Ota yhteyttä

Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoimisena yrittäjänä voi kokeilla siipiään yrittäjän maailmassa. Kevytyrittäjyys on näppärin keino ryhtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi. Lue lisää.

Sivutoiminen yrittäjyys on trendikäs yrittäjyyden muoto, jossa yrittäjä voi kokeilla yrittäjyyden maailmaa vaikkapa oman harrastuksensa tai muun osaamisensa pohjalta ilman suuria riskejä. Tässä oppaassa käsittelemme sivutoimisen yrittäjyyden maailmaa; mitä sivutoiminen yrittäjyys on, mitä kaikkea sivutoimisen yrittäjän tulee tietää ja mihin tulee osata varautua. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esimerkiksi sivutoiminen yrittäjyys ja YEL sekä sivutoimisen yrittäjän verotus.

Mitä sivutoiminen yrittäjyys tarkoittaa?

Sivutoiminen yrittäjyys tarkoittaa yrittäjänä toimimista niin, että yrittäjä ansaitsee elantonsa jostain muualta kuin yritystoiminnasta. Sivutoiminen yrittäjyys on loistava tapa kokeilla yrittäjyyttä ja nähdä mitä yrittäminen oikeastaan pitää sisältään. Kuten olemme aiemmassa oppaassa esitelleet, niin yrittäjyys on päätoimista silloin, kun yrittäjä ei voi ottaa vastaan kokopäiväistä työtä. Sivutoiminen yrittäjä puolestaan pystyy ottamaan vastaan kokopäiväisen työn. Tyypillistä on, että sivutoiminen yrittäjä on yritystoimintansa ohessa palkkatyössä.

Koska päätoiminen tulo tulee jostain muualta kuin sivutoimisesta yrittäjyydestä, niin tällöin ei yrittäjyyden mukanaan tuomat riskit ole yhtä suuret. Sivutoimisena yrittäjänä voi siis testata vaikkapa omaa yritysideaansa pienellä riskillä. Sivutoimisesta yrittäjyydestä voidaankin nähdä taustalla vanhan sananlaskunmukainen ajatus, että ”kaikkia munia ei kannata pitää samassa korissa”. Jos yritystoiminta ei olisikaan menestyksekästä, niin ei yrittäjän elanto jää tästä kiinni – pääosa elannosta tulee jostain muualta.

Sivutoiminen yrittäjyys käytännössä

Sivutoiminen yrittäjyys voi olla myös näppärä keino hankkia lisätienestiä opiskelijana tai eläkkeellä ollessa. Opiskelija voi hankkia opiskeluidensa ohessa arvokasta työkokemusta, josta voi olla hyötyä tulevaisuudessa palkkatöitä hakiessa tai harkitessa päätoimista yrittäjyyttä. Lisäksi yrittäjyys voi olla sopivin tulonhankinnan keino. Sivutoiminen yrittäjä voi usein päättää, koska töitä haluaa tehdä ja kuinka paljon.

Voidaankin nähdä, että sivutoiminen yrittäjyys pienentää kynnystä myös päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymisestä. Sivutoiminen yrittäjä kartuttaa osaamistaan ja tietämystään yrittäjyydestä, jolloin ajatus päätoimisesta yrittäjyydestä voi tuntua houkuttelevammalta.

Eläkkeellä ollessa voi sivutoiminen yrittäjyys olla keino saada mielekästä tekemistä sekä lisätienestiä eläkkeen lisäksi. Sivutoiminen yrittäjyys on mahdollista aloittaa, vaikka olisikin jo eläkkeellä. Vaihtoehtoisesti voi jatkaa aiemmin aloitettua sivutoimista yrittäjyyttä myös eläkkeellä ollessa.

Jossain tapauksissa on mahdollista, että työttömyysetuutta saava henkilö on sivutoiminen yrittäjä. Käytännössä tämä on mahdollista, kun yrittäjä ilmoittaa ja todistaa yritystoiminnan sivutoimisuuden TE-toimistolle. Yritystoiminnan tulot otetaan huomioon työttömyyskorvauksessa. Työttömyysetuutta saadakseen tulee henkilön olla 6 kuukauden ajan osa-aikatöissä tai muuten täyttää palkansaajan työssäoloehto. Lisätietoa työttömyysetuudesta voit lukea aiemmasta Yrittäjän työttömyysturva oppaastamme sekä TE-toimiston sivuilta.

Sivutoiminen yrittäjyys voi olla kausiluonteista tai osa-aikaista. Esimerkiksi henkilö voi toimia vaikkapa kesäisin hääkuvaajana, mutta on päivätyössään kirjanpitäjä. Mahdollisuuksia sivutoimiseen yrittäjyyteen on monia ja eri mahdollisuuksia kannattaa tutkia avoimin mielin.

Sivutoiminen yrittäjyys ja yritysmuoto

Sivutoimiset yrittäjät ovat yleisimmin yksityisyrittäjiä ja yleinen yritysmuoto on toiminimi. Tyypillisiä sivutoimisen yrittäjän toimialoja ovat liikkeenjohdon konsultointi, koulutus- ja henkilöstöpalvelut, tilitoimistot, yksityislääkäri sekä vapaa-ajan virkistys ja liikuntapalvelut. Vaikka tyypilliset alat keskittyvätkin palveluiden tuottamiseen, niin tämä ei tarkoita, etteikö vaikka harrastuksenaan nikkarointia harrastava voisi laittaa sivutoimista yritystä pystyyn palkkatyönsä ohelle.

Sivutoimiselle yrittäjälle vaivattomin tapa harjoittaa yritystoimintaa on ryhtyä OP Kevytyrittäjäksi. OP Kevytyrittäjänä yrittäjä on käytännössä yksityinen elinkeinon harjoittaja tai toiminimen harjoittaja. OP Kevytyrittäjänä tienaa enemmän kuin laskutuspalveluita käyttäessä, sillä kevytyrittäjillemme perustetaan Y-tunnus. Tällöin kevytyrittäjästä tulee arvonlisävelvollinen vasta, kun liiketoiminnan tulot ylittävät 10 000 euroa. Puolestaan jos liiketoiminta laajenee ja laskutuksen määrä ylittää 10 000 euroa, syntyy hankintojen arvonlisäveron vähennysoikeus.

Tärkeimpänä kuitenkin OP Kevytyrittäjyyden etuna on ajankäytön näkökulmasta se, että yrittäjä voi keskittyä byrokraattisten paperiasioiden setvimisen sijaan siihen, mitä parhaiten osaa. Kevytyrittäjä voi ulkoistaa laskutuksen ja kirjanpidon OP Kevytyrittäjä -palvelulle. Mukavana lisänä on myös se, että palvelun kautta voi hankkia YEL-vakuutuksen.

Sivutoiminen yrittäjyys ja YEL

Sivutoimisen yrittäjän YEL-vakuutus tulee ajankohtaiseksi päätoimisen yrittäjän tavoin, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Vuonna 2017 minimiraja YEL-työtulolle on 7 645,25 euroa eli jos YEL-työtulo on tämän alle, ei vakuutusvelvollisuutta ole. Lisäksi yritystoiminnan tulee olla kestänyt vähintään neljän kuukauden ajan.

Jos sivutoimisella yrittäjällä on jo YEL-vakuutus hankittuna, niin ei uuden vakuutuksen hankkiminen ole tarpeellista. Lisäksi jos yrittäjä toimii yrittäjänä useassa yrityksessä, huomioidaan tämä YEL-työtulon määrittelyn yhteydessä.

Sivutoimisen yrittäjän ollessa jo eläkkeellä ja nostaessaan vanhuuseläkettä, niin ei yrittäjän tarvitse enää YEL-vakuuttaa yritystoimintaansa. Jos vanhuuseläkettä ei nosteta tai kyseessä on jokin toinen eläkkeen muoto, täytyy yritystoiminta vakuuttaa työtulon ylittäessä minimirajan. Eläkkeellä oleva sivutoiminen yrittäjä voi kuitenkin vapaaehtoisesti hankkia YEL-vakuutuksen. Vapaaehtoisesta vakuutuksesta eläkettä karttuu 1,5% verran YEL-työtulosta.

Sivutoiminen yrittäjyys ja verotus

Sivutoimisen yrittäjyyden verotus, kuten täyspäiväisenkin yrittäjyyden, tapahtuu yrityksen tuloksen pohjalta. Käsittelimme yrittäjän verotusta omassa oppaassa. Ennakkovero on yrittäjälle tyypillisin tapa maksaa veroa. Yrittäjä siis arvioi tulevan tilikauden tuloksensa ja maksaa verot tämän pohjalta. Jos tilikauden veron määrä on alle tai yli toteutuneen, niin yrittäjä maksaa joko jäännösveroa tai saa palautuksia liikaa maksetuista veroista.

Sivutoimisen yrittäjän verotus voi olla parhainta hoitaa verokortin kautta. Yrittäjä voi tällöin arvioida sivutoimisesta yrittäjyydestä syntyvät tulot verokortilleen ja hoitaa verojen maksun tällöin kuten tavallisena palkansaajanakin. Käytännössä verokortin veroprosentti siis vain nousee ja verot maksetaan palkasta. Tämän veronmaksutavan valitseminen aiheuttaa myös sen, että verohallinto ei vaadi ennakkoverotietoja sivutoimiselta yrittäjältä. Haasteelliseksi tämä verojenmaksamisen tapa voi kuitenkin tulla siinä suhteessa, että sivutoimisen yrittäjän maksamien verojen määrä on haastavaa arvioida.

