Palvelukuvaus – OP Kevytyrittäjä Y-Tunnukseton

Yleinen kuvaus palvelusta

Palvelu on OP Ryhmään kuuluvan Pivo Wallet Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoama laskutuspalvelualusta. Palvelu tarjoaa Käyttäjälle uuden tavan toimia yrittäjänä ilman omaa Y-tunnusta. Laskut lähtevät Palveluntarjoajan Y-tunnuksen alla. Palvelu tarjoaa Käyttäjälle laskutus- ja palkanlaskentapalvelun ja huolehtii Käyttäjän ennakonpidätyksen ja arvonlisäveron tilittämisestä Verohallinnolle sekä niihin liittyvien ilmoitusten laatimisesta. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta eikä sopimukseen sovelleta mitään työehtosopimuksia. Palvelun kautta tehtävän työn tulee olla toimeksiantosuhteista työtä.

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja lähettää laskuja yritys- sekä yksityishenkilöille. Käyttäjä lähettää laskun Palveluntarjoaman luoman järjestelmän avulla. Lasku voidaan lähettää sähköpostilla, paperilaskuna tai verkkolaskuna. Laskun valuuttana on euro.

Maksun vastaanottamisen jälkeen, Käyttäjälle maksetaan palkka verokortin mukaisesti Käyttäjän ilmoittamaan tilinumeroon. Käyttäjän ennakonpidätysprosentti saadaan Verohallinnolta. Lähetetyn laskun arvonlisäverottomasta summasta pidätetään palvelupalkkio, ennakonpidätys ja mahdollinen sairausvakuutusmaksu, jos Käyttäjä on YEL-velvollinen. Loppusumma on Käyttäjälle palkkaa.

Käyttäjän liiketoiminnan ylittäessä YEL-rajan, Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ostaa YEL-vakuutuksen Palveluntarjoajan yhteistyökumppanilta. YEL-rajan täyttyessä Palvelun kautta tehtävässä laskutuksessa, Palvelu pidättää Käyttäjän tulevasta laskutuksesta ennakonpidätyksen ja palvelupalkkion lisäksi sairausvakuutusmaksun, jonka Palveluntarjoaja maksaa Verohallinnolle. Käyttäjä on itse vastuussa YEL-vakuutuksen hankinnasta. Käyttäjä voi vähentää maksamansa YEL-laskut omassa verotuksessaan tulonhankkimisvähennyksenä.

Käyttäjä sopii työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta itse kunkin loppuasiakkaan kanssa. Jokaisesta työsuorituksesta on suositeltavaa laatia toimeksiantosopimus, jossa on määritelty toimeksiannon ehdot. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa mallipohjan toimeksiantosopimuksen tekemiseksi. Käyttäjä vastaa siitä, että toimeksiannon sisältö ja keskeiset ehdot on kirjattuna toimeksiantosopimukseen sovitun mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole sopimuspuolena mainitussa tässä sopimuksessa.

Palveluun rekisteröinti on ilmaista. Palvelussa ei synny kiinteitä kuukausimaksuja, vaan hinta muodostuu lähetettyjen laskujen perusteella. Tämä on hyvä ottaa huomioon toimeksiantoa hinnoiteltaessa. Palveluntarjoaja perii 5 % palvelupalkkion lähetetyn laskun arvonlisäverottomasta summasta. Palvelupalkkio kattaa muun muassa laskun teon, palkan maksun sekä tarvittavien ilmoitusten tekemisen. Muita kuluja ei ole. Käyttäjä voi lopettaa palvelun milloin tahansa eikä tästä synny Käyttäjälle kuluja.

Prosessikuvaus

Rekisteröityminen

  1. Käyttäjä tunnistautuu vahvan sähköisen tunnistautumisen välineellä ja rekisteröityy Palveluun hyväksymällä Palvelun Käyttöehdot
  2. Seuraavaksi käyttäjän tulee antaa perustiedot
  3. Käyttäjän on vielä vahvistettava sähköposti
  4. Käyttäjä voi alkaa laskuttamaan Palvelun kautta

Laskun lähettäminen ja palkan maksu

  1. Käyttäjä lähettää Palvelun kautta laskun, jonka kokonaissumma on 124 € sis. Alv 24 %
  2. Palvelu vastaanottaa asiakasvaratilille maksun 124 €
  3. Palvelu pidättää lähetetyn laskun arvonlisäveron osuuden 24 €, jonka Palvelu maksaa Verohallinnolle
  4. Palvelu pidättää laskun arvonlisäverottomasta summasta 100 € palvelumaksun 5 %, joka on yhteensä 5 €
  5. Palvelu pidättää laskun arvonlisäverottomasta summasta lisäksi käyttäjän ennakonpidätyksen Käyttäjän veroprosentin 10 % perusteella, jonka määrä on 10 €
  6. Palvelu tilittää laskun ja laskusta pidätettyjen tekijöiden erotuksen Käyttäjän ilmoittamalle pankkitilille 124 €-24 €-5 %-10 € = 85 €

Rajoitukset

Palvelu ei mahdollista kulujen lisäämistä laskulle. Laskulle voidaan tuoda siis ainoastaan työsuorituksesta sovittu suoritus, josta vähennetään yllä mainitut suoritukset. Kulut Käyttäjä voi vähentää omassa ansiotuloverotuksessaan verohallinnon ohjeistamalla tavalla.

Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelu ei tarjoa seuraavia asioita:

Palvelun kautta ei voi laskuttaa toimiluvan alaisia toimialaan kuuluvia työsuorituksia. Palvelun kautta ei voi myöskään laskuttaa toimialoja, jotka Palveluntarjoaja katsoo hyvän tavan vastaisiksi. Alla esimerkkilistaus toimialoista, joita Palvelun kautta ei voi laskuttaa, listaus ei ole tyhjentävä.

MAKSUMUISTUTUKSET JA PERINTÄ

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden maksumuistutusten lähettämiseen sekä laskun perintään. Maksumuistutukset ja perintä ovat käytössä ainoastaan riidattomien laskujen osalta.

Mikäli laskun vastaanottaja ei maksa alkuperäistä laskua eräpäivään mennessä, voidaan Palvelun kautta lähettää maksumuistutuslasku. Ensimmäinen muistutuslasku voidaan lähettää 14vrk kuluttua siitä, kun lasku on erääntynyt. Muistutuslaskuja lähetetään tavallisesti 1–3 kappaletta. Jos laskua ei maksumuistutuksista huolimatta makseta, voidaan lasku siirtää perintään.

Perintä on järjestetty yhteistyökumppani Lowelin toimesta. Perinnästä ei muodostu Käyttäjälle lisäkuluja. Perintää voidaan tehdä niin Suomessa kuin EU:n sisällä oleville loppuasiakkaille. Perintätoimet voidaan aloittaa aikaisintaan ensimmäisen maksumuistutuslaskun jälkeen, Käyttäjän niin halutessa. On hyvä huomioida, että muistutuslaskut ja perintä ovat Käyttäjälle valinnaisia toimia, joita ei toteuteta automaattisesti ilman Käyttäjän myötävaikutusta. Valinta yksittäisen muistutuslaskun taikka perintään siirron toteuttamisesta tehdään Palvelussa.