Profiilikuva

Outi Peltoniemi

Lyhytterapeutti

Lyhytterapia tarkoittaa 1-20 tapaamiskerran prosessia. Siinä työskennellään asiakkaan toivoman teeman tai ongelma-alueen parissa –pienin askelin- asiakkaan asettamia tavoitteita kohti. Eri terapiamuotojen lähentyessä toisiaan myös lyhytterapiassa voidaan käyttää eri terapiasuuntauksista – kongitiivinen, behavioristinen, psykoanalyyttinen – nousevia elementtejä. Lyhytterapialla pyritään mm. lisäämään itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä tai kriisivaiheiden yli, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja ja mahdollistamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymis- ja asennemuutoksia asiakkaan elämään. Lyhytterapeutti voi työskennellä asiakkaan kanssa esimerkiksi erilaisten käyttäytymiseen liittyvien ongelmien, lievempien syömishäiriöiden tai deppression, ahdistuneisuushäiriöiden, kiintymyssuhteen tai traumaattisten kokemusten jälkeisten identiteettikysymysten parissa. Mikäli asiakkaalla on vaikeita psykiatrisia ongelmia, on suotavaa, että hän hakeutuu pitkäkestoisempaan psykoterapiaan, kuntoutukseen tai psykiatriseen hoitoon. Lyhytterapeutin koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset, mutta se ei ole Valviran alainen terveydenhuollon ammattinimike. Asiakas voi siis tarveharkintaisesti tulla lyhytterapiaan ilman lähetettä ja arvioida yhdessä terapeutin kanssa työskentelynsä keston ja sen, onko juuri lyhytterapia hänelle sopiva terapiamuoto. Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista, dynaamista, matalan kynnyksen työskentelyä ja mielenterveyden ylläpitoa elämäntilanteissa, joissa asiakas tahtoo tukea matkallaan eteenpäin.

Ota yhteyttä