissa toimeksiannoissa on hyvä pohtia, tulisiko osa summasta laskuttaa jo ennakkoon. Maksuaika sovitaan asiakkaan kanssa, mutta kuluttaja-asiakkaille myytäessä maksuajan on lain mukaan oltava vähintään 14 päivää. Yritystä laskuttaessa maksuaika voi olla myös lyhyempi. Mikäli työ liittyy suureen projektiin, kannattaa laskutuksesta sopia ennen projektin alkua. Laskutuksen voi jakaa useampaan erään, tai vaihtoehtoisesti laskuttaa osan hinnasta etukäteen esimerkiksi varausmaksuna tai kattaakseen työhön tarvittavien materiaalien kulut.

6. Huolehdi työssä jaksamisesta

Huolehtiakseen omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista työssä, kannattaa myös yrittäjän pitää lomaa. Toimintaa aloittaessa on hyvä miettiä, kuinka paljon haluaisit pitää lomaa tulevan vuoden aikana. Hinnoittele oma työsi niin, että voit hyvillä mielin pitää suunnittelemasi loman ja olla tekemättä töitä tällä ajalla.

Jos toiveena on pitää kuukausi lomaa, kannattaa hinnoittelussa ottaa lähtökohdaksi, että koko vuoden palkka tulisi ansaita 11 kuukauden aikana.

Lomapäivien ja yleisten juhlapäivien lisäksi kannattaa varautua myös mahdollisiin sairaspäiviin sekä toimialasi hiljaisempiin sesonkeihin. Huomioi myös, että koko työpäivä harvoin on laskutettavaa työtä ja aikaa pitää jättää myös asiakashankinnalle sekä hallinnollisille tehtäville.

Tarjousta tehdessä laskutettaviin työtunteihin kannattaa laskea myös toimeksiannon valmisteluun sekä jälkeenpäin palautteeseen kuluva aika. Sopivalla hinnoittelulla pystyt varmistamaan sellaisen katteen, jonka asiakkaasi ovat valmiita palvelustasi maksamaan ja jolla voit varautua sekä hiljaisempiin kausiin, että toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Lopuksi

Huolellinen suunnittelu ja laskelmien teko auttaa sopivan hinnan hahmottamisessa. Testaa rohkeasti oman tuotteen tai palvelun hinnoittelua asiakkaidesi kanssa. Tuotteen tai palvelun tulisi olla helppo ostaa, joten pidä hinta selkeänä ja kuvaa niitä hyötyjä, mitä asiakkaasi saa ostaessaan palvelun sinulta.

Tee kannattavampaa liiketoimintaa ja luo paremmat edellytykset yritystoimintasi kukoistamiseen OP Kevytyrittäjänä

Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi