Freelancer-verokortti

Freelancer-verokortin saaminen edellyttää Verohallinnon mukaan, että freelancerilla on vähintään 4-5 palkanmaksajaa. Silloin freelancer-verokortin voi saada sivutuloverokortin tilalle.

Freelancer-verokortti toimii periaatteessa kuten ”tavallinen” verokortti. Freelancer-verokortissa on yksi pidätysprosentti eikä lainkaan tulorajaa.
Freelancer-verokortin veroprosentti muodostuu arvioitujen vuositulojen mukaan. Veroprosentin luonteesta johtuen on tärkeää, että freelancer seuraa itse tulojensa kehittymistä. Jos freelancerin tuloissa tapahtuu merkittävää muutosta, tulee freelancerin tarpeen vaatiessa pyytää uusi verokortti. Jos toteutuneet tulot poikkeavat freelancer-verokortille lasketusta veroprosentista, tulee freelancerina toimivan maksaa joko jäännösveroa tai vaihtoehtoisesti hän saa veronpalautusta.

Freelancer-verokortin tilaaminen onnistuu joko soittamalla Verohallintoon tai käymällä verotoimistossa. Ensimmäisen tilauksen jälkeen freelanceverokortin voi tilata verkossa. Kun olet saanut freelance verokorttisi, voit ottaa kopiot freelancer-verokortista työnantajillesi, jolloin alkuperäisen verokortin voi pitää itsellään.

Freelancer-verokortilla toimiminen vs. Kevytyrittäjyys

Freelancer-verokortin haasteena työn tilaajan näkökulmasta on se, että freelancer ei itse vastaa työnantajamaksuista – kuten kevytyrittäjänä toimiessa – vaan kaikki lakisääteiset maksut tulevat työntilaajalle maksettavaksi. Kevytyrittäjän laskussa on arvonlisäverot ynnä muut hoidettu, ja työntilaajan tarvitsee maksaa vain yksi maksu. Tästä johtuen freelancerilta työn tilaaminen voi koitua esteeksi, ja toimeksiantaja kääntyykin esimerkiksi OP Kevytyrittäjän puoleen. Lisää Freelancerina toimimisesta sekä freelancerina olemisesta verrattuna kevytyrittäjyyteen voit lukea täältä.

OP kevytyrittäjä hoitaa verotuksen asiat helposti, sillä OP Kevytyrittäjä -palvelussa ei tarvitse verokorttia. Kevytyrittäjä voi vaan itse ilmoittaa haluamansa veroprosentin millä ennakkoveroja pidätetään

Lisätietoa yrittäjän verotuksesta voit kysyä OP Kevytyrittäjän sivun chatista (sivun oikea laita) tai rekisteröitymisen jälkeen OP Kevytyrittäjien puhelinneuvonnassa.