Osakeyhtiön kohdalla tilanne on eri: sivutoimisen yrittäjän henkilökohtainen verotus on eri asia kuin osakeyhtiön verotus. Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Osakeyhtiön vero muodostuu niin, että se maksaa tuloksestaan 20% yhteisöveron. Sivutoiminen yrittäjä saa osakeyhtiöstä rahaa joko palkkana tai osinkona. Palkka verotetaan normaalisti ansiotulona. Vaihtoehto on suositeltava, jos sivutoimisen yrittäjän tulot jäävät pieneksi. Palkkakulut voi vähentää yrityksen tuloksesta. Lisäksi pienestä palkasta maksettava vero jää alle 20%, joka on pienempi kuin osakeyhtiön tuloksesta maksettu vero.

Ilmoitus työnantajalle

Työntekijä voi lähtökohtaisesti harjoittaa omalla ajallaan sivutoimista yrittäjyyttä ilman ilmoitusvelvollisuutta työantajalle. Velvollisuus ilmoittaa syntyy silloin, kun asiasta on erikseen työantajan kanssa sovittu. Oli ilmoituspakkoa tai ei, niin toisaalta on hyvän tavan mukaista ilmoittaa yritystoiminnasta työnantajalle.

Sivutoiminen yritys ei kuitenkaan saa kilpailla työnantajan liiketoiminnan kanssa, eikä se saa muutenkaan aiheuttaa tälle vahinkoa. Riippuen tilanteesta voi olla, että työnantaja vaatii sivutoimiluvan hakemista, kun taas joillekin työnantajille on riittävää vain ilmoittaa asiasta. Edellä esitetyt asiat löytyvät omasta työsopimuksesta. Huomionarvoista on, että kilpailevan toiminnan harjoittaminen on laillinen peruste työnantajalle työnsuhteen päättämiseen.

Kilpailukielto

Sivutoimisen yrittäjän yritys voi olla kilpailukiellossa, jos sivutoimisen yrityksen liiketoiminta kilpailee yrittäjän työnantajan liiketoimintaa vastaan. Kilpailukielto vaatii taustalleen erittäin painavan syyn, johon vaikuttavat työnantajan liiketoiminnan laatu sekä tarve suojaukselle mahdollisen ammatti- tai liikesalaisuuden säilyttämiseksi. Lisäksi työntekijän tehtävät ja rooli vaikuttavat kilpailukiellon syntymiseen. Liiketoiminta tulee tässä tilanteessa olla luonteeltaan joko kilpailevaa toimintaa tai sen valmistelua, niin että se voi vahingoittaa työnantajaa. Kilpailukielto voi olla maksimissaan kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä lähtien. Työntekijä voi saada korvausta kilpailukiellon aiheuttamasta mahdollisesta haitasta maksimissaan yhden vuoden ajan.

Sivutoimisen yrityksen perustaminen

Sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhdytään usein toiminimen perustamisen kautta. Voit lukea lisää yrityksen perustamisesta Toiminimen perustaminen -oppaasta.

Helpoin tie sivutoimiseksi yrittäjäksi löytyy rekisteröitymällä OP Kevytyrittäjä -palveluun. OP Kevytyrittäjänä voit keskittyä siihen, minkä osaat parhaiten ja ulkoistaa paperityöt, lakisääteiset yrittäjän maksut sekä ilmoitukset niihin erikoistuneille osaajille.

Lopuksi

Sivutoiminen yrittäjyys on loistava tapa kokeilla käytännössä, millaista yrittäjyys on. Sivutoimisena yrittäjänä saat pääosan elannostasi tyypillisesti palkkatyöstä, jolloin yrittäjyyden riski on pienempi.

Sivutoimisena yrittäjänä verotus hoituu kuten päätoimisessa yrittäjyydessä ja YEL-ottovelvollisuus syntyy, kun tietyt kriteerit täyttyvät. OP Kevytyrittäjä -palvelussa kirjanpito ja laskutus on hoidettu puolestasi. Lisäksi voit hankkia helposti YEL-vakuutuksen sekä muut vakuutukset palvelustamme.

Tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta (sivun oikeassa alalaidassa oleva puhekupla). Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla: asiakaspalvelu@op-kevytyrittaja.fi. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun. Lisäksi saat lisätietoa yrittäjyydestä yrittäjyyden oppaistamme sekä Q&A-osiosta.