Profiilikuva

Jaana Nyholm

Varatuomari

Olen valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi v. 1988 ja saanut varatuomarin arvon v. 1991. Olen työskennellyt lakimiestehtävissä vuodesta 1990 lähtien, vv. 1990 - 2003 eri käräjäoikeuksissa, vv. 2003 - 2009 asianajotoimistossa ja vv. 2009 - 2012 julkisena oikeusavustajana. Ennen tuomioistuinlaitoksen palvelukseen siirtymistäni työskentelin oikeusopin opettajana eri kauppaoppilaitoksissa ja aikuiskoulutuspuolella vv. 1986 - 1990. Lisäksi olen työskennellyt velkaneuvoja/ sovittelunohjaajana noin puolen vuoden ajan v. 2003. Pitkän työhistoriani myötä olen saanut laajaa ja monipuolista kokemusta ja tieto-taitoa erilaisissa perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä sekä niihin liittyvien asiakirjojen laatimisessa. Tällä hetkellä kiinnostukseni kohteena ovat lisäksi vapaaehtoiset, mahdollisen tulevan sairastumisen tai loukkaantumisen tms. varalta laadittavat edunvalvontavaltuutukset.

Erityisosaaminen: Perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat, perunkirjat, testamentit, perinnönjakosopimukset (riidattomat), avioehtosopimukset, ositussopimukset (riidattomat), lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset (riidattomat), edunvalvontavaltuutukset

Ota yhteyttä