Yritysmuodot

Yritystoimintaa aloittaessa on tärkeää valita toiminnalle sopiva yritysmuoto, johon vaikuttaa olennaisesti yrityksen toiminnan luonne. Lue tästä lisää eri yritysmuodoista.

Yrittäjäksi aikovan on liiketoimintasuunnitelman ohella tärkeää miettiä, mikä yritysmuoto sopii parhaiten kaavailtuun toimintaan. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat muun muassa tulevan yritystoiminnan luonne, tarve pääomalle, yrityksen perustamiseen ja itse yritystoimintaan osallistuvien määrä, vastuukysymykset sekä verotus. Suomessa vaihtoehtoisia yritysmuotoja ovat: osakeyhtiö, toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja), jota voi harjoittaa myös kevytyrittäjänä, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta. Kevytyrittäjyys ei ole varsinainen yritysmuoto, vaan se tarkoittaa yrittäjämäisen toiminnan harjoittamista, joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai vaihtoehtoisesti palkansaajana. Tässä artikkelissa esittelemme kunkin yritysmuodon ominaisuudet pääpiirteittäin. Lisätietoa voit hankkia halutessasi esimerkiksi OP:n yrityksen perustajan oppaasta.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä on henkilö, joka toimii yrittäjämäisesti, jonkin laskutuspalvelun kautta laskuttaen. Kevytyrittäjä voi olla joko verokortilla tai Y-tunnuksella toimiva henkilö. Kevytyrittäjänä toimiessa laskutuspalvelut on ulkoistettu, jolloin yrittäjä voi keskittyä itse työntekoon eikä hänen tarvitse käyttää omaa aikaansa opetellakseen kirjanpidon ja verotuksen koukeroita.

OP Kevytyrittäjä poikkeaa muista laskutuspalveluista. OP Kevytyrittäjä -palvelussa yrittäjälle perustetaan Y-tunnus, jonka myötä kevytyrittäjästä tulee yksityinen elinkeinonharjoittaja. Myös henkilöt joilla on jo Y-tunnus, voivat liittyä palvelun käyttäjiksi. Tarkemmat tiedot OP Kevytyrittäjiksi haluaville Y-tunnuksen omaaville henkilöille löytyvät artikkelistamme: Minulta löytyy jo Y-tunnus, voinko silti käyttää palvelua?

OP Kevytyrittäjä -palvelussa hoidamme veloituksetta puolestasi:

Käytännössä tämä tarkoittaa, että OP Kevytyrittäjällä jää noin 20% enemmän rahaa käteen, kuin mitä jäisi laskuttaessa ilman Y-tunnusta. OP Kevytyrittäjänä toimiessa voit lisätä kirjanpitoon liiketoimintaan liittyviä hankintoja ja hyödyntää arvonlisäveron alarajahuojennuksen. Tarkempaa tietoa toiminimen verotuksesta löytyy artikkelistamme Toiminimen verotus. Palvelun kautta voit myös hankkia yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) sekä vapaaehtoiset vakuutukset, kuten tapatuma- ja vastuuvakuutuksen.

OP Kevytyrittäjäksi ryhtyminen vie vain muutaman minuutin: rekisteröidy OP Kevytyrittäjän rekisteröitymissivuilta ja allekirjoita valtakirja (jossa valtuutat OP Kevytyrittäjän hoitamaan kirjanpitosi, yrityksen perustamiseen sekä ylläpitoon liittyvät viranomaisvelvoitteet) niin olet valmis aloittamaan yrittämisen. Rekisteröityminen palveluun on ilmaista, eikä palvelusta koidu kiinteitä kuluja. Yrittämisen aloittaminen ei ole koskaan ollut helpompaa!

Toiminimi

Toiminimi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja on kevytyrittäjyyden jälkeen helpoin tapa alkaa yrittäjäksi. Käytännössä toiminimi ja yksityinen elinkeinonharjoittaja ovat pitkälti sama asia, ja puhekielessä niistä puhutaankin usein synonyymeina. Ero on siinä, että toiminimi saadaan rekisteröimällä maksullisesti toiminimi yritykselle. Molempien ero suhteessa kevytyrittäjyyteen on se, että yrittäjä hoitaa itse perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi yrittäjän tulee perehtyä esimerkiksi verotuksen, kirjanpidon ja henkilökohtaisen taloudenpidon asioihin.

Erillisiä perustamisasiakirjoja ei tarvita, mutta ilmoitus perustamisesta tulee tehdä kaupparekisteriin jos yrittäjä harjoittaa luvanvaraista toimintaa, jos yrittäjä toimii muualla kuin omassa asunnossaan (hänellä on esimerkiksi liiketila) tai tämä käyttää apunaan muuta kuin aviopuolisoaan tai perheenjäseniään. On hyvä huomioida, että vaikka ei olisi rekisteröintivelvollinen, voi ilmoitusvelvollisuuksia olla muille tahoille. Verolain mukaan toiminnasta tulee ilmoittaa verottajalle. Toiminimi on sidottu aina yhteen henkilöön, minkä lisäksi toiminimen perustaja vastaa yrityksen sitoumuksista ja velvollisuuksista 100% henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Ammatinharjoittaja voi pitää kahdenkertaisen kirjanpidon sijaan yksinkertaisempaa, yhdenkertaista kirjanpitoa. Kaikki saadut tulot ovat toiminimen haltijan henkilökohtaisia tuloja eli ne verotetaan ansio- tai pääomatuloina.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on melkein sama asia kuin toiminimi. Erona on vain se, että yhtiömuodolla on useita omistajia. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä. Alkupääomaa ei vaadita tässäkään yritysmuodossa. Yrityksen pääoma on yhtä kuin yhtiömiesten pääomapanokset. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tästä johtuen on hyvin tärkeää, että yhtiömiesten välinen luottamus ja yhteistyökyky ovat kohdillaan.

Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä perustamissopimuksella eli niin sanotulla yhtiösopimuksella. Tämä tullaan liittämään kaupparekisteriin toimitettavaan ilmoitukseen. Kirjanpito tulee avoimella yhtiöllä olla kahdenkertaista. Mitä verotukseen tulee, avoin yhtiö ei ole verovelvollinen. Saadut tulot jaetaan yhtiömiesten kesken: tulot jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden pohjalta ja yhtiömiehet vastaavat verojen maksusta.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö muistuttaa pitkälti avointa yhtiötä. Ero on käytännössä siinä, että yhtiömiehiä on kahdenlaisia: vastuunalaisia ja äänettömiä. Vastuunalainen yhtiömies saa toiminimen tavoin vastuun yhtiön veloista ja sitoumuksista, mutta hän nauttii myös yrityksen tekemistä voitoista eri tavalla kuin äänetön yhtiömies. Äänetön yhtiömies saa ainoastaan korkolain mukaisen koron sijoitukselleen. Vastuunalainen yhtiömies saa puolestaan koron lisäksi yrityksen voiton tai vaihtoehtoisesti palkan. Yhtiömies voi valita, nostaako hän palkkaa vai verovapaata voitto-osuutta.

Käytännössä kommandiittiyhtiö on paras vaihtoehto silloin, kun osa sijoittajista haluaa vain sijoittaa yritykseen eikä osallistua esimerkiksi yrityksen päätöksentekoon. Perustaminen onnistuu tekemällä yhtiösopimus vähintään yhden vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen kesken. Lisäksi tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Kommandiittiyhtiö ei ole erikseen verovelvollinen. Tulot verotetaan aivan kuten yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla.

Osuuskunta

Osuuskunta on yhtiömuoto, jossa mukana olevat yrittäjät käyttävät hyödykseen osuuskunnan tuottamia palveluita. Osuuskunnan jäsenmäärä ja pääoma voivat vaihdella. Yhtiön pääoma muodostuu maksetuista osuuskunnan jäsenmaksuista. Osuuskunnan voi perustaa yksi jäsen, joka on joko luonnollinen tai juridinen henkilö. Perustaminen tapahtuu laatimalla perustamiskirja, jonka lisäksi tulee tehdä ilmoitus.

Osuuskuntaa edustaa hallitus. Lähtökohtaisesti edustajat eivät ole vastuussa osuuskunnan velvoitteista, mutta tähän voidaan tehdä muutoksia laajentamalla jäsenten vastuita. Osuuskunnan tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa. Mitä verotukseen tulee, osuuskunta on verovelvollinen ja se maksaa yhteisöveroa tuloksestaan 20%. Yksityishenkilölle maksettava tulo jaetaan tehtyjen ostojen perusteella ja se on verovapaata tuloa. Puolestaan jäsenelle tulo voi olla verollista tai verovapaata.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön perustaa yksi tai useampi henkilö. Osakeyhtiö yhtiömuotona sopii parhaiten laajamuotoisempaan, kasvuhakuiseen yritystoimintaan. Kukin osakas on vastuussa yhtiöstä sijoittamansa osakepääoman verran eli henkilökohtaista vastuuta ei ole kuten henkilöyhtiöissä. Koska osakeyhtiön omistajia voi olla monia, on yhtiöön sijoittaminen ja rahoituksen saaminen helpompaa kuin muissa yhtiömuodoissa.

Osakeyhtiön päätöksenteosta vastaa hallitus, toimitusjohtaja ja yhtiökokous. Osakeyhtiö on hallinnollisesti raskaampi kuin muut vaihtoehtoiset yhtiömuodot ja sen hallinto on tarkemmin säänneltyä.

Verrattuna toiminimeen, joka on paras ja sopivin vaihtoehto itsensä työllistämiselle, osakeyhtiön tavoite on määritettyjen kannattavuustavoitteidensa lisäksi tuottaa voittoa omistajilleen osinkojen muodossa.

Osakeyhtiöt pitävät kahdenkertaista kirjanpitoa, joka tulee toimittaa aina kaupparekisteriin. Osakeyhtiöstä osakkaat voivat nostaa varoja muun maussa lainan, palkan sekä osingon muodossa. Osinkoa voidaan jakaa vain siitä vapaasta omasta pääomasta, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat on vähennetty.

Lopuksi

On hyvä pohtia eri yritysmuotojen plussia ja miinuksia. Mikä sopii minulle parhaiten? Tilanteet muuttuvat ja yritysmuotoa voi vaihtaa ajan ja tarpeiden muuttuessa. Jos sinusta tuntuu, että haluat testata yrittäjyyttä tai aloittaa yrittämisen hieman pienemmässä mittakaavassa, on kevytyrittäjyys sinulle erittäin hyvä vaihtoehto.

Katso alta bloggaaja Sita Salmisen Youtube-video OP Kevytyrittäjäksi ryhtymisestä. Kurkkaa videolta, mitä ajatuksia ja fiiliksiä hänellä on aiheen ympäriltä ja miten rekisteröityminen sujui käytännössä!