Yritysmuodot

Miten kevytyrittäjyys eroaa muista yritysmuodoista? Mikä yritysmuoto sopii minulle? Tähän artikkeliin on tiivistetty yritysmuotojen erot.

Mikä on sinulle oikea tapa yrittää? Liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman lisäksi myös yritysmuodon valintaa kannattaa miettiä ennen yrityksen perustamista.

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat muun muassa tulevan yritystoiminnan luonne, tarve pääomalle, yrityksen perustamiseen ja itse yritystoimintaan osallistuvien määrä, vastuukysymykset sekä verotus.

Vaihtoehtoiset yritysmuodot Suomessa ovat

Tässä artikkelissa esittelemme kunkin yritysmuodon ominaisuudet pääpiirteittäin. Lisätietoa voit hankkia halutessasi esimerkiksi OP:n yrityksen perustajan oppaasta.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä on henkilö, joka toimii yrittäjämäisesti, jonkin laskutuspalvelun kautta laskuttaen. Kevytyrittäjä voi olla joko verokortilla tai Y-tunnuksella toimiva henkilö.

Kevytyrittäjänä toimiessa laskutuspalvelut on yleensä ulkoistettu, jolloin yrittäjä voi keskittyä itse työntekoon eikä kirjanpidon ja verotuksen koukeroihin.

OP Kevytyrittäjä poikkeaa merkittävästi perinteisistä laskutuspalveluista.

OP Kevytyrittäjässä sinulle perustetaan oma Y-tunnus, jonka myötä sinusta tulee yksityinen elinkeinonharjoittaja ja aito yrittäjä - voit hyödyntää täysin yrittäjyyden edut.

OP Kevytyrittäjä -palvelu hoitaa veloituksetta puolestasi:

OP Kevytyrittäjällä jää noin 20 % enemmän rahaa käteen, kuin mitä jäisi laskuttaessa ilman Y-tunnusta: voit lisätä kirjanpitoon liiketoimintaan liittyviä hankintoja ja hyödyntää arvonlisäveron alarajahuojennuksen. Palvelun kautta voit myös hankkia juuri itsellesi tarpeellisia vakuutuksia.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi

Myös henkilöt joilla on jo Y-tunnus, voivat liittyä OP Kevytyrittäjän käyttäjiksi - katso tarkemmat tiedot Usein kysyttyä -osiostamme Minulta löytyy jo Y-tunnus, voinko silti käyttää palvelua?

Toiminimi

Toiminimi, tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, on kevytyrittäjyyden jälkeen helpoin tapa ryhtyä yrittäjäksi. Jos mietit toiminimeä, sinun kannattaa lukea vertailu toiminimen ja kevytyrittäjyyden välillä.

Käytännössä toiminimi ja yksityinen elinkeinonharjoittaja ovat pitkälti sama asia, ja puhekielessä niistä puhutaankin usein synonyymeina. Ero on siinä, että toiminimi saadaan rekisteröimällä maksullisesti toiminimi yritykselle kaupparekisteriin.

OP Kevytyrittäjät voivat halutessaan rekisteröidä itselleen myös toiminimen - tämä ei kuitenkaan ole pakollista.

Ilmoitus toiminimen perustamisesta kaupparekisteriin täytyy tehdä myös jos yrittäjä harjoittaa luvanvaraista toimintaa, jos yrittäjä toimii muualla kuin omassa asunnossaan (hänellä on esimerkiksi liiketila) tai yrittäjä käyttää apunaan muuta kuin aviopuolisoaan tai perheenjäseniään.

Toiminimi on sidottu aina yhteen henkilöön, minkä lisäksi toiminimen perustaja vastaa yrityksen sitoumuksista ja velvollisuuksista 100 % henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kaikki tulot ovat toiminimen haltijan henkilökohtaisia tuloja eli ne verotetaan ansio- tai pääomatuloina.

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä yhtiöllä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, jotka vastaavat veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tästä johtuen on hyvin tärkeää, että yhtiömiesten välinen luottamus ja yhteistyökyky ovat kohdillaan.

Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä perustamissopimuksella eli niin sanotulla yhtiösopimuksella. Tämä liitetään kaupparekisteriin toimitettavaan ilmoitukseen.

Mitä verotukseen tulee, avoin yhtiö ei ole verovelvollinen. Saadut tulot jaetaan yhtiömiesten kesken: tulot jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden pohjalta ja yhtiömiehet vastaavat verojen maksusta.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö muistuttaa pitkälti avointa yhtiötä. Ero on käytännössä siinä, että yhtiömiehiä on kahdenlaisia: vastuunalaisia ja äänettömiä.

Vastuunalainen yhtiömies saa toiminimen tavoin vastuun yhtiön veloista ja sitoumuksista, mutta hän nauttii myös yrityksen tekemistä voitoista eri tavalla kuin äänetön yhtiömies.

Äänetön yhtiömies saa ainoastaan korkolain mukaisen koron sijoitukselleen. Vastuunalainen yhtiömies saa puolestaan koron lisäksi yrityksen voiton tai vaihtoehtoisesti palkan. Yhtiömies voi valita, nostaako hän palkkaa vai verovapaata voitto-osuutta.

Käytännössä kommandiittiyhtiö on paras vaihtoehto silloin, kun osa sijoittajista haluaa vain sijoittaa yritykseen eikä osallistua esimerkiksi yrityksen päätöksentekoon.

Perustaminen onnistuu tekemällä yhtiösopimus vähintään yhden vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen kesken. Lisäksi tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Osuuskunta

Osuuskunta on yhtiömuoto, jossa mukana olevat yrittäjät käyttävät hyödykseen osuuskunnan tuottamia palveluita. Osuuskunnan jäsenmäärä ja pääoma voivat vaihdella.

Yhtiön pääoma muodostuu maksetuista osuuskunnan jäsenmaksuista. Osuuskunnan voi perustaa yksi jäsen, joka on joko luonnollinen tai juridinen henkilö. Perustaminen tapahtuu laatimalla perustamiskirja, jonka lisäksi tulee tehdä ilmoitus.

Osuuskuntaa edustaa hallitus. Lähtökohtaisesti edustajat eivät ole vastuussa osuuskunnan velvoitteista, mutta tähän voidaan tehdä muutoksia laajentamalla jäsenten vastuita.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön perustaa yksi tai useampi henkilö. Osakeyhtiö yhtiömuotona sopii parhaiten laajamuotoisempaan, kasvuhakuiseen yritystoimintaan.

Kukin osakas on vastuussa yhtiöstä sijoittamansa osakepääoman verran. Koska osakeyhtiön omistajia voi olla monia, on yhtiöön sijoittaminen ja rahoituksen saaminen helpompaa kuin muissa yhtiömuodoissa.

Osakeyhtiö on hallinnollisesti raskaampi kuin muut vaihtoehtoiset yhtiömuodot ja sen hallinto on tarkemmin säänneltyä.

Osakeyhtiön päätöksenteosta vastaa hallitus, toimitusjohtaja ja yhtiökokous. Osakeyhtiöstä osakkaat voivat nostaa varoja muun maussa lainan, palkan sekä osingon muodossa. Osinkoa voidaan jakaa vain siitä vapaasta omasta pääomasta, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat on vähennetty.

Mikä yritysmuoto sinulle sopii?

Eri yritysmuodot palvelevat eri tarkoituksia. Jos haluat perustaa yrityksen kevyesti ja nopeasti sekä keskittyä nimenomaan tekemiseen byrokratian pyörittämisen sijaan, OP Kevytyrittäjä on todennäköisesti sinulle paras vaihtoehto.

OP Kevytyrittäjänä voit heti alusta asti keskittyä omaan osaamiseesi ja jättää paperityöt ja muut asiat tiimillemme. Tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.

Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi

Katso myös alta bloggaaja Sita Salmisen Youtube-video OP Kevytyrittäjäksi ryhtymisestä. Kurkkaa videolta, mitä ajatuksia ja fiiliksiä hänellä on aiheen ympäriltä ja miten rekisteröityminen sujui käytännössä!