Ota yhteyttä

Toiminimen palkka

Kiinnostaako, miten toiminimen palkka muodostuu käytännössä? Lue toiminimen palkasta täältä.

Toiminimen palkka on aihe, joka mietityttää varmasti jokaista yrittäjää varsinkin yrittäjyyden alkutaipaleella. Miten toiminimellä yrittävä henkilö oikeastaan saa työpanoksestaan korvauksen? Seuraavia kysymyksiä voi lisäksi pyöriä yrittävän henkilön mielessä: miten tämä korvaus – toiminimen palkka – muodostuu, millaisia veroja palkasta on maksettava ja onko yrittäjän palkassa sivukuluja? Nämä ovat aiheita, jotka hoituvat selkeästi palkansaajana ollessa, mutta yrittäjänä asioista tulee tietää hieman enemmän.

Toiminimen palkan muodostuminen

Toiminimen palkka on sinänsä harhaanjohtava termi. Tämä sen vuoksi, että toiminimellä yrittävä henkilö ei itseasiassa saa työstään palkkaa. Käytännössä toiminimen tulos kuuluu yrittäjälle ja on siis toiminimen palkkaa. Palkanmaksupäivä kerran vuodessa ei ole kovin käytännöllinen järjestely, mistä johtuen yrittäjä voi nostaa työstään korvausta tekemällä yksityisottoja ja merkkaamalla nämä kirjanpitoon. Yksityisottoja on mahdollista tehdä niin usein kuin haluaa. Kirjanpidollisesti yksityisotot eivät ole tilikauden kuluja. Yksityisotot alentavat vain yrityksen omaa pääomaa. Veroja yksityisotoista ei myöskään makseta, sillä yrittäjä maksaa veronsa yrityksen tuloksesta. Yrittäjän verotuksesta voit lukea enemmän Yrittäjän verotuksen oppaasta. Palkka on kuitenkin helpompi mieltää ja siksi on hyvä puhua palkasta yksityisottojen sijaan.

Toiminimen palkan verotus tapahtuu siis yrityksen tekemästä tuloksesta. Verotus hoidetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja se jakautuu ansio- ja pääomatulouhin . Pääomatulovero-osuus on lähtökohtaisesti 20% edeltävän verovuoden nettovarallisuudesta, ja jos yritys on uusi, tehdään nettovarallisuuden arvio kuluvalta verovuodelta. Tästä on olemassa hieman variaatiomahdollisuuksia, lisätietoa voit lukea täältä.

Nettovarallisuuden laskun laskutoimituksessa ei oteta huomioon yrittäjän yksityistalouden varoja ja velkoja. Puolestaan mahdollisille työntekijöille maksetut palkat otetaan huomioon laskemalla nettovarallisuuteen mukaan 30% suuruinen osuus maksetuista palkoista.

Toiminimen ansiotulo verotetaan ennakkoverojen kautta. Ennakkoverojen suuruus pohjautuu yrittäjän omaan arvioon vuoden tuloksesta ja tiedon perusteella lasketaan ansiotuloveron suuruus. Lisätietoa ennakkoverosta löydät Yrittäjän verotus -oppaastamme.

Toiminimen tilit

Toiminimen palkanmaksua ja muutenkin toiminimen pyörittämistä helpottaa ja selkeyttää huomattavasti toiminimen tilien jaottelu erikseen. Oma pankkitilinsä yrityksen asioille ja oma yksityiselämän asioihin selkeyttää maksuliikenteen seurantaa. Lisäksi kirjanpito on selkeää, kun yrittäjällä oma tili yrityksen tilitapahtumille.

Palkan sivukulut

Toiminimen palkan kohdalla yksityisotoissa huomionarvoista on myös se, että normaalin palkan tavoin yrittäjän ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja. Sivukuluja tulee maksaa normaalisti palkkaa ulkopuoliselle maksettaessa.

Yrittäjän palkkalaskuri

Yrittäjän palkkalaskureiden avulla yrittäjän on mahdollista selvittää, kuinka paljon työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuu kuluja itse palkan maksamisen ohella. Näitä kuluja ei siis synny yrittäjän omasta palkasta vaan vain ulkopuolisista työntekijöistä. Laskureita on verkossa saatavilla monia, mutta esimerkiksi yrittäjät.fi -sivulla löytyy yrittäjän palkkalaskuri.

Lopuksi

Toiminimellä yrittävän yrittäjän palkanmaksu poikkeaa esimerkiksi palkansaajan palkanmaksusta, sillä yrittäjä ei nosta yrityksestään varsinaista palkkaa. Yrittäjän palkka on teoreettisesti yrityksen tulos. Käytännössä yrittäjä nostaa palkkansa yrityksestä yksityisottojen kautta.

Perinteiselle toiminimellä yrittämiselle on nyt vielä kevyempi yrittäjyyden vaihtoehto: OP Kevytyrittäjä. Tässä palvelussa kirjanpito ja laskutus on hoidettu yrittäjän puolesta. Lisäksi yrittäjä voi halutessaan hankkia helposti YEL-vakuutuksen sekä tarpeidensa mukaan muitakin vakuutuksia.

Tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu sivustoltamme löytyvän chatin kautta (sivun oikeassa alalaidassa oleva puhekupla). Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla: asiakaspalvelu@op-kevytyrittaja.fi. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.

Lisäksi saat lisätietoa yrittäjyydestä yrittäjyyden oppaistamme sekä Q&A-osiosta.