Yrittäjyys ja opiskelijan tuet

Yrittäjä voi saada opiskelijalle tavanomaisia etuuksia Kelalta, kuten asumistukea ja opintotukea. Kevytyrittäjänä tienaamasi ansiot ovat veronalaista ansiotuloa, jotka vaikuttavat muun muassa tukiin pääsääntöisesti samalla tavalla kuin palkkatyö.

Tässä oppaassa kerromme miten yritystoiminta vaikuttaa opiskelijan saamiin Kelan tukiin, kuten opintotukeen ja asumistukeen. Kevytyrittäjyys ei automaattisesti ole esteenä tukien saamiselle, mutta kuten palkkatyöt tai muut tulot, myös yritystulot vaikuttavat tukien myöntämiseen. Tutustu oppaaseemme ja vältä opintotuen takaisinperinnät.

Opintotuki ja kevytyrittäjyys Y-tunnuksella

Opintotuessa otetaan huomioon muiden tulojesi lisäksi kalenterivuoden aikana kevytyrittäjänä tekemäsi tulos alv 0 %. Tulos saadaan laskemalla tulot eli alv 0 % myyntisi ja vähentämällä yritystoiminnan menot ja muut vähennykset. Tuloksi katsotaan myös mahdollinen alv-alarajahuojennus. Huomaa, että alv-alarajahuojennus vaikuttaa opintotukesi henkilökohtaiseen tulorajaan sinä vuonna, kun ne maksetaan sinulle. Lisätietoja OP Kevytyrittäjyyden vaikutuksista opintotukeen saat täältä.

Kevytyrittäjän tulorajaan lasketaan kevytyrittäjyyden osalta:

Joista vähennetään mahdolliset kirjanpidon ulkopuoliset vähennykset, kuten:

Kela huomioi saamasi bruttotulot ja ulkomailta saadut tulosi. Kela saa automaattisesti tiedon tuloistasi verotuspäätöksestä. OP Kevytyrittäjä -tulot ilmoitetaan elinkeinonharjoittajan veroilmoituksella, jonka palvelu hoitaa puolestasi. Kelalle ei tarvitse ilmoittaa erikseen yritystuloja opintotuen osalta.

Asumistuki ja kevytyrittäjyys

Asumistukesi OP Kevytyrittäjänä määräytyy sen mukaan, oletko hankkinut yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Mikäli olet YEL-vakuutettu, käytetään asumistuen myöntämisen perusteena ilmoittamaasi YEL-työtuloa.

Muussa tapauksessa tulosi arvioidaan joko starttirahan määrän, itse arvioimasi tulon tai vähimmäistulon perusteella. Huomaathan, ettei päätoiminen opiskelija täytä starttirahan saamisen edellytyksiä, joten asumistuen suuruuden arvioinnin pohjana käytetään yleensä muita edellä mainittuja tapoja.

Oikeus asumistukeen lasketaan muiden tulojen osalta bruttotuloista eli tuloista ennen veroja. Näitä ovat esimerkiksi palkkatulot, pääomatulot tai muut tulot ulkomailta.

Esimerkki opintotuen ja asumistuen määräytymisestä OP Kevytyrittäjälle

Opiskelija Olli-Pekka on tienannut tilikauden aikana 10 000 euroa + ALV. Lisäksi hän on kirjannut ostamansa kameran yritystoimintansa menoihin. Kun meno vähennetään Olli-Pekan tienaamasta määrästä ja hänen maksamansa alv jätetään huomioimatta, saadaan summa, jota käytetään opintotuen tulorajan laskemiseen.

Alv-alarajahuojennus huomioidaan opintotuen tulorajassa vasta seuraavana vuonna, kun se maksetaan Olli-Pekalle takaisin. Kameraostoksesta palautettavaa alvia ei katsota verotettavaksi tuloksi.

Päätoimisena opiskelijana Olli-Pekka tienaa yli YEL-vakuutuksen työtulorajan (9 010,28 € vuonna 2024). Tämän vuoksi hän on hankkinut itselleen YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutettuna Olli-Pekan asumistuen myöntämisen perusteena käytetään hänen YEL-työtuloaan.

Tehtäväsi pähkinänkuoressa:

Tarkista tukiesi ajantasaisuus ja seuraa tulorajojen ylittymistä läpi vuoden. Ilmoita mahdollisista muutoksista Kelaan. Jos tulorajasi ylittyy, palauta opintotuki tai keskeytä opintotuen saanti heti, jotta vältyt takaisinperinnältä.