Ajatuksia yrittäjän hyvinvoinnista

Julkaistu: 12.07.2018

Yrittäjyyden ja loman yhdistäminen ei ole aina helppoa. Tunnollinen ja motivoitunut työntekijä saattaa lipsahtaa työuupumuksen puolelle huomaamattaan. Silloin on aika saada muutosta omiin rutiineihin ja pohtia mahdollisesti sitä, miten omaa elämänlaatua voisi parantaa.

Muutama pohtimisen arvoinen kysymys:

Saat työtarjouksen, kuinka usein otat sen vastaan, vaikka olet aiemmin päättänyt pitää lomaa ko. ajankohtana?
Milloin viimeksi olet levännyt oikein kunnolla?

Pitkällä tähtäimellä oman loman siirtäminen jatkuvasti on kuluttavaa ja lopulta se on yrittäjä, joka maksaa siitä uupumuksen hinnan.

Perusasiat kuntoon

Arjessa jaksaminen edellyttää, että perusasiat ovat kunnossa. Jos näin ei ole, silloin ei välttämättä lomakaan auta, vaan on mietittävä kokonaisvaltaista muutosta. Yrittäjän on pidettävä itsestään huolta ja omaan hyvinvointiin panostaminen on yrittäjän tärkein panostus. Kuka tekee työt, jos yrittäjä itse ei enää jaksa?

Tarkkaile hyvinvointiasi arjen tohinoissa

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monista tekijöistä, kuten elämänhallintataidoista; oman elämän eri osa-alueiden tietoisesta kehittämisestä. Hyvinvoinnin mittariin kuuluu terveys, uni ja riittävä lepo, ravinto sekä liikkuminen. Olennaisena osana on myös toimivien sosiaalisten suhteiden lisäksi oman mielen rauhoittaminen.

Omien metataitojen, eli ajattelun ja oppimisen taidon kehittäminen auttaa meitä pysähtymään hetkeen, mukautumaan muutoksiin, lisää itsetietoisuutta ja parantaa ajattelukykyä. Omien voimavarojen tunnistaminen liittyy oleellisesti stressin hallintaan, joten itsensä kuunteleminen on tärkeää.

Ystävät ja perhe saattavat joskus jäädä vähälle huomiolle, joten yrittäjän kannattaisi vaalia myös omia ihmissuhteitaan. Monilla lienee kokemuksia siitä, miten lämminhenkinen vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa virkistää mieltä.

Harrastuksiakin suositellaan! Harrastus voi olla mitä tahansa minkä parissa viihdyt. Muistakin kuin liikunnallisista harrastuksista on hyötyä terveydelle. On tutkittu juttu, että luova toiminta edistää ihmisen hyvinvointia. Pääasia, että valitsemasi harrastus auttaa sinua rentoutumaan, niin jaksat todennäköisemmin työnteossa paremmin.

Ennaltaehkäisevää terveyden arviointia

Yrittäjillä ja muilla itsensä työllistäjillä on mahdollisuus järjestää itselleen työterveyspalvelut. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia yrittäjälle, jolla on YEL-vakuutus. Yrittäjäeläkevakuutus turvaa tulojen saamisen silloin, jos yrityksen toiminta päättyisi ikääntymisen tai työkyvyttömyyden takia. Terveydenhuollon tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sen edistäminen. Lue lisää Kelan sivuilta: Yrittäjän työterveyshuolto

Jos havaitset itsessäsi erilaisia uupumuksen oireita, niin kannattaa hakeutua lääkäriin mahdollisimman ajoissa. Mikään työ ei saisi mennä oman terveydenhuollon ohi.

Menopaluulippu lomalle

Yrittäjällä itsellään on vapaus sekä vastuu valita omat lomansa ja tapansa pitää huolta itsestään. Välillä on hyvä pysähtyä ja pohtia “koska minulle on hyvä aika ottaa lomaa?” On hyvä muistaa, että loma on sijoitus itseensä ja oman itsensä jaksamiseen.

Lomasuunnitelmat kannattaa merkitä ajoissa kalenteriin, silmällä pitäen sitä, milloin olisi paras ajankohta vapaa-ajalle. Jos kesä-aikasi on tuottoisinta, niin mieti voisitko ajoittaa loman johonkin muuhun ajankohtaan, kun kiireen määrä vähenee? Kannattaa myös merkitä ja tehdä kiireellisimmät asiat alta pois, jotta loma-ajan tullen voi oikeasti rentoutua omien harrastusten ja perheen parissa, eikä murehtia tekemättömistä töistä.

Lomalta palannut energiaa puhkuva yrittäjä voi uudella tavalla omistautua työlleen, jopa mahdollisesti uusien ideoiden kera. Laskeutuminen työn ääreen kannattaa tehdä pehmeästi.

Tärkeintä on löytää riittävä tasapaino työn ja vapaa-ajan välille. Yrittäjällä tulee olla hommat hanskassa, eikä hanskat hukassa.

Työn imu -testin avulla voit arvioida tämän hetkistä hyvinvointiasi työssäsi. Testin löydät täältä: Työn imu -testi

Liity ryhmäämme Facebookissa: OP Kevytyrittäjät (suljettu ryhmä).