Palkan sivukulut

Millaisia palkan sivukuluja kevytyrittäjän tulee maksaa? Usealle kevytyrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle tämä saattaa olla epäselvää.

Palkan sivukulut ovat asia, jotka koskevat sekä yrittäjää että tavallista palkansaajaa. Perinteisenä palkansaajana palkan sivukulut näkyvät palkkakuitilla, ja ne otetaan automaattisesti suoraan palkasta. Puolestaan yrittäjän, kuten myös siis OP Kevytyrittäjän kohdalla palkan sivukulut ovat asia, josta täytyy olla tietoinen jo pelkästään laskutuksen näkökulmasta. Kun sivukulut, palkan sivukulut mukaan lukien, on vähennetty laskun loppusummasta, tulee yrittäjän arvioida, vastaako se yhtään tehdyn työn korvausta? Jos ei, kannattaa miettiä hinnoittelua uusiksi.

Palkan sivukuluja on monenlaisia, mistä johtuen termi ”palkan sivukulut” ovat usein monelle hieman epäselviä: mitä palkan sivukulut oikeastaan ovat, kuka ne maksaa ja mikä niiden suuruus on? Lisähaasteita palkan sivukulujen sisäistämiselle tuo varmasti myös se, että niihin on tapahtunut muutoksia lähes tulkoon vuosittain.

Mitkä ovat palkan sivukuluja?

Palkan sivukulut on mahdollista jakaa karkeasti katsottuna työnantajan palkan sivukuluihin ja palkansaajan palkan sivukuluihin. Jos yrityksellä on siis palkattuna vähintään yksi työntekijä, tulee palkan lisäksi huolehtia muista pakollisista palkan sivukuluista.

Työntekijän palkan sivukulut pidätetään bruttopalkasta palkanmaksun yhteydessä. Palkan sivukuluissa pidätetään seuraavat maksut:

Työntekijän palkan sivukuluista ensimmäinen; ennakkopidätys perustuu työntekijän verokortissa olevaan veroprosenttiin. Vuonna 2017 työntekijän maksama työeläkemaksu vaihtelee työntekijän iän mukaan. 17–52-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla työeläkemaksu on 6.35 % kun taas puolestaan 53–62-vuotiailta työntekijöiltä se on hieman korkeampi: 7,85 %. Työelämaksut ovat nousseet 0,2 -prosenttiyksikköä vuodesta 2017, aiheesta lisää esimerkiksi Ilmarisen sivuilta. Palkanmaksaja kattaa loput työntekijän työeläkemaksun maksamisesta, josta lisätietoa voit lukea alla.

Työttömyysvakuutusmaksu pidätetään palkasta, ja sen suuruus on 1,9 % bruttopalkasta vuonna 2018. Vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksu on 0,3-prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2017. Lisätietoa työttömyysvakuutuksen kustannuksista voit lukea esimerkiksi täältä. Palkan sivukuluista työttömyysvakuutuksella katetaan käytännössä työttömyyskassan ansiosidonnainen päiväraha. Jotta ansiosidonnaista päivärahaa voi saada, tulee olla työttömyyskassan jäsen.

Puolestaan työnantajamaksuja ovat:

Lisätietoja työnantajan maksamista palkan sivukuluista voit lukea Yrittäjät.fi –sivulta.

Työttömyysvakuutusmaksu on yksi työnantajan maksamista palkan sivukuluista. Työnantajan maksama työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2018 0,65 prosenttia työntekijälle maksetustapalkasta, jos palkkasumma on korkeintaan vuoden ajalta 2 083 500 euroa. Jos palkkasumma ylittää edellä mainitun, on työttömyysvakuutusmaksu on 2,60 prosenttia palkasta ylimenevältä osalta. Lisätietoa aiheesta TVR:n sivuilta.

Työnantajan on suoritettava työntekijästään työeläkemaksu, työsuhteen pituudesta ja toimialasta riippumatta. Työeläkkeen suuruus riippuu muun muassa maksetusta palkasta; yleisesti se on noin 25 % palkoista. Tästä vähennetään aiemmin tekstissä esitetty työntekijän osuus työeläkemaksuista. Työeläkemaksun suuruus työnantajalle on lähtökohtaisesti 0,8 % palkasta (2017). Lisätietoa löydät Yrittäjät.fi –sivustolta

Palkka.fi –sivuston palkkalaskurin avulla voit arvioida, paljon sinun tulee maksaa palkan sivukuluja jos sinulla on työntekijä työsuhteessa yritykseesi.

Yrittäjälle koituvia muita sivukuluja ovat palkan sivukulujen lisäksi arvonlisävero sekä OP Kevytyrittäjän palvelumaksu. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, lisätietoa arvonlisäverotuksesta voit lukea Q&A-osion tekstistämme ja Verohallinnon sivuilta. Lisätietoa yleisesti verotuksesta voit lukea OP Kevytyrittäjän oppaasta.

OP Kevytyrittäjä maksaa 5% palvelumaksua asiakkaan maksaessa laskun OP Kevytyrittäjälle. Tämä on ainut korvaus koko OP Kevytyrittäjä –palvelun käytöstä. 30 000€ laskutuksen jälkeen palvelun käyttö on ilmaista loppuvuoden ajan. Korvauksen vastineeksi kevytyrittäjä voi ulkoistaa kaikki byrokraattisemmat asiat, kuten juuri tämän palkan sivukulujen maksun OP Kevytyrittäjäpalvelulle ja keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun yrittäjä on maksanut laskun, OP Kevytyrittäjä –palvelu vähentää tästä summasta palvelumaksun sekä lakisääteiset pidätykset, kuten arvonlisäverot, ennakkoverot sekä tarvittaessa YEL:n.