Profiilikuva

Kirsi Kallio

Konsultti, valmentaja, puhuja, asiantuntija

Tieteellisesti koulittu työn ja liiketoiminnan kehittäjä sekä Smart Capability Management -konseptin sanansaattaja.

FASILITOIN Autan organisaatioita muuntamaan yksilöllisen osaamisen yhteisölliseksi kyvykkyydeksi hallita muuttuvaa toimintaansa. Menetelmäni on tutkiva, osallistava ja kokeiluihin kannustava. Lähestyn työelämän trendejä, kuten palvelumuotoilua ja leaniä, oppimisprosesseina.

VALMENNAN Ohjaan asiakkaitani ymmärtämään paitsi omaa myös koko yhteisönsä ja asiakkaansa oppimista. Ymmärryksen lisäksi tarjoan konkreettisia välineitä ja menetelmiä osaamisen kehittämiseen. Lähtökohtani on näkemys, jonka mukaan oppimisen kohde on oltava linjassa (liike-)toiminnan motiivien kanssa. Osallistamalla yksilöt yhteisen toiminnan kehittämiseen luodaan tuottavuutta ja työhyvinvointia.

OPETAN Suunnittelen, toteutan ja arvioin erilaisia oppimiskokonaisuuksia. Tunnen verkko-oppimisen mahdollisuudet ja kokeilen rohkeasti erilaisia opetusmenetelmiä. Opettajakeskeisen opetustyylin sijaan pyrin oppimaan yhdessä opiskelijoideni kanssa. Oppiminen rakentuu vuorovaikutuksessa.

TUTKIN Sielultani olen tutkija. En tyydy helppoihin ratkaisuihin vaan pikemmin etsin uusia haastavampia kysymyksiä. Olen julkaissut useita tiedeartikkeleita sekä kotimaisilla että kansainvälisillä foorumeilla. Akateemisten seurapiirien sijaan sytyn kuitenkin enemmän työelämän todellisten ongelmien ratkaisuista. Teen tutkimusta kansalle, en muille tutkijoille.

KIRJOITAN Ilmaisen itseäni puhumisen lisäksi myös kirjoittamalla. Intohimoni on järjestää sekavista ajatuksista loogisia kokonaisuuksia. Olen palkittu runoilija ja haaveenani on joskus kirjoittaa oma tietokirja.

Erityisosaaminen: Smart Capability Management-konseptin kehittäjä

Ota yhteyttä