Oman työn hinnoittelu

Oman työn hinnoittelu ja sopivan hinnan määrittely on kriittistä aloittelevalle yrittäjälle. Hinnoitteluun kannattaa panostaa tarpeeksi aikaa yritystoimintaa aloittaessa. Tähän artikkeliin olemme listannet asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon hinnoittelussa.

Tuntihinta vs. tuntipalkka

Yrittäjänä sinun tulee huomioida, että asiakkaan kanssa sovittu tuntihinta ei ole sama asia kuin palkkatyöstä ansaittava tuntipalkka. Laskutettavassa summassa tulee huomioida myös kaikki liiketoimintaan liittyvät kulut, joita ovat muun muassa:

Yrittäjänä olet itse vastuussa myös mahdollisista lakisääteisistä eläkemaksuista. Voit joko laskea sivukulut mukaan hintaan tai eritellä ne laskulla.

Hinnoittelussa arvonlisäveron huomioiminen on tärkeää. Väärinymmärrysten välttämiseksi asiakkaalle kannattaa aina ilmoittaa sisältääkö ilmoittamasi hinta arvonlisäveron vai ei. Yleinen käytäntö on, että kuluttaja-asiakkaille ilmoitetaan aina arvonlisäveron sisältävä hinta, ja yritysasiakkaille hinta, jonka päälle lisätään vielä arvonlisävero.

Muiden liiketoimintaan liittyvien kulujen lisäksi laskutettavasta summasta vähennetään sekä arvonlisävero että ennakkovero, joka vaikuttaa siihen, paljonko sinulle jää laskun summasta lopulta käteen. OP Kevytyrittäjä -palvelussa hoidamme puolestasi ennakkoverojen sekä arvonlisäverojen tilityksen.

Työn suunnittelu ja ajankäyttö

Suunnittele työhön kuluva aika huolellisesti ja hinnoittele palvelu heti alussa realistisesti, jotta et joudu enää myöhemmin pyytämään asiakkaalta lisää rahaa. Huomioi myös työn valmisteluun kuluva aika. Mikäli asiakkaasi pyytää tekemään työn kiireellisellä aikataululla, voit hyvin neuvotella tavallisen hinnan päälle nopeasta aikataulusta tulevan lisän.

Tuntityön sijaan saattaa joskus olla kannattavampaa myydä palveluitasi pakettihinnalla. Määrittele tarkasti, mitä paketti maksaa ja mitä se pitää sisällään. Mieti myös montako pakettia pystyt kuukauden aikana tuottamaan. Voit myös kysyä asiakkaasi budjettia ja mahdollisuuksien mukaan räätälöidä hänelle kokonaisuuden, joka kyseisellä summalla on mahdollista toteuttaa.

Huolehtiakseen omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista kannattaa myös yrittäjän pitää lomaa. Toimintaa aloittaessa on hyvä miettiä, kuinka paljon haluaisit pitää lomaa tulevan vuoden aikana. Hinnoittele sitten työsi niin, että voit hyvillä mielin pitää suunnittelemasi loman ja olla tekemättä töitä tällä ajalla.

Jos toiveena on pitää kuukausi lomaa, kannattaa hinnoittelussa ottaa lähtökohdaksi, että koko vuoden palkka tulisi ansaita 11 kuukauden aikana.

Lomapäivien ja yleisten juhlapäivien lisäksi kannattaa varautua myös mahdollisiin sairaspäiviin sekä toimialasi hiljaisempiin sesonkeihin. Huomioi myös, että koko työpäivä harvoin on laskutettavaa työtä ja aikaa pitää jättää myös asiakashankinnalle sekä hallinnollisille tehtäville. Tarjousta tehdessä laskutettaviin työtunteihin kannattaa laskea myös toimeksiannon valmisteluun sekä jälkeenpäin palautteeseen kuluva aika. Sopivalla hinnoittelulla pystyt varmistamaan sellaisen katteen, jonka asiakkaasi ovat valmiita palvelustasi maksamaan ja jolla voit varautua sekä hiljaisempiin kausiin, että toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Alihinnoittelu ei kannata - tiedä työsi arvo

Vaikka omat yritystoiminnan kulut ja tulostavoitteet vaikuttavat palvelun hintaan, kannattaa hintaa määriteltäessä muistaa suhteuttaa hinta myös muiden samankaltaisten toimijoiden hintoihin. Mahdollista hintahaarukkaa voi siis lähteä selvittämään kartoittamalla kilpailijoiden hinnoittelua.

Riippumatta siitä, päätätkö hinnoitella palvelusi edullisemmaksi vai hintavammaksi kuin kilpailijoiden, kannattaa myös varautua perustelemaan mistä hinta muodostuu.

Korkeaa hintaa voi avata kertomalla asiakkaalle palvelun sisällöstä ja työhön liittyvistä kuluista sekä mistä syistä palvelusi on hintavampi kuin muilla vastaavaa palvelua tarjoavilla yrityksillä. Vastaavasti edullinen hinta täytyy osata perustella. Jotta edullisesta hinnasta ei välittyisi työn tilaajalle heikompi laatu, kerro asiakkaillesi miten matala hinta on saavutettu eli miten pystyt toimimaan kilpailijoitasi tehokkaammin.

Alihinnoittelu ei ole yrittäjälle kannattavaa. Sen lisäksi, että työstä jää vaivoin mitään käteen, joka hankaloittaa kannattavan toiminnan ylläpitämistä, saattaa liian matala hinta vaikuttaa myös mielikuviin ja saada potentiaaliset asiakkaat epäilemään palvelun laatua.

Asiakas, jolla on käytettävissään tiukka budjetti saattaa sittenkin valita kalliimman palveluntarjoajan, koska uskoo saavansa rahoilleen enemmän vastinetta. Lisäksi asiakas, joka valitsee palvelusi edullisemman hinnan takia on yleensä myös jatkossa valmis vaihtamaan palveluntarjoajaa löytäessään vielä paremman tarjouksen.

Laskutuksesta

Työstä kannattaa aina laatia kirjallinen sopimus, jossa määritellään tarkasti työn sisältö, missä ajassa työn tulisi valmistua, maksuehdot sekä osapuolten vastuut. Kirjaa sopimukseen myös toimintatavat tilanteessa, jossa asiat eivät menekään suunnitellun mukaisesti. Tästä on hyötyä etenkin jos osapuolten välille syntyy ristiriita tai asiakas kieltäytyy laskun maksamisesta.

Laskutusaikataulusta kannattaa sopia asiakkaan kanssa jo tarjouksen hyväksymisen yhteydessä. Projektiluontoisissa toimeksiannoissa on hyvä pohtia, tulisiko osa summasta laskuttaa jo ennakkoon. Maksuaika sovitaan asiakkaan kanssa, mutta kuluttaja-asiakkaille myytäessä maksuajan on lain mukaan oltava vähintään 14 päivää. Yritystä laskuttaessa maksuaika voi olla myös lyhyempi. Mikäli työ liittyy suureen projektiin, kannattaa laskutuksesta sopia ennen projektin alkua. Laskutuksen voi jakaa useampaan erään, tai vaihtoehtoisesti laskuttaa osan hinnasta etukäteen esimerkiksi varausmaksuna tai kattaakseen työhön tarvittavien materiaalien kulut.

Lopuksi

Oman työn hinnoittelu saattaa tuntua alkuun monimutkaiselta, mutta huolellinen suunnittelu ja laskelmien teko auttaa sopivan hinnan hahmottamisessa.