Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tarkoittaa luonnolliselle henkilölle myönnettävää etua verotuksessa. Kun luonnollinen henkilö hankkii yrittäjältä remontti-, siivous- tai kotitaloustyötä tai vaihtoehtoisesti hoito- tai hoivapalveluita, voi hankinnan tehnyt luonnollinen henkilö vähentää työn osuudesta 50 % henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työ tulee tapahtua omassa kodissa, vapaa-ajan asunnossa tai vanhempien/isovanhempien kodissa. Asuntoa ei kuitenkaan tarvitse itse omistaa sillä riittää vain, että asunnossa asuu.

Kotitalousvähennys on mahdollista hyödyntää myös silloin, jos kotitalous on palkannut henkilön. Kotitalousvähennyksen määrä on tällöin maksimissaan 20% maksetusta palkasta ja sen sivukuluista.

Lisätietoa löydät täältä.

Kotitalousvähennykseen piiriin eivät kuulu esimerkiksi tarvikkeet tai matkakulut. Työn ja kotitalousvähennykseen oikeuttamattomat kulut tulee eritellä erillisellä tehdyllä laskulla. Kotitalousvähennyksen piiriin eivät kuulu myöskään elinkeinonharjoittajat, osakeyhtiöt, yleishyödylliset yhteisöt tai muut juridiset henkilöt. Jotta kotitalousvähennys on mahdollista tehdä, niin on palvelutuottajan kuuluttava ennakkoperintärekisteriin sopimuksentekohetkellä.

Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voi selvittää helpoiten ytj.fi-sivun yrityshausta.

Kotitalousvähennys 2017

Vuonna 2017 kotitalousvähennyksen määrä on maksimissaan 2 400 euroa vuodessa per henkilö. Vähennys on mahdollista saada aina samaiselta vuodelta, jolloin yrityksen lasku on maksettu.

Käytännössä kotitalousvähennyksen henkilökohtaisuus tarkoittaa sitä, että puolisot voivat saada yhteensä kotitalousvähennystä vuonna 2017 laskutetuista palveluista 4 800 euron suuruudesta. Avopuoliso tai kotona asuva lapsi voi myös saada kotitalousvähennyksen, jos jommankumman varoja on käytetty vähennykseen oikeuttavaan työhön.

Kotitalousvähennyksen omavastuu

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöä ja verovuotta kohden. Puolisoiden esimerkistä johtaen omavastuu on 200 euroa puolisolta.

Kuolinpesän kotitalousvähennys on myös mahdollinen siltä vuodelta, jolloin henkilö on kuollut. Kuolinpesävähennys asunto-osakeyhtiön kohdalla ei ole mahdollinen.

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Kotitalousvähennyksen hakemiseksi tarvitsee alla olevat tiedot:

• Laskun loppusumma
• Työn osuuden laskun loppusummasta (sis. verot)
• Palvelun tuottaneen yrityksen Y-tunnus

Kotitalousvähennyksen hakeminen on mahdollista muuttamalla kuluvan vuoden veroprosenttia. Kotitalousvähennyksen hakeminen tapahtuu ilmoittamalla kotitalousvähennyksen tiedot verokortin hakemisen yhteydessä, joka taas pienentää alkuperäistä veroprosenttia. Tiedot siirtyvät verokorttihakemuksesta esitäytetylle veroilmoitukselle.

Kotitalousvähennys jälkikäteen

Kotitalousvähennyksen jälkikäteen ilmoittaminen on mahdollista Verohallinnon vero.fi -sivulla. Ilmoittamisaika on rajallinen ja voit tarkistaa tiedot verohallinnon sivuilta tai katsoa veroilmoitus verkossa -sivuston mahdollisen avoinna olemisen vierailemalla sivulla.

Kotitalousvähennyksen ilmoittaminen jälkikäteen on mahdollista täydentämällä kotitalousvähennyksen määrän esitäytetylle veroilmoitukselle. Veroilmoitus lähetetään kotiin aina keväisin.

Palkka.fi-palvelussa on mahdollista hakea kotitalousvähennystä jälkikäteen palkka.fi-palvelussa.

Kotitalousvähennyksen hakeminen Palkka.fi-palvelussa:

Kotitalousvähennys jälkikäteen on mahdollista hoitaa vain silloin, jos ilmoitusta ei ole tehty verokortilla.

Kotitalousvähennyslomake

Kotitalousvähennyksen lomakkeita ovat 14A, 14B ja 14C. Kotitalousvähennyksen lomake 14a on yritykselle maksettavasta työkorvauksesta (laskusta) haettavaa kotitalousvähennystä varten. Työntekijälle maksetusta palkasta voi hakea kotitalousvähennystä täyttämällä 14B lomakkeen.

Kotitalousvähennyksen lomaketta paperimuodossa käytettäessä tulee täytetty lomake palauttaa joko veroilmoituksessa olevaan osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti verotoimistoon.

Yrittäjä ja kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys voi olla yrittäjälle loistava myyntikeino, jos yrittäjä toimii kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvalla alalla. Sen vuoksi, että kotitaloustyö on kotitalousvähennyksen myötä edullisempaa luonnolliselle henkilölle ostaa, pienentää se todennäköisesti ostokynnystä. Huomionarvoista on se, että yrittäjän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, josta voit lukea lisää tästä tekstistä.

OP Kevytyrittäjät voivat myös hyödyntää kotitalousvähennystä myydessään sen piiriin kuuluvia palveluitaan. Kotitalousvähennys on usean Kevytyrittäjän valttikortti, jolla voi edistää oman palvelunsa myyntiä.

Kevytyrittäjä, tai kuka tahansa muukin yrittäjä, joka tekee kotitaloustyötä asiakkaansa kotona taikka vapaa-ajan asunnossa, voi edistää palvelumyyntiään kotitalousvähennyksen kautta. Kotitalousvähennyksellä hankittu palvelu on ostohintaansa edullisempi. Jotta loppuasiakas voi realisoida kotitalousvähennyksen, tulee laskulle merkata työ- ja materiaalikulut erikseen eriteltyinä